• Bannervk201701
  • Bannervk201702
  • Bannervk201703
  • Bannervk201704
  • Bannervk202105

Schriftelijke Overleg: Eén Verenigd Front tegen Covid-19

De VVD wil natuurlijk het vaccinatieproces versnellen. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat er voldoende vaccins zijn en daar moet de Europese Commissie voor zorgen. Daarover heeft de VVD nog een aantal vragen. Onder meer wanneer de wanner er een evaluatie van de EU-vaccinatiestrategie plaatsvindt, om daarvan te kunnen leren voor de toekomst. Want niet alles is even soepel verlopen. De VVD vindt ook dat we vooruit moeten  kijken, naar de tweede helft 2021, 2022 en 2023 als het gaat om vaccinaties. De VVD wil dat er ook voor de komende jaren er voldoende flexibiliteit in het beleid zit om in te kunnen spelen op onverwachte ontwikkelingen.

Lees meer...

Goed voorbereiden op nieuwe varianten van het virus

De Europese Commissie heeft het programma “HERA Incubator” gepresenteerd voor de ontwikkeling en productie van nieuwe vaccins tegen nieuwe varianten van het Coronavirus, waartegen de huidige generatie vaccins niet (voldoende) bescherming biedt. De VVD vindt het van belang dat we beter voorbereid zijn op uitbraken van pandemieën en de beschikbaarheid van vaccins is daarop een antwoord. Het snel kunnen opsporen van risicovolle virusmutanten is van cruciaal belang. Volgens de VVD kan het succesvol en snel ontwikkelen en produceren van vaccins niet zonder farmaceutische bedrijven. Verder moet volgens de VVD het markttoelatingsproces van vaccins altijd zorgvuldig en onafhankelijk zijn, belemmeringen voor snelle beoordeling moeten wel worden weggenomen. Ook wil de VVD minder afhankelijk worden van de toelevering van vaccins, medicijnen en beschermingsmiddelen van buiten de EU, door de productie binnen de EU op te schalen.

Lees meer...

Schriftelijk overleg Europees kankerbestrijdingsplan

De VVD vindt kankerbestrijding en preventie cruciaal en een grote uitdaging voor de toekomst. Het is goed om binnen Europees verband kennis te delen en gezamenlijk op te trekken op het gebied van onderzoek en innovatie naar kankerbestrijding, Zorg (incl. preventie) blijft wat de VVD betreft wel primair een nationale bevoegdheid. De VVD wil nationaal inzetten op voorlichting over en meer nadruk op preventie rond een ongezonde levensstijl, met het Nationaal Preventieakkoord als leidraad. Verder besteedt de VVD aandacht aan de voorzieningszekerheid van medische isotopen, want die is van levensbelang voor de kankerbestrijding.  De VVD zet  zich al langer in voor goede biomarker diagnostiek voor patiënten met kanker, daarover had de VVD dus ook nog een aantal vragen.

Lees meer...

IJzeren voorraad om minder afhankelijk te zijn

De VVD wil de zorg versterken, ook om beter voorbereid te zijn op een volgende gezondheidscrisis. Dit kan bijvoorbeeld door een flexibele reserve van IC-bedden, zodat we in crisistijd snel kunnen opschalen. De Coronacrisis heeft ook laten zien dat het gevaarlijk is om afhankelijk te zijn van één of twee landen buiten Europa voor bijvoorbeeld het maken van mondkapjes. De VVD vindt dat we kritieke productieprocessen (van bijvoorbeeld medische apparatuur, beschermingsmiddelen en medicijnen) in Europa moeten behouden en intensiveren. Dit vermindert de afhankelijkheid van landen als China en India en maakt het mogelijk tijdens een gezondheidscrisis de eigen productie snel uit te breiden. Ook de aanleg van strategische (medische) voorraden voor hulp- en geneesmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, noodzakelijke grondstoffen en geneesmiddelen is van belang.

Lees meer...

Solidair en verstandig naar Caribisch deel Nederlands Koninkrijk

Solidair en verstandig naar Caribisch deel Nederlands Koninkrijk

De coronacrisis heeft een grote impact op de economie van de autonome landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) en de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius, Saba). De economie in het Caribisch gebied draait grotendeels op toerisme, dat door de coronacrisis is stilgevallen. Nederland springt bij in de vorm van steunpakketten en ook voor de zorg, vaccins en voedselhulp. De VVD vindt het logisch dat wij zijn bijgesprongen. Maar we moeten ook verstandig zijn en aan de steun voorwaarden en hervormingen koppelen zodat o.a. het financieel beheer op orde is en de landen uiteindelijk zelf hun eigen broek op kunnen houden. We willen solidair zijn, maar wel verstandig.

Lees meer...

Iedereen moet veilig en onbezorgd naar priklocatie kunnen

Iedereen moet veilig en onbezorgd naar priklocatie kunnen

Uit een artikel van het Parool blijkt dat mensen bij een vaccinatielocatie in Amsterdam zijn lastiggevallen. De VVD vindt intimidatie of het lastig vallen van mensen die komen om zich te vaccineren onacceptabel is. De VVD heeft samen met D66 schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid over dit incident. Want iedereen die een coronaprik krijgt, moet dat veilig en onbezorgd kunnen doen. VVD en D66 vragen de ministers hoe dit wordt gewaarborgd en hoe dit soort incidenten (nu en in de toekomst) kunnen worden voorkomen.

Lees meer...


groetnis-web