• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

VVD wil veto over belastingen behouden

VVD wil veto over belastingen behouden

De Europese Commissie stelt voor om het veto over belastingen weg te nemen. Dat doen ze door middel van een dubieuze procedure, namelijk artikel 116 vweu. Daarmee gaat Nederland zelf niet meer over de belastingen. De VVD vindt dat niet kunnen. Samen met de SP heeft de VVD dat eerder in een motie ook al uitgesproken. Een meerderheid van de Kamer is het hier mee eens. De VVD zal blijven strijden voor zo laag mogelijke en eerlijke belastingen. Dat doet de VVD door middel van samenwerking en niet door soevereiniteit in te leveren. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Helma Lodders schriftelijke vragen gesteld.

Lees meer...

Schriftelijke vragen niet doorgaan bochtafsnijding vaargeul Ameland

Schriftelijke vragen niet doorgaan bochtafsnijding vaargeul Ameland

Naar aanleiding van de berichten bericht “Fargeul Amelân wurdt definityf net ferkoarte, Wagenborg net bliid” (Omrop Fryslân d.d. 4 juli 2020) en “Bocht in geul naar Ameland blijft om natuur” (Friesch Dagblad d.d. 5 juli 2020) hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Remco Dijkstra en Erik Ziengs vragen gesteld aan de bewindspersonen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De VVD vindt de bereikbaarheid van de Waddeneilanden van maatschappelijk en economisch belang. De Kamerleden willen weten wat de redenen en gevolgen zijn van het niet doorgaan van de bochtafsnijding, en welke maatregelen de bewindspersonen nu nog zien om de vertragingen bij de veerverbinding Holwerd-Ameland voor de korte termijn te verminderen.

Lees meer...

VVD vraagt oplossing voor fiscale gevolgen van regelingen Groningen

VVD vraagt oplossing voor fiscale gevolgen van regelingen Groningen

Het allerbelangrijkste dat mensen in een veilig huis wonen. De versterking van woningen in Groningen is daarvoor cruciaal. Het moet sneller. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd hoe er meer tempo gemaakt gaat worden gemaakt.  In de tweede helft van dit jaar gaat ook  de regeling voor immateriële schade en waardedaling van start. Dat is goed nieuws. Maar het geld dat wordt overgemaakt naar de Groningers kan fiscale gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de vermogensrendementsheffing (box 3) en het recht op toeslagen.  De VVD vindt dit onwenselijk en niet uitlegbaar. Daarom heeft de VVD gevraagd om een oplossing voor dit probleem.

Lees meer...

Doen wat nodig is om economische crisis aan te pakken

Doen wat nodig is om economische crisis aan te pakken

De Coronacrisis heeft ons getroffen als geen enkele crisis hiervoor ooit gedaan heeft. De economie zal naar verwachting sterker krimpen dan tijdens de financiële crisis, en zelfs sterker dan tijdens de grote depressie van de jaren 30. “Maar met de inzet van iedereen, de veerkracht en creativiteit van onze ondernemers en met een fors pakket overheidsmaatregelen gaan we ook dit weer samen fixen. Daar ben ik van overtuigd.”, aldus VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries. De crisis laat zich ook voelen in de overheidsfinanciën. Dat we nu al die noodzakelijke steunmaatregelen kunnen doen, komt doordat we als Nederland eerder financieel orde op zaken hebben gesteld. De VVD is er geen voorstander van om nu te gaan bezuinigen in de volgende begroting.

Lees meer...

Veilige en stabiele financiële sector van groot belang

Veilige en stabiele financiële sector van groot belang

Een debat over de toekomst van ons geldstelsel lijkt de ver-van-je-bed-show. Maar een veilige en stabiele financiële sector is van groot belang. Dat hebben we helaas de afgelopen jaren kunnen zien. Meer diversiteit in de bankensector is daarbij van belang. De VVD vindt, net als de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid, een overgang naar een publiek geldsysteem een ongewenst en risicovol experiment. De VVD wil daarom dat er ook aandacht blijft voor de risico’s bij het digitaal centralebankgeld. Uit het DNB-rapport blijkt dat invoering een brede en forse invloed heeft op het monetaire en financiële stelsel en daarmee op de publieke taken en verantwoordelijkheden van centrale banken en overheden. Zo heeft het implicaties voor het monetaire beleid, het betalingsverkeer, de financiële stabiliteit en het toezicht op de financiële sector.

Lees meer...

VVD: bootcapaciteit Waddenveren moet omhoog

VVD: bootcapaciteit Waddenveren moet omhoog

De ondernemers op de Waddeneilanden luiden de noodklok. De capaciteit van de waddenveren is beperkt door de Coronamaatregelen. In de praktijk blijkt dat mensen hun reservering voor de accommodaties op de eilanden afzeggen, omdat ze niet met de boot mee kunnen. Het is een echte bottleneck. De Waddeneilanden hebben een specifiek probleem qua bereikbaarheid, want er is niet een alternatief zoals in de rest van openbaar vervoer wel het geval is met de auto en de fiets. VVD Tweede Kamerleden Erik Ziengs en Aukje de Vries vinden dat de capaciteit naar de Waddeneilanden een belangrijke prioriteit is en hebben daarom aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijke vragen gesteld.

Omrop Fryslân >>

Lees meer...


groetnis-web