• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Schriftelijke vragen over budgettaire instrument eurozone

Schriftelijke vragen over budgettaire instrument eurozone

Reuters meldt dat eurocommissaris Moscovici heeft gezegd dat het budgettaire instrument voor de eurozone toch een stabiliteitsfunctie moet krijgen. Eerder is eind 2018 nadrukkelijk afgesproken dat dit niet het geval is. De VVD is daar ook geen voorstander van. Een stabilisatiefunctie is niet nodig, want de beste stabilisatiefunctie voor de eurozone is dat landen hun huishoudboekje gewoon op orde hebben. Landen dienen zich te houden aan de afgesproken EU-begrotingsregels en deze regels dienen strak te worden gehandhaafd. Het budgettaire instrument voor  de eurozone moet zich richten op concurrentie en convergentie, vindt de VVD. Daarom stelde VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries schriftelijke vragen aan minister Hoekstra van Financiën.

Lees meer...

Ontluisterend rapport over begroting Italië

Ontluisterend rapport over begroting Italië

De dag voor dit Algemeen Overleg Ecofin/Eurogroep is het rapport van de Europese Commissie met de beoordeling van de begroting van Italië openbaar geworden naar aanleiding van een Eurowob-verzoek van CDA, VVD, D66, 50PLUS en SP. De Europese Commissie heeft zich gebaseerd op cijfers van Italië zelf en niet op eigen onderzoek. De OESO luidt inmiddels ook de noodklok over de economie van Italië. De VVD wil dat in ieder geval in de toekomst de beoordeling van de Europese Commissie op eigen onderzoek en cijfers gebaseerd moet zijn en heeft gevraagd aan minister Hoekstra om zich daarvoor in te zetten.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over lagere groeicijfers Italië

Schriftelijke vragen over lagere groeicijfers Italië

Italië stelt de economische groeicijfers naar beneden bij. Het kan niet anders dan dit ook gevolgen heeft voor het begrotingstekort van Italië. Met de eerdere begroting voldeed Italië feitelijk al niet aan de afgesproken EU-begrotingsregels. Desondanks werd de begroting van Italië toch goedgekeurd door de Europese Commissie op basis van de eerdere, eigen cijfers van Italië. Daarom pleit de VVD nu voor een snelle, nieuwe herbeoordeling van de begroting van Italië door de Europese Commissie. Daarover stelde VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries schriftelijke vragen aan minister Hoekstra van Financiën.

Lees meer...

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (7 april 2019): In Nijsfoarum wordt gepraat over de actualiteit van de afgelopen week. Elke week nemen andere mensen deel aan het forum. Dit keer waren dat Aant-Jelle Soepboer (FNP Noardeast Fryslân), Aukje de Vries (VVD Tweede Kamerlid) en Sebastiaan Wolswinkel (landelijk voorzitter PvdD). Onderwerpen die aan de orde kwamen: over collegevorming Fryslân, Brexit, betaald ouderschapsverlof, sluiten Dockingacollege Ferwert en uitbreiding varkensstal Hemelum.

Omrop Fryslân Radio >>

Lees meer...

Debat over de overname van de chemietak van AkzoNobel

Debat over de overname van de chemietak van AkzoNobel

In Nederland zijn we, geheel terecht, ontzettend trots op onze bedrijven, op onze mkb'ers, op onze familiebedrijven, maar ook op de grote bedrijven. De VVD zet zich er daarom voor in om ondernemers, ondernemingen en bedrijven te laten floreren en te zorgen voor banen. De chemietak van AkzoNobel is begin 2018 verkocht. De VVD ziet deze verkoop als een aangelegenheid waar de overheid en de politiek zich niet in dienen te mengen. Het gaat hier niet om een vitale sector en ook de staatsveiligheid is niet in het geding. De VVD is voorstander van ruimte om te ondernemen, en wil ondernemers niet verstikken in een overdaad aan overheidsbemoeienis. De VVD wil wel zorgen voor een goede marktmeester en de Nederlandse kritieke en vitale infrastructuur doelgericht verdedigen.

Lees meer...

Vragen over vakkenvuller die jubileumbonus moet inleveren

Vragen over vakkenvuller die jubileumbonus moet inleveren

Vanaf zijn achttiende werkt Klaas-Jan van Steenbergen (31) bij de Jumbo Van Loonstraat in Leeuwarden. Vanwege zijn 12,5-jarig jubileum kreeg de vakkenvuller een bonus van de Jumbo Van Loonstraat van 350 euro. Twee weken later was de vreugde echter weer voorbij. Dit omdat hij gedeeltelijk een uitkering krijgt en het UWV de bonus claimt. Werken moet lonen, vindt de VVD. Daarom hebben Tweede Kamerleden Nijkerken-de Haan en Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen gesteld.

Lees meer...


groetnis-web