• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Debat over geneesmiddel Orkambi

Debat over geneesmiddel Orkambi

Iedereen die ziek is of die een dierbare heeft die ziek is, wil natuurlijk alles aangrijpen opdat de zieke een kans heeft om beter te worden. Dat is volslagen terecht en begrijpelijk. In de discussie over Orkambi, een geneesmiddel voor sommige mensen met taaislijmziekte, liepen de emoties dan ook logischerwijs hoog op. Iedereen wilde en wil dat er een oplossing kwam voor deze patiënten. Vorig jaar heeft zich een bizar proces afgespeeld rondom de vergoeding van dit geneesmiddel. Donderdag 18 januari debatteerde de Tweede Kamer hierover.

Lees meer...

Vragen over lange wachttijden in de zorg

Vragen over lange wachttijden in de zorg

"Mensen moeten te lang wachten voordat ze bij een specialist terecht kunnen", dat schrijft de Telegraaf deze week. De VVD wil weten wat de reden is voor die wachttijden in de verschillende sectoren en welke afspraken er zijn tussen zorgverzekeraars en aanbieders over het terugdringen van- en omgaan met wachttijden. Aukje de Vries , Sophie Hermans en Leendert de Lange stelden daarover schriftelijke vragen aan de bewindspersonen van VWS. Want welke concrete afspraken zijn er? En welke sanctiemogelijkheden heeft de Nederlandse Zorgautoriteit wanneer verzekeraars en aanbieders onvoldoende afspraken hebben gemaakt of deze niet uitvoeren?

Lees meer...

5 uur wachten op ambulancevervoer is niet uit te leggen

5 uur wachten op ambulancevervoer is niet uit te leggen

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Het is niet uit te leggen dat een vrouw van 91 jaar met een gebroken heup 5 uur moet wachten op een ambulance.” Over deze situatie schreef het AD. Daarover heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Medische Zorg. De VVD wil weten wat er precies is gebeurd en hoe deze situatie voorkomen had kunnen worden. Daarnaast is de vraag hoe vaak dit soort situaties voorkomen. Als dit soort situaties vaker voorkomen moet gekeken worden of er oplossingen of alternatieven zijn voor dit soort situaties.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over tekort huisartsen in de regio

Schriftelijke vragen over tekort huisartsen in de regio

De afgelopen tijd kwam in de media diverse malen het tekort aan huisartsen in de regio naar voren. De berichten "Wie wil de huisarts van Balk worden?" in de NRC en "Acuut tekort aan huisartsen in Leeuwarden" in de Leeuwarder Courant waren aanleiding voor de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Leendert de Lange om schriftelijke vragen te stellen. Want de VVD vindt het tekort aan huisartsen in de regio zorgelijk. De verwachting is ook nog eens dat het tekort zal toenemen, door veel huisartsen die met pensioen gaan de komende jaren.

Lees meer...

Succesvolle e-health innovaties gebruiken voor zorg dichtbij mensen

Succesvolle e-health innovaties gebruiken voor zorg dichtbij mensen

2018 moet het jaar worden dat we niet alleen meer pionieren, maar echt, structureel, zorg dichtbij mensen realiseren. Innovatie en e-health zijn daarbij hard nodig. Aukje de Vries diende daarom samen met Pia Dijkstra (D66) een motie in die werd aangenomen. Hierdoor worden goede e-healthinitiatieven verzameld en gedeeld zodat die innovaties makkelijker breed in Nederland worden ingezet.

Lees meer...

Huisarts spilfunctie in onze gezondheidszorg

Huisarts spilfunctie in onze gezondheidszorg

In het blad De Dokter (december 2017) van de Landelijke Huisartsen Vereniging wordt aandacht besteed aan wat het nieuwe Kabinet wil met de huisarts. Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft aangegeven hoe de VVD kijkt naar de rol van de huisarts.

De Dokter >>

Lees meer...


groetnis-web