• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

VVD wil mondiale oplossing digitaks

VVD wil mondiale oplossing digitaks

Door de Europese Commissie wordt gewerkt aan een tijdelijke digitale dienstbelasting. De VVD is daar geen voorstander van, zeker nu er ook weer een discussie is over het verlagen of schrappen van de omzetdrempels. Dat gaat een heleboel administratieve rompslomp en kosten opleveren voor kleinere bedrijven die dan ook geraakt worden. Volgens de VVD moet het probleem van grote tech- en internetbedrijven die te weinig belasting betalen mondiaal worden opgelost. Het is ook nog steeds niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor Nederlandse bedrijven van het Europese voorstel.  

Lees meer...

Keynote speech over militaire mobiliteit

Keynote speech over militaire mobiliteit

Aukje de Vries heeft als voorzitter van de vaste Kamercommissie Defensie op 8 maart 2019 een keynote speech gehouden over militaire mobiliteit tijdens de interparlementaire conferentie over EU buitenlands-, veiligheids- en defensiebeleid  in Boekarest. Nederland is ‘leading nation’ van het PESCO-project militaire mobiliteit. Militaire mobiliteit is van groot belang om ervoor te zorgen dat troepen en defensiematerieel snel verplaatst kunnen worden.

Lees meer...

Handhaving EU-begrotingsregels moet objectief gebeuren

Handhaving EU-begrotingsregels moet objectief gebeuren

Op 22 februari 2019 publiceerde de Financial Times een opiniestuk van eurocommissaris Moscovici. Hierin schrijft Moscovici dat ‘de politieke context’ moet worden meegenomen in de beoordeling en handhaving van EU-begrotingsregels. De VVD is kritisch over de handhaving van de Europese Commissie van de afgesproken EU-begrotingsregels, bijvoorbeeld in Italië en Frankrijk. Objectieve handhaving van de afspraken en begrotingsregels is noodzakelijke voor een geloofwaardige en sterke euro en om te voorkomen dat er weer landen gered moeten worden op kosten van de belastingbetaler. De VVD wil voorkomen dat de noodzakelijke begrotingsregels worden ondergraven. Daarom stelde VVD Tweede Kamerlid  Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen aan minister Hoekstra van Financiën.

Lees meer...

Vragen over oneerlijke concurrentie en lening EBRD

Vragen over oneerlijke concurrentie en lening EBRD

De European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) overweegt, volgens Boerderij.nl,  opnieuw een miljoenenlening voor de Oekraïense pluimvee- en graanproducent MHP. Het zou gaan om € 100 miljoen voor de overname in Slovenië. De VVD vindt het belangrijk dat er geen oneerlijke concurrentie en marktverstoring is door dit soort activiteiten. MHP kan hierdoor ook haar positie versterken, terwijl de regels voor producten niet hetzelfde zijn. Daarom hebben VVD Tweede Kamerleden Helma Lodders en Aukje de Vries schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Financiën.

Lees meer...

VVD geen voorstander Europees pensioenproduct

VVD geen voorstander Europees pensioenproduct

De VVD vindt dat pensioenen en pensioenregelgeving een nationale aangelegenheid is. Eerder was de VVD daarom al kritisch op het plan voor Pan Europees PensioenProduct (PEPP). Eerder is een motie van VVD en CDA aangenomen die het Kabinet verzocht zich in de Europese onderhandelingen uit te spreken tegen een raamwerk voor Europees persoonlijke pensioenproducten in de derde pijler. Dit is iets dat lidstaten prima zelf kunnen regelen. De VVD heeft, nu de onderhandelingen zijn afgerond,  het Kabinet daarom gevraagd om zich uit te spreken tegen de PEPP-verordening.

Lees meer...

Sterkere euro vraagt om strikte handhaving begrotingsregels

Sterkere euro vraagt om strikte handhaving begrotingsregels

De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd voor een sterkere rol van de euro. Een sterke euro is belangrijk voor Nederland. Een sterke euro kan vooral gerealiseerd worden door een gedegen nationaal begrotings- en economisch beleid in de individuele EU-lidstaten en het handhaven van de Europese begrotingsregels. Dit is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de euro, daarom is het teleurstellend dat juist hiervoor geen nieuwe voorstellen worden gedaan. Terwijl de Europese Commissie bij de beoordeling van de begrotingen van lidstaten regelmatig de teugels laat vieren - zoals recent nog weer bij Italië en Frankrijk. In een Schriftelijk Overleg heeft de VVD daarom gepleit voor een striktere handhaving en onafhankelijkere beoordeling van de begrotingen van de EU-lidstaten. 

Lees meer...


groetnis-web