• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Toch een voorstel voor versoepeling Europese begrotingsregels?

Toch een voorstel voor versoepeling Europese begrotingsregels?

Aankomende Ecofinraad (d.d. 14 september 2019) wordt er toch gesproken over de hervorming van fiscale regels op basis van een intern document, volgens berichtgeving op Nu.nl. Afgelopen debat over de Ecofinraad in de Tweede Kamer is dit document niet besproken. Dit is vreemd. Er zou volgens Europese Commissie geen voorstel liggen ter versoepeling van de Europese begrotingsregels en ook geen document hierover zijn. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hierover opheldering gevraagd.

Lees meer...

Rederij moet snel schade MSC Zoë vergoeden

Rederij moet snel schade MSC Zoë vergoeden

De afhandeling en uitbetaling van de schadevergoeding door MSC Zoë verloopt moeizaam. Er staat nog een rekening open van 3,5 miljoen. Dit terwijl de de Zwitserse reder er als de kippen bij was toen het schip MSC Zoe 342 containers had verloren: we vergoeden alle schade. De VVD vindt dat de rederij spoedig moet overgaan tot betaling van de kosten als gevolg van de schade. Dit ook om wrevel in de regio, bij de gemeenten maar ook bij de vissers zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom stelden VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Remco Dijkstra schriftelijke vragen aan minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer...

VVD: Meer onafhankelijke toetsing Europese begrotingsregels

VVD: Meer onafhankelijke toetsing Europese begrotingsregels

De afgelopen tijd wordt er weer regelmatig gesproken over de Europese begrotingsregels. Eind dit jaar is er een evaluatie van het Europees Semester. De toekomstige voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen heeft aangegeven maximaal gebruik te willen maken van de beschikbare flexibiliteit van de begrotingsregels. Ook de toekomstige baas van de Europese Centrale bank Lagarde heeft gepleit voor extra ruimte voor landen om het begrotingsbeleid te benutten bij economische crises. De VVD wil geen versoepeling, wel vereenvoudiging van de begrotingsregels. Effectieve begrotingsregels die leiden tot houdbare overheidsfinanciën zijn van groot belang de stabiliteit. De begrotingsregels worden nu te flexibel en ruimhartig toegepast en gehandhaafd. Omdat de toetsing en handhaving nog vaak te politiek en te flexibel is, heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries ook gepleit voor meer onafhankelijke toetsing van de begrotingsregels.  

 

Lees meer...

VVD wil EU-begrotingsregels niet versoepelen

VVD wil EU-begrotingsregels niet versoepelen

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries reageert op de plannen van de Europese Commissie om de EU-begrotingsregels te versoepelen: "Dit plan van de Europese Commissie klinkt echt vreselijk. De Commissie buigt al veel te vaak naar landen die hun financiën niet op orde hebben, zoals Italië. Dit is een slechte start van von der Leyen. Ik heb een debat met Minister van Financiën Hoekstra aangevraagd en wil dat hij hier bovenop zit." Naar aanleiding van  berichten van de Financial Times en De Telegraaf heeft de VVD daarom schriftelijke vragen gesteld. 

BNR Nieuwsradio >>>

Telegraaf >>>

Het Financieele Dagblad >>>

Lees meer...

LEO Middelsé Zomerpolitiek

LEO Middelsé Zomerpolitiek

Ook dit jaar zendt de lokale omroep van Leeuwarden LEO Middelsé weer afleveringen uit van "LEO Zomerpolitiek". Presentator Jan de Vries kwam onlangs bij VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries langs in de Tweede Kamer over haar werk als Tweede Kamerlid en de "mens achter de politicus".

Klik hier voor het resultaat!

Lees meer...

Afspraak is afspraak voor Griekenland

Afspraak is afspraak voor Griekenland

In april 2019 besloot de Eurogroep om schuldmaatregelen vrij te geven voor Griekenland, omdat er beleidshervormingen zijn gerealiseerd. Nog geen maand erna besluit de Griekse regering tot een pakket aan maatregelen dat er fors van afwijkt en er wordt ook nog voorgesorteerd op lastenverlaging in Griekenland. Hierdoor kan Griekenland nooit voldoen aan het afgesproken begrotingsoverschot van +3,5%, dat nodig is om de schulden te verminderen. De VVD vindt dat zorgelijk, want voor Griekenland moet ook gelden “afspraak is afspraak”. De VVD wil dat minister Hoekstra blijft inzetten op het nakomen van de afspraken door Griekenland.

Lees meer...


groetnis-web