• Bannervk201701
  • Bannervk201702
  • Bannervk201703
  • Bannervk201704
  • Bannervk202105

Schriftelijke vragen over testlocaties buiten de Randstad

Schriftelijke vragen over testlocaties buiten de Randstad

Het Coronatoegangsbewijs is noodzakelijk voor de culturele sector, de evenementensector en de horeca. Een Coronatoegangsbewijs krijg door een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs. Het testen voor toegang is nu gratis. Over het hele land zijn er testlocaties voor testen voor toegang. Eerder heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat nu een Coronatoegangsbewijs verplicht is, het belangrijk is dat de bereikbaarheid en beschikbaarheid in het hele land van testlocaties belangrijk is. Er zijn diverse signalen uit Fryslân, Drenthe, Achterhoek en Zeeland dat er geen testlocaties dichtbij zijn.  Daarom hebben de Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Jan Paternotte (D66) schriftelijke vragen gesteld over de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de coronatestcapaciteit in gebieden buiten de randstad. 

Lees meer...

Vragen over bereikbaarheid Waddeneilanden en -havens

Vragen over bereikbaarheid Waddeneilanden en -havens

De VVD heeft al meermaals aandacht gevraagd voor de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en -havens. De vaargeulen zijn van (economisch) levensbelang voor de eilanden en havens. Het is belangrijk dat deze voldoende op diepte en breedte worden gehouden, daarvoor is het nodig dat er wordt gebaggerd. De grenzen van het baggeren in de Waddenzee lijken nabij. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Rudmer Heerema schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat, onder meer over de vaargeul Ameland, vaargeul Boontjes (IJsselmeer - Harlingen) en vaargeul Westgat (tussen Ameland en Schiermonnikoog en van belang voor Lauwersoog).

Lees meer...

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties 2022

Begrotingsbehandeling Koninkrijksrelaties 2022

De bewoners en ondernemers in het Caribische deel van het Koninkrijk zijn keihard geraakt door de wereldwijde coronacrisis. Het was zwaar, en dat is het nog steeds. Het is goed dat Nederland alles in het werk gesteld heeft om de bewoners en ondernemers op de eilanden te helpen. Met steun voor de zorg, voor de bedrijven, voor de inwoners bijvoorbeeld als het gaat om voedsel en basisvoorzieningen. Helaas zijn de problemen met de kwetsbaarheden nog duidelijker aan het licht gekomen en ook toegenomen. Onder meer vanwege het wegvallen de inkomsten uit de belangrijkste economische sector, het toerisme.

Lees meer...

Boostervaccinatie en vaccinatie kwetsbare kinderen

Boostervaccinatie en vaccinatie kwetsbare kinderen

De Tweede Kamerleden Jan Paternotte (D66), Atjje Kuiken (PvdA) en Aukje de Vries (VVD) hebbens chriftelijke vragen gesteld over boostervaccinaties en vaccinatie van kwetsbaren. Vaccinatie is de weg uit de coronacrisis Veel mensen hebben zich al laten vaccineren. Het Eurpoees Medicijn agenschap (EMA) heeft besloten boostervaccinaties vanaf 6 maanden na volledige vaccinatei toe te staan. Ook zijn er ontwikkelingen met betrekking tot vaccinatie van 5 tot 11 jarigen. Daardoor kunnen ook kinderen met een hoog risico straks wellicht gevaccineerd worden, terwijl ze nu vaak voor thuisisolatie moeten kiezen. De Kamerleden willen weten wat minister Hugo de Jonge met deze ontwikkelingen gaat doen.

Lees meer...

Voorstellen mijnbouw Groningen

Voorstellen mijnbouw Groningen

Tijdens een debat in de Tweede Kamer heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries een aantal moties (mede) ingediend. Er is een groep Groningers met aardbevings-schade, die eerder met de NAM een deal heeft gesloten waarvan ook waardedaling van hun woning onderdeel was. Deze groep kan geen beroep doen op de nieuwe, generieke regeling. Ook niet als deze veel gunstiger zou uit kunnen vallen voor hen. Deze situatie is slecht uitlegbaar. De regeling van de NAM was rechtmatig, maar de vraag was of er recht is gedaan, het rechtvaardig is/voelt is en er ruimhartig is vergoed. Het verschil is zo’n 25 miljoen euro. Daarom is daarvoor een motie ingediend. Ten tweede een motie om voldoende wisselwoningen beschikbaar te krijgen voor mensen waarvan de woning wordt versterkt. Ten derde een motie over het budget voor verduurzamen van de woningen van Groningers.

Lees meer...

Burgerinitiatief Erken fibromyalgie

Burgerinitiatief Erken fibromyalgie

Het is vreselijk als je veel pijn en last hebt door een ziekte. En het is helemaal frustrerend dat de oorzaak van je aandoening, in dit geval fibromyalgie, nog steeds niet bekend is. Bij fibromyalgie zijn geen afwijkingen in je spieren of bindweefsel te vinden. Ook verder is in het lichaam niks te vinden dat de aandoening kan verklaring. Fibromyalgie is dus niet aantoonbaar bij onderzoeken. En daarom is een diagnose vaak ook lastig te stellen. Dan voel je je niet begrepen en hebt idee aan je lot overgelaten te worden. En als er gezegd wordt dat het tussen de oren zit, dat het een psychische stoornis is, dat je dan boos wordt. Want je voelt je beroerd en hebt pijn. De medische wereld is er helaas nog niet over uit, wat de werkelijke oorzaak van fibromyalgie is. Daarom is het goed dat er nu in de Tweede Kamer over wordt gediscussiëerd.

Lees meer...


groetnis-web