• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Debat over implantatenregister

Debat over implantatenregister

"De patiëntveiligheid is bij uitstek het hart van de kwaliteit van de zorg. Daarom is die voor de VVD van cruciaal belang. Te vaak waren er berichten over lekkende borstimplantaten of niet-deugdelijke bekkenbodemmatjes, met alle schadelijke gevolgen van dien voor de patiënt. Als patiënt mag je verwachten dat implantaten gewoon veilig zijn en dat het snel wordt gesignaleerd als er iets mis is, zodat snel actie kan worden ondernomen." De Kamer debatteerde vandaag over het implantatenregister. Lees hier verder de bijdrage van Aukje de Vries.

Lees meer...

Dienstregeling vervoersconcessie Waddenveren Oost: vinger aan de pols houden

Dienstregeling vervoersconcessie Waddenveren Oost: vinger aan de pols houden

De veerdiensten zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van de Waddeneilanden. Die verbinding moet dan ook goed, betrouwbaar en betaalbaar zijn. Aukje de Vries en Erik Ziengs hebben daar vragen over gesteld bij het schriftelijk overleg over de dienstregeling vervoerconcessie Waddenveren Oost (Ameland en Schiermonnikoog). Zeker bij de betrouwbaarheid van de verbinding naar Ameland moet de vinger aan de pols gehouden worden omdat er nog veel vertragingen zijn. 

Lees meer...

Patiëntveiligheid en patiëntenrechten

Patiëntveiligheid en patiëntenrechten

Patiëntveiligheid is bij uitstek het hart van de kwaliteit van de zorg. 25 april sprak de Kamer hierover in een Algemeen Overleg. Daarin stelde Aukje de Vries dat wat de VVD betreft zwijgcontracten tussen zorgverleners en patiënten worden verboden. Volgens de VVD zou een verbod een duidelijk signaal zijn dat dit gewoon niet kan. Lees complete spreektekst in het debat hier terug, bijvoorbeeld over het melden van medische missers, e-health, het subsidiekader patiënten- en gehandicaptenorganisaties en de Medical Devices Regulation.

Lees meer...

Debat over de 'zorgkloof' in Nederland

Debat over de 'zorgkloof' in Nederland

"Wij mogen trots zijn op onze zorg en iedereen die daarin werkt. Onze zorg is kwalitatief goed en toegankelijk voor iedereen. Iedereen kan in Nederland de zorg krijgen die hij of zij nodig heeft, ongeacht de ziektegeschiedenis, de leeftijd of het inkomen. Iedereen krijgt ook dezelfde zorg. Wij hebben dus een enorm solidair zorgstelsel," zegt Aukje de Vries in het dertigledendebat over de 'groeiende zorgkloof' in Nederland. "Om het draagvlak voor die solidariteit te behouden, willen wij het verhogen van de zorgpremie waar mogelijk dempen zonder dat de toegankelijkheid en de kwaliteit in het geding zijn." Lees hier de verdere spreektekst.

Lees meer...

Debat over de EU Gezondheidsraad

Debat over de EU Gezondheidsraad

"Het moet in EU-verband besproken worden dat een aantal Europese landen nog niet meedoet aan het waarschuwingssysteem omtrent beroepen in het kader van de patiëntveiligheid." De VVD wil snel een sluitend waarschuwingssysteem. Daar vroeg Aukje de Vries namen de VVD om tijdens het Algemeen Overleg over de EU Gezondheidsraad. Er werd daarnaast aandacht gevraagd voor kidsmarketing, de health technology assessment en internetapotheken.

Lees meer...

Vragen over Friese schapenstapel

Vragen over Friese schapenstapel

Volgens de Leeuwarder Courant dreigt een verscherping van het mestbeleid de Friese schapenstapel te halveren. Dit schrijft de krant op 17 april. Reden is dat dijken niet langer als grasland, maar als natuurgebied worden ingedeeld in de mestboekhouding. Dit zou een reactie van de NVWA zijn op de afzet van koeienmest op sommige dijken. De VVD vindt echter dat in dat geval de NVWA de betrokkenen moet bestraffen en niet de wetgeving moet aanpassen. Helma Lodders en Aukje de Vries stelden hier schriftelijke vragen over.

Lees meer...


groetnis-web