ECB moet vasthouden aan principe marktneutraliteit

ECB moet vasthouden aan principe marktneutraliteit

De Europese Centrale Bank (ECB) lijkt op korte termijn het opkopen van zogeheten ‘bruine’ obligaties te willen beperken en de voorkeur te geven aan ‘groene’ obligaties, aldus Het Financieele Dagblad (d.d. 12 januari 2021). De VVD is van mening dat de ECB zich niet moet mengen in politieke zaken. Want wat zijn groene en bruine obligaties. Waar valt kernenergie dan onder? Als je CO2-uitstoot wil aanpakken dat moet dat democratisch gebeuren door wet- en regelgeving. De VVD is voorstander van het principe van marktneutraliteit bij de ECB. De VVD wil weten of dat hiermee niet onder druk komt te staan en wat de effecten van deze eventuele beleidswijziging bij de ECB zal zijn.

Lees meer...

VVD wil procedures versterking en schadeherstel Groningen versnellen

VVD wil procedures versterking en schadeherstel Groningen versnellen

Uit een bericht in Het Financieel Dagblad bleek er blijkbaar maar liefst 1,5 jaar gewacht moet worden op een vergunning voor het herstel van een mestkelder met schade als gevolg van de aardbevingen in Groningen. De VVD vindt dat dit veel te lang duurt. De VVD wil de procedures versnellen en vereenvoudigen. De VVD heeft eerder al aangedrongen op het maken van afspraken tussen Rijk, provincie en gemeenten om dat te realiseren. De VVD wil weten wanneer hieraan nu eindelijk invulling kan worden gegeven. Naast het versnellen en vereenvoudigen van de procedures wil de VVD dat er duidelijkheid komt voor de agrarische bedrijven in Groningen en dat de schade ruimhartig wordt vergoed.

Lees meer...

Aukje de Vries op plek 8 van de VVD kandidatenlijst

Aukje de Vries op plek 8 van de VVD kandidatenlijst

Op 17 maart 2021 zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Inmiddels is de kandidatenlijst van de VVD voor de kamerverkiezingen gepresenteerd. Aukje de Vries staat op plek 8! Aukje de Vries: "Ik ben super blij met en trots op mijn plek 8 op de concept kandidatenlijst van de Tweede Kamer. Er staat weer een mooi team om samen aan de slag te gaan en te knokken voor alle hardwerkende Nederlanders, de middenikomens en de MKB-ondernemers."

Omrop Fryslân  >>>

It Polytburo >>>

Leeuwarder Courant >>>

RTL Nieuws >>>

Lees meer...

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (`3 januari 2921t nijsfoarum praat oer wat ús de ôfrûne wike dwaande hold. Alle wiken nimme oare minsken in sit yn it foarum. Dizze kear binne dat Aukje de Vries (VVD-Twadde Keamerlid), Marga Waanders (burgemeester Waadhoeke en Johan Talsma (kandidaat FvD). Yn dit foarum giet it oer it faksin, meiien struktureel boadskippen krije fan femylje as hy of sy in útkearing hat, de stipe foar ûndernimmers, hoe lang is dat fol te hâlden en de flechtlingekrisis.

Omrop Fryslân Radio >>

Lees meer...

Aanvullende schriftelijke vragen over duidelijkheid bruine vloot

Aanvullende schriftelijke vragen over duidelijkheid bruine vloot

Op 2 november 2020 stelde de VVD schriftelijke vragen over de bruine vloot, de VVD wil(de) dat ondernemers van de bruine vloot snel duidelijkheid gegeven moest worden. De Coronacrisis raakt de bruine vloot hard en daarom is er 15 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. De ondernemers hebben daarover nog steeds geen duidelijkheid en het geld ook nog niet ontvangen. De vragen van de VVD zijn ook nog niet beantwoord. Daarom heeft de VVD wederom vragen gesteld aan de staatssecretaris EZK, minister OCW en minister Ien W naar aanleiding van de berichten: “Soarch by brune float: Taseine 15 miljoen stipe is der noch hieltyd net” (Omrop Fryslân), “Bruine vloot wacht op overheidssteun: 'Ik ben vrij pessimistisch'” (NOS) en “Moeder schrijft brandbrief over chartervaart naar vijf ministeries” (Leeuwarder Courant).

Lees meer...

Opnieuw schriftelijke vragen over Waddenagenda

Opnieuw schriftelijke vragen over Waddenagenda

De VVD wil de Wadden als uniek gebied beschermen, maar wil niet dat het op slot gaat of dat er geen ontwikkeling meer mogelijk is. Want het is een gebied waar mensen genieten van de natuur, maar waar ook mensen wonen en hun boterham verdienen, bijvoorbeeld in het toerisme, visserij en akkerbouw. Ecologie en economie moeten in balans zijn. In november 2020 stelde de VVD daarom kamervragen, nadat in september 2020 ook al kamervragen waren gesteld. Ook werd een motie van de VVD aangenomen. De VVD heeft echter nog een fors aantal vragen over de gevolgen voor de landbouw, visserij, akkerbouw en vooral de pootaardappelsector.

Lees meer...


groetnis-web