• Bannervk201701
  • Bannervk201702
  • Bannervk201703
  • Bannervk201704
  • Bannervk202105

Schriftelijke vragen datalek testbedrijf

Veel mensen moet deze zomer testen voordat ze op vakantie kunnen. Bij één van de betrokken bedrijven is een datalek geconstateerd. De VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Queeny Rajkowski hebben daarover vragen gesteld aan de betrokken ministers. Het bedrijf is direct gestopt met de werkzaamheden. de VVD wil weten welke alterantieve mogelijkheden mensen die een afspraak hadden staan voor een test voor reizen kunnen krijgen om toch op vakantie of op reis te kunnen gaan. 

Lees meer...

Schriftelijke vragen uitvoering motie jaarverantwoordingsplicht eerstelijn

 VVD en CDA zijn nog niet tevreden over de uitvoering van de aangenomen motie over de jaarverantwoordingsplicht van zorgaanbieders. Met name kleinere eerstelijnsorganisaties hebben aan de bel getrokken. VVD en CDA maken zich zorgen over de regeldruk en willen dat de minister open het overleg aangaan met de betrokken partijen van de Eerstelijnscoalitie. De Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Joba van den Berg (CDA) willen onder meer weten waarom er uitgebreide vragenlijsten nodig zijn van het CBS.

Lees meer...

Schriftelijke vragen vaccinatie Nederlanders in het buitenland

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft eerder al aandacht gevraagd voor de vaccinatie van Nederlanders in het buitenland. Er zijn landen die ervoor kiezena alleen hun eigen landgenoten te vaccineren, waardoor Nederlanders in het buitenland buiten de boot vallen. Naar aanleiding daarvan is het al mogelijk geworden om sneller en makkelijker een vaccinatie in Nederland te kunnen halen. Maar het is niet voor iedereen mogelijk om voor een prik naar Nederland terug te komen. Landen als Frankrijk lijken daarvoor wel andere oplossingen te hebben gevonden. De VVD wil weten waarom dit voorbeeld niet wordt gevolgd en waarom er niet wordt aangesloten bij dit soort initiatieven van andere EU-landen.

Lees meer...

Winair van groot belang voor verbindingen tussen en naar de Caribische delen Koninkrijk

De VVD vindt WInair van groot belang voor de vervindingen tussen en naar de Caribische delen van het Koninkrijk. De VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Rudmer Heerema hebbend daarom schriftelijke vragen gesteld over de berichten dat Winair op het randje van een faillissement staat. De Kamerleden willen onder meer weten wat de gevolgen van een faillissement zouden zijn. Eerder heeft WInair in kader van de gevolgen van Corona als financiële steun gehad. Er wordt duidelijkheid gevraagd over de al gegeven financiële steun, maar ook over mogelijk noodzakelijke extra steun voor WInair.

Lees meer...

Coronadebat: VVD wil extra steun voor getroffen ondernemers

 Coronadebat: VVD wil extra steun voor getroffen ondernemers

Een aantal weken geleden was de situatie met betrekking tot Corona heel anders, toen werd gesproken over versoepelingen, nu over het schrappen daarvan. De kritiek over te luchtige communicatie en de voortvarendheid van de versoepelingen is terecht. Eén van de eerdere lessen was dat gedrag slecht te voorspellen was. De VVD wil weten hoe dit is meegenomen. De VVD is blij dat maatregelen zo gericht mogelijk worden genomen. Dus gericht op activiteiten waar veel jongeren samen komen, want daar zien we vooral de besmettingen. Maar voor de betrokken sectoren is dit alsnog weer een immense dreun. Zij moeten dan ook nu weer voldoende ondersteund en gecompenseerd worden. De VVD heeft een motie ingediend om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven aan ondernemers over festivals en evenementen met testen voor toegang.

Lees meer...

Moties over zorg

De VVD heeft een aantal moties ingediend over de zorg naar aanleiding van de dicussie in commissiedebatten over geneesmiddelen, medisch specialistische zorg en pakketbeheer:

Motie passende en zinnige zorg >>>

Motie digitale en hybride zorg >>>

Motie antibioticaresitentie >>>

Motie bekostigging op basis van uitkomst >>>

Motie maximeren GVS in 2022 >>>

Lees meer...


groetnis-web