• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Debat over de 'zorgkloof' in Nederland

Debat over de 'zorgkloof' in Nederland

"Wij mogen trots zijn op onze zorg en iedereen die daarin werkt. Onze zorg is kwalitatief goed en toegankelijk voor iedereen. Iedereen kan in Nederland de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft, ongeacht de ziektegeschiedenis, de leeftijd of het inkomen. Iedereen krijgt ook dezelfde zorg. Wij hebben dus een enorm solidair zorgstelsel," zegt Aukje de Vries in het dertigledendebat over de 'groeiende zorgkloof' in Nederland. "Om het draagvlak voor die solidariteit te behouden, willen wij het verhogen van de zorgpremie waar mogelijk dempen zonder dat de toegankelijkheid en de kwaliteit in het geding zijn." Lees hier de verdere spreektekst.

Lees meer...

Debat over de EU Gezondheidsraad

Debat over de EU Gezondheidsraad

"Het moet in EU-verband besproken worden dat een aantal Europese landen nog niet meedoet aan het waarschuwingssysteem omtrent beroepen in het kader van de patiëntveiligheid." De VVD wil snel een sluitend waarschuwingssysteem. Daar vroeg Aukje de Vries namen de VVD om tijdens het Algemeen Overleg over de EU Gezondheidsraad. Er werd daarnaast aandacht gevraagd voor kidsmarketing, de health technology assessment en internetapotheken.

Lees meer...

Vragen over Friese schapenstapel

Vragen over Friese schapenstapel

Volgens de Leeuwarder Courant dreigt een verscherping van het mestbeleid de Friese schapenstapel te halveren. Dit schrijft de krant op 17 april. Reden is dat dijken niet langer als grasland, maar als natuurgebied worden ingedeeld in de mestboekhouding. Dit zou een reactie van de NVWA zijn op de afzet van koeienmest op sommige dijken. De VVD vindt echter dat in dat geval de NVWA de betrokkenen moet bestraffen en niet de wetgeving moet aanpassen. Helma Lodders en Aukje de Vries stelden hier schriftelijke vragen over.

Lees meer...

Schriftelijke vragen: Thuismedicatie in ziekenhuis scheelt kosten en fouten

Schriftelijke vragen: Thuismedicatie in ziekenhuis scheelt kosten en fouten

"Het blijven gebruiken van thuismedicatie tijdens ziekenhuisopnames kan landelijk een kostenbesparing van 15 miljoen euro per jaar opleveren." Dat schrijft Skipr.nl op basis van onderzoek in opdracht van VWS. De VVD vindt dat verspilling in de zorg moet worden tegen gegaan en dat we daarom moeten kijken naar mogelijkheden om dit te regelen. Aukje de Vries heeft hierover daarom schriftelijke vragen gesteld.

Lees meer...

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (8 april 2018): It nijsfoarum praat oer wat ús de ôfrûne wike dwaande hold. Alle wiken nimme oare minsken in sit yn it foarum. Dizze kear binne dat Aukje de Vries, 2e keamerlid foar de VVD, Bouwe de Boer, enerzjy amtner, en Albert Hendriks,direkteur promoasjeburo Friesland-Holland.

Omrop Fryslân Radio >>

Lees meer...

Spoedeisende zorg: norm moet gehaald worden

Spoedeisende zorg: norm moet gehaald worden

Mensen maken zich zorgen of de zorg die zij nodig hebben, er wel is, zeker in het geval van spoedeisende en acute zorg. Bijvoorbeeld bij sluiting van een spoedeisende hulp zoals bij Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) in Hengelo. Maar ook bij een griepgolf op heel veel plekken in het land, zoals in Alkmaar. Lees hier de inbreng van de VVD bij het Algemeen Overleg over spoedeisende zorg op 5 april.

Lees meer...


groetnis-web