• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Schriftelijk overleg EU-begroting 2020

Schriftelijk overleg EU-begroting 2020

Op 15 november aanstaande vindt de zogenaamde Begrotingsraad plaats. Dan onderhandelen de Europese Raad en het Europees Parlement over de EU-begroting voor 2020. De VVD vindt het belangrijk dat de EU-begroting wordt gemoderniseerd en wordt gericht op grote grensoverschrijdende problemen. De VVD heeft nu echter met name vragen gesteld over het feit dat de EU-begroting 2020 gebaseerd is op de aanname dat het Verenigd Koninkrijk meebetaalt aan de begroting. De VVD wil onder meer weten wat het niet betalen van het Verenigd Koninkrijk bij een Brexit heeft op de Nederlandse bijdrage?

Lees meer...

Schriftelijk overleg over EU-begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen

Schriftelijk overleg over EU-begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen

Het is de bedoeling dat er op Europees niveau een nieuwe instrument komt, te weten het Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentie (BICC). Hierover is al lange tijd discussie, omdat Nederland en de VVD niet willen dat het een instrument voor schokabsorptie en stabilisatie wordt. Daar zijn landen zelf verantwoordelijk voor door het op orde brengen en houden van de nationale begroting en de noodzakelijke hervormingen. Inmiddels is er overeenstemming bereikt over enkele onderdelen van het BICC, dat die hervormingen moet gaan stimuleren. Verder is het cruciaal dat het BICC onder het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie komt te vallen. De VVD volgt de totstandkoming op de voet. Daarom is er een apart schriftelijk overleg op verzoek van de VVD.

Lees meer...

Schriftelijk overleg over de IMF-vergadering

Schriftelijk overleg over de IMF-vergadering

Op 18 en 19 oktober vindt de IMF-vergadering plaats in Washington. Voorafgaand aan deze vergadering heeft er een schriftelijk overleg plaatsgevonden met de minister van Financien. De VVD vindt het belangrijk dat landen structurele hervormingen doorvoeren om economische kwetsbaarheden te beperken. Daarom wil VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries in het schriftelijk overleg weten wat de stand van zaken is met betrekking tot het steunprogramma aan Argentinië en ook welke maatregelen zijn doorgevoerd om de economische stabiliteit te borgen.

 

Lees meer...

Schriftelijke vragen over groeiend Italiaans begrotingstekort

Schriftelijke vragen over groeiend Italiaans begrotingstekort

Het Italiaans begrotingstekort groeit in 2020 tot 2,2%. De staatsschuld van Italië zal daarmee in 2020 verder stijgen naar 132,5%. Eerder heeft de Europese Commissie afspraken gemaakt met Italië om de overheidsbegroting op orde te brengen. De begrotingsdiscipline van de Italiaanse regering verslechtert, daarom vindt de VVD-fractie dat de Europese Commissie actie moet ondernemen.  De VVD wil weten welke mogelijkheden de Europese Commissie heeft om op basis van de huidige begrotingscijfers maatregelen te nemen.  Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financien.

Lees meer...

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (13 oktober 2019): In Nijsfoarum wordt gepraat over de actualiteit van de afgelopen week. Elke week nemen andere mensen deel aan het forum. Dit keer waren dat Gerben Gerbrandy (Eerste Kamerlid OSF), Trienke Elshof (boerin en LTO Noord) en Aukje de Vries (VVD Tweede Kamerlid). Onderwerpen die aan de orde kwamen: stikstofprobleem en inval Turkije in Syrië.

Uitzending Omrop Fryslân >> 

Lees meer...

Algemeen Overleg Ecofin - Eurogroep

Algemeen Overleg Ecofin - Eurogroep

Op 1 oktober 2019 vond het debat plaats voorafgaand aan de Ecofin - Eurogroepvergadering van 9 en 10 oktober. Er is gesproken over verschillende onderwerpen. Zo is gesproken over het bestuur van de Europese Centrale Bank, de nieuwe toekomstige baas Christine Lagarde en het vertrek van de Duitse Lautenschläger. Ook is er in het algemeen overleg gesproken over de vorige vergadering en het Stabiliteits- en Groeipact en over het budgettair instrument voor concurrentie en convergentie (BICC). Met betrekking tot de bankenunie heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries aandacht gevraagd voor de verbetering van de stresstest van banken naar aanleiding van een kritisch rapport van de Europese Rekenkamer.  

Lees meer...


groetnis-web