• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (15 oktober 2017): It nijsfoarum praat oer wat ús de ôfrûne wike dwaande hold. Alle wiken nimme oare minsken in sit yn it foarum. Dizze kear binne dat Aukje de Vries, 2e keamerlid foar de VVD, Geesje Duursma, ûndernimmer yn Burgum, en Rendert Algra,  âld-CDA-politikus.

Omrop Fryslân Radio >>

Lees meer...

Belastingverdrag Zambia

Belastingverdrag Zambia

Nederland heeft met veel landen een belastingverdag om het betalen van dubbele belasting te voorkomen en het ontgaan van belasting tegen te gaan. Nederland biedt 23 ontwikkelingslanden actief aan om anti-mibruikmaatregelen op te nemen in belastingverdragen. Op 11 oktober 2017 werd het belastingverdrag met Zambia besproken in de Tweede Kamer van debat. De VVD vindt het goed dat er anti-misbruikbepalingen worden opgenomen. Verder wilde VVD graag weten wat de gevolgen zijn voor ondernemers, aangezien voor de zogenaamde "vaste inrichting" wordt afgeweken van wat Nederland normaliter afspreekt. 

Debat >>

Lees meer...

Vragen over BTW Waddenveren

Vragen over BTW Waddenveren

In het Belastingplan 2018 wordt voorgesteld de vrijstelling door een btw-nultarief voor zeeschepen te schrappen. De Europese Commissie heeft Nederland aangesproken op de redactie van dit nultarief, het zou te ruim geformuleerd zijn. Het schrappen van het btw-nultarief heeft vooral gevolgen voor de Waddenveren. Waarschijnlijk zal er daardoor op de kaartjes 6% btw geheven gaan worden. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft in het kader van het Belastingplan 2018 hierover een groot aantal vragen gesteld.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over 'zoveelste vertraging' in derivatendossier

Schriftelijke vragen over 'zoveelste vertraging' in derivatendossier
De 'zoveelste vertraging' voor het schadeherstel in het derivatendossier schrijft het Financieele Dagblad 2 oktober. Het Mkb zou daarmee weer langer op hun geld moeten wachten. Daarmee lijkt er nog geen voortgang te zijn. Aukje de Vries en Erik Ronnes (CDA) stelden daarom vragen om zo spoedig mogelijk te horen hoe kan worden voorkomen dat kwetsbare ondernemers de dupe worden of in de problemen komen door de vertraging.

Lees meer...

AO Ecofin over digitale economie en belastingen

AO Ecofin over digitale economie en belastingen

In het Algemeen Overleg Eurogroep/Ecofin-Raad en IMF werd op 4 oktober gesproken over ondermeer de digitale economie en belastingen, en EU-voorstellen met betrekking tot de btw. De VVD vindt dat we over ons eigen belastinggeld gaan. Wanneer er sprake is van belastingontwijking- of ontduiking in de digitale economie, dan is het in OESO-verband de beste plek om daar afspraken over te maken. Als het gaat om Europese btw-voorstellen willen we dat er goed overleg is met organisaties als VNO-NCW, MKB-Nederland, en ONL. Lees de hele bijdrage van Aukje de Vries.

Lees meer...

Schriftelijke vragen: DNB haalt streep door Bovag-garantie

Schriftelijke vragen: DNB haalt streep door Bovag-garantie

"De bekende Bovag-garantie, die garagehouders geven op tweedehands auto's, houdt binnenkort op te bestaan", schrijft het Financieele Dagblad 27 september. Dit komt omdat DNB de garantie als een verzekering ziet. De VVD vraagt zich af wat de redenen zijn dat dit nu is veranderd, en wat de gevolgen hiervan zijn voor de consumenten en de ondernemers. Aukje de Vries heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën over dit besluit.

Lees meer...


groetnis-web