• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Rode kaart voor Italiaanse begroting volslagen terecht

Rode kaart voor Italiaanse begroting volslagen terecht

Het is volslagen terecht dat de Europese Commissie een rode kaart trekt voor de Italiaanse begroting. We hebben afspraken over de manier waarop landen met hun geld en hun begroting moeten omgaan. Het is zorgelijk dat Italië die afspraken aan zijn laars lapt. De VVD verwacht van de Europese Commissie een stevige aanpak. Aukje de Vries heeft daarom tijdens het AO Ecofin aan de minister van Financiën gevraagd om zich met zijn collega's in de Europese Unie in te zetten voor maximale druk op de Italiaanse regering en de Europese Commissie.

Lees meer...

Italië kan regels bankenunie niet aan de laars lappen

Italië kan regels bankenunie niet aan de laars lappen

De Telegraaf bericht dat Italië banken in geval van crisis gaat helpen, zo heeft de Italiaanse Minister van Financiën, Giovanni Tria, gezegd. Dit is echter tegen de regels die de EU-landen met elkaar hebben afgesproken in het kader van de Bankenunie. Het kan niet zo zijn dat Italië de regels zomaar terzijde schuift, daarom stellen Aukje de Vries (VVD) en Pieter Omtzigt (CDA) schriftelijke vragen aan de minister van Financiën gesteld. VVD en CDA wille onder meer weten wat deze uitspraak betekent voor de  voornemens en de onderhandelingen over de toekomst van de bankenunie en de EMU.

Lees meer...

1,5 miljoen euro voor Waddengemeenten

1,5 miljoen euro voor Waddengemeenten

Vanuit de Europese Unie moeten de BTW-regels voor de Waddenveren worden aangepast. Tijdens de behandeling van het Belastingplan heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om in overleg met de besturen van de Waddeneilanden en de betrokken rederijen te komen tot een plan met concrete maatregelen die rekening houden met de situatie van de eilandbewoners. Naar aanleiding van deze motie komt Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  de bewoners van de Waddeneilanden tegemoet via gemeenten met een eenmalige tegemoetkoming van 1,5 miljoen euro. Dit bedrag is bestemd als tegemoetkoming voor de Waddenveren na een verhoging van het tarief als gevolg van aangepaste regelgeving.

Lees meer...

Bankenunie: eerst risicoreductie

Bankenunie: eerst risicoreductie

De afgelopen periode is duidelijk gebleken dat Italië zich niet aan de afgesproken regels in de Europese Unie houdt. Voordat verder kan worden gegaan met gesprekken over risicodeling in het kader van de bankenunie, dienen de bestaande risico's door elke lidstaat worden verkleind. Om dit te regelen hebben Pieter Omtzigt (CDA) en Aukje de Vries (VVD) een motie ingediend die 17 oktober 2018 is aangenomen.

Lees meer...

Begrotingscommissie: EC is te toegeeflijk tegenover Italië

Begrotingscommissie: EC is te toegeeflijk tegenover Italië

Het jaarverslag van de European Fiscal Board bevat belangrijke kritiekpunten over de Europese Commissie. Zo is de Europese Commissie te toegeeflijk geweest tegenover overtreders van het Stabiliteits- en Groeipact. De VVD is voorstander van het streng toepassing van de Europese begrotingsregels. De Europese Commissie is in de afgelopen jaren te soepel geweest. Europa moet niet weer dezelfde fout maken. Daarom stelt Aukje de Vries schriftelijke vragen aan de minister van Financiën.

Lees meer...

Schriftelijk overleg over plannen voor Waddenbewoners door wijziging nultarief zeeschepen

Schriftelijk overleg over plannen voor Waddenbewoners door wijziging nultarief zeeschepen

Tijdens de behandeling van het Belastingplan vorig jaar heeft Aukje de Vries een motie ingediend waarin de regering wordt opgeroepen om in overleg met de besturen van de Waddeneilanden en de betrokken rederijen te komen tot een plan met concrete maatregelen die rekening houden met de situatie van de eilandbewoners als gevolg van de btw-vrijstelling voor de scheepvaart. De reactie op die motie is nu binnen. Aukje de Vries en Helma Lodders vragen nu met hoeveel de prijzen worden verhoogd en waarom de staatssecretaris niet voornemens is dit het nadeel te compenseren.

Lees meer...


groetnis-web