• Bannervk201701
  • Bannervk201702
  • Bannervk201703
  • Bannervk201704
  • Bannervk202105

Debat verkiezing voorzitter Tweede Kamer

Debat verkiezing voorzitter Tweede Kamer

De Tweede Kamer debatteerde over de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Na de verkiezingen kiest de Tweede Kamer altijd een voorzitter. De VVD ziet een voorzitter als iemand die de ruimte laat waar het kan en ingrijpt waar het moet. De voorzitter is ook de belangrijkste externe vertegenwoordiging van het parlement, nationaal en internationaal, en stuurt de Kamerorganisatie aan. De VVD stelde alle drie de kandidaten, Khadija Arib, Vera Bergkamp en Martin Bosma, vragen over hoe zij het voorzitterschap willen vormgeven. Vragen over het spanningsveld tussen de vrijheid van meningsuiting en grenzen aan onze omgangsvormen en woordgebruik in debatten, hoe we zorgen voor meer aandacht voor wetgeving en debatten op hoofdlijnen in plaats van de waan van de dag, en het bevorderen van de juiste balans tussen macht en tegenmacht. Na het debat is Vera Bergkamp gekozen tot nieuwe voorzitter.

Lees meer...

Schriftelijke vragen probleem elektriciteitsnet Leeuwarden

Schriftelijke vragen probleem elektriciteitsnet Leeuwarden

Uit berichten in de media komt naar voren dat het elektriciteitsnet in Leeuwarden overbelast is. En dat dit zorgt voor stroomproblemen. Het gebrek aan electriciteitscapaciteit raakt o.a. de bouw van nieuwe woningen, bedrijven en scholen. VVD-Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Silvio Erkens vragen de minister van Economische Zaken en Klimaat naar de omvang van deze problematiek (ook elders in het land), de oorzaken en oplossingen. Dit probleem moet snel worden opgelost zodat bouwprojecten geen onnodige vertraging oplopen. De VVD vraagt verder onder meer welke investeringen en/of maatregelen nodig zijn om toekomstige knelpunten in de elektriciteitsvoorziening te voorkomen.

Lees meer...

Uitvoeringsprogramma Waddenagenda en de impactanalyse

Uitvoeringsprogramma Waddenagenda en de impactanalyse

De VVD wil de Wadden als uniek gebied beschermen, maar wil niet dat het op slot gaat of dat er geen ontwikkeling meer mogelijk is. De VVD vindt het belangrijk dat dit ook tot uiting komt in het uitvoeringsprogramma bij de Waddenagenda. En eerder heeft de VVD daarom ook geregeld dat er een impactanalyse komt. De VVD wil nu weten hoe dit uitvoeringsprogramma en deze impactanalyse worden vorm gegeven. En ook welke partijen er bij betrokken worden. De VVD vindt het van belang dat ook partijen uit de economische sectoren worden betrokken. Want dat de positie en activiteiten van economische sectoren moeten voldoende worden geborgd, conform de aangenomen motie van VVD en CDA.

Lees meer...

VVD-stemmers bedankt!

VVD-stemmers bedankt!

Dank aan alle VVD-stemmers! Maar liefst 9.146 voorkeursstemmen. Dank voor de steun en het vertrouwen.

En natuurlijk dank aan alle VVD-vrijwilligers die zich hebben ingezet in de campagne in het hele land, en zeker ook in Fryslân!
 

Lees meer...

Schriftelijke vragen over Inmarsat in Burum

Schriftelijke vragen over Inmarsat in Burum

Volgens de VVD vervult Inmarsat in Burum een sleutelrol voor de (veiligheid van de) scheepvaart en andere sectoren zoals de luchtvaart. De belangrijke uitrol van het 5G-netwerk in Noord-Nederland kan daarvoor gevolgen hebben. De VVD wil dat de bewindspersonen actief oplossingen zoeken zodat ook de communicatie van Inmarsat voor de veiligheid van de scheepvaart geborgd is. Daarom stellen de VVD Tweede Kamerleden Arne Weverling, Remco Dijkstra en Aukje de Vries schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Economische Zaken en de minister van Infrastructuur en Waterstaat. 

Lees meer...

Voorstellen bij Wet Versterking Groningen

Voorstellen bij Wet Versterking Groningen

Bij de Wet Versterking Groningen heeft de VVD een aantal voorstellen gedaan om de wet te verbeteren voor de Groningers. De versterking in Groningen gaat nog veel te langzaam. De insteek van iedereen die bij de bewoners langs gaat moet zijn: “hoe kan ik het voor u oplossen!". Niet slechts kijken naar processen en procedures. Maar zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Groningers moeten niet hoeven opboksen tegen de instituties en moeten niet van het kastje naar de muur worden gestuurd. De praktijk is nog weerbarstig. De VVD hoort nog veel te veel klachten, te bureaucratisch, teveel vanuit regels en systeem. De samenwerking en afstemming moet beter. De voorstellen die de VVD hiervoor (mede) heeft gedaan bij de wet versterking zijn daar allemaal op gericht. De VVD heeft daarnaast wederom aandacht gevraagd voor het versnellen van de procedures.

Lees meer...


groetnis-web