• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

EU-regels bankenunie zijn geen veredelde menukaart

EU-regels bankenunie zijn geen veredelde menukaart

Begin 2019 werd er in een tweetal artikelen aandacht besteed aan de Banca Carige in Italië: "Ingreep ECB bij probleembank Carige is een oplossing ‘all’italiana’" (Het Financieele Dagblad d.d. 4 januari 2019) en “Italian populists dodge first big banking test” (Politico.nl d.d. 3 januari 2019). Naar aanleiding van de financiële crisis zijn er in de Europese Unie afspraken gemaakt om te voorkomen dat banken weer gered moeten worden door de belastingbetaler. "De regels van de bankenunie zijn geen veredelde menukaart, waar je naar believen uit kan kiezen", volgens VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries. Daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan de Minister voor Financiën.

Lees meer...

Schriftelijke vragen overboord geslagen zeecontainers

Schriftelijke vragen overboord geslagen zeecontainers

Begin januari zijn van containerschip MSC Zoe een groot aantal zeecontainers overboord geslagen, met als gevolg vervuilde stranden en kust in het Waddengebied. Naast de natuur, ondervinden de visserij en de scheepvaart hiervan ook grote gevolgen. Reden voor de VVD Tweede Kamerleden Arne Weverling, Remco Dijkstra en Aukje de Vries om schriftelijke vragen te stellen over de visserijsector, de scheepvaart en de natuur, onder meer naar aanleiding van een gesprek met de visserijsector Lauwersoog. Eerder stelde de VVD ook al schriftelijke vragen over overboord geslagen zeecontainers boven Ameland. De VVD wil ook weten wat er nadien gebeurt is als het gaat om het verbeteren van het vastsjorren van zeecontainers.

Lees meer...

Najaarsnota 2018: investeringen snel en verantwoord doen

Najaarsnota 2018: investeringen snel en verantwoord doen

Traditioneel vindt er in de laatste week voor het kerstreces een debat plaats over de Najaarsnota. Uit de Najaarsnota blijkt dat er in 2018 3,7 miljard euro minder is besteed dan verwacht. Zo'n 2,2 miljard hiervan betreft investeringsmiddelen voor Defensie en infrastructuur. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Geld overhouden klinkt leuk, maar de VVD wil de investeringen van dit kabinet graag snel uitgevoerd hebben. Het kabinet moet ervoor zorgen dat die euro's tijdig, maar zeker ook verantwoord en doelmatig worden ingezet.” Er is daarnaast nog veel onduidelijkheid over de energierekening in 2019, er circuleren nogal wat verschillende bedragen. Aukje de Vries: “Ik begrijp heel goed dat mensen onzeker zijn over de berichten in de media over alle stijgende kosten, terwijl zij nog geen duidelijk zicht hebben op hun loonstrookje in januari. Wij willen daarom dat de minister daarover in dit debat meer duidelijkheid geeft”.

Lees meer...

Niet vooruitlopen op Meerjarig Financieel Kader EU-begroting

Niet vooruitlopen op Meerjarig Financieel Kader EU-begroting

Er komt een nieuw Meerjarig Financieel Kader  (MFK 2021-2027) voor de EU-begroting. 13 december 2018 was er een debat over enkele inhoudelijke voorstellen onder het nieuwe MFK. VVD Tweede Kamerlid: “Hoe meer eisen wij nu stellen bij de verschillende voorstellen en verordeningen, hoe meer geld erbij moet, hoe groter de gevolgen zullen zijn voor het uiteindelijke uitgaven binnen het Meerjarig Financieel Kader. En we willen juist een laag nieuw MFK-budget.” Het voorstel daarvoor is nu niet in balans. Nederland was al netto-betaler, maar moet volgens het huidige voorstel nog meer betalen. Dat wil de VVD niet. Het moet ook niet “geld op zoek naar projecten” worden. De EU-begroting moet grensoverschrijdende problemen adresseren: migratie, klimaat, veiligheid en innovatie. En het moet ook niet “geld op zoek naar projecten” worden.

Lees meer...

Europese top: Brexit en euro

Europese top: Brexit en euro

‘’De Brexit kent eigenlijk alleen maar verliezers. Dat geldt natuurlijk vooral voor die burgers en ondernemers die door het uitstel van de stemmingen in het Britse parlement nog steeds in grote onzekerheid verkeren over waar ze nu rekening mee moeten houden, over hoe het gaat verlopen’’ Dat zei Aukje de Vries tijdens het debat over de Europese Top op 12 december 2018 in de Tweede Kamer. Dit debat vindt plaats in aanloop naar de Europese Top van 13 en 14 december.

In de bijdrage gaat Aukje de Vries in op een viertal actuele thema’s, de Brexit, de eurotop, eurozonebudget en het Meerjarig Financieel Kader (MFK)

Lees meer...

Schriftelijke vragen over “Macron laat teugels Frankrijk vieren”

Schriftelijke vragen over “Macron laat teugels Frankrijk vieren”

De Telegraaf bericht “Macron laat teugels Frankrijk vieren". HIerin wordt gemeld dat als gevolg van de opstand van de “gele hesjes” president Macron het Franse tekort laat oplopen. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Het is een zorgelijke ontwikkeling dat na Italië nu Frankrijk ook de teugels laat vieren. Elk EU-lidstaat moet zorgen dat het huishoudboekje op orde is en blijft. Anders kan dit gevolgen hebben voor de euro.” Daarom diende Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen in.

Lees meer...


groetnis-web