• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

VVD: handhaving begrotingsregels draagt bij aan vertrouwen in EU

VVD: handhaving begrotingsregels draagt bij aan vertrouwen in EU

In de tweede week van mei is de vaste commissie voor Financiën op werkbezoek geweest in Italië. Tijdens het bezoek aan Italië werd duidelijk dat de prognose voor het begrotingstekort van Italië volgens de Europese Commissie oploopt naar 3,5%. Dit terwijl Italië extra uitgaven blijft doen. Het niet handhaven van de begrotingsregels in het kader van het Stabiliteits- en groeipactregels en de flexibiliteit die de Europese Commissie hanteert is slecht voor de euro én ondermijnt het vertrouwen dat de mensen in de EU hebben. De VVD wil strikte handhaving van de begrotingsregels en is dan ook blij dat het Nederlandse kabinet blijft aandringen op handhaving van deze regels.

Lees meer...

Debat over overboord slaan zeecontainers MSC Zoë

Debat over overboord slaan zeecontainers MSC Zoë

Begin januari zijn boven de Waddeneilanden van containerschip MSC Zoë een groot aantal zeecontainers overboord geslagen, met als gevolg rommel op de Waddeneilanden en de Waddenkust. Naast de natuur, ondervinden de visserij en de scheepvaart hiervan ook grote gevolgen. De VVD vindt dat degene die deze rommel heeft veroorzaakt, rederij MSC, alle kosten moet betalen. Dat geldt niet alleen voor de kosten van de overheden, maar ook die van de vissers en andere scheepvaart. Het is verder belangrijk dat de oorzaken van het overboord slaan van de containers allereerst duidelijk worden, daarvoor moeten de onderzoeken zo snel mogelijk worden afgerond.

Lees meer...

Schriftelijk overleg over cijfers begrotingen EU-landen

Schriftelijk overleg over cijfers begrotingen EU-landen

In de afgelopen maanden is er een stevige discussie geweest over de gebruikte cijfers bij de begrotingen van Italië en Frankrijk. Het lijkt er op dat er een sprookjesbegroting ingediend kan worden, die wordt goedgekeurd, waarna landen gewoon hun gang kunnen gaan. Daarom wil VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries in het schriftelijk overleg onder andere weten welke stukken Eurostat nu precies beoordeelt en of Eurostat ook de onderliggende cijfers beoordeelt op kwaliteit. Als de cijfers namelijk niet kloppen dan wel niet (tijdig) zijn te verifiëren, dan loop je het risico dat een begroting op drijfzand is gebaseerd.

Lees meer...

VVD wil ontwikkeling vertragingen Ameland monitoren

VVD wil ontwikkeling vertragingen Ameland monitoren

Het is goed nieuws dat de eerste bochtafsnijding in de vaargeul naar Ameland inmiddels is gerealiseerd. Dit kan tijdwinst opleveren. Het moet bijdragen aan het oplossen van de vertragingen van de veerdienst Nes – Holwerd. Er staan nog meer versnellingsmaatregelen op de rol. De VVD wil weten wat de stand van zaken is van die andere maatregelen. De VVD wil verder monitoren hoe de vertragingen zich na realisatie van de eerste bochtafsnijding gaan ontwikkelen. Want er zijn signalen, onder andere in de Leeuwarder Courant van 13 april 2019, dat de vertragingen er nog steeds zijn. Daarom hebben de VVD-Tweede Kamerleden, Remco Dijkstra, Erik Ziengs en Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen gesteld.

Lees meer...

Steviger aanpak overlast en schade steenmarters

Steviger aanpak overlast en schade steenmarters

Op de parkeerterreinen van het ziekenhuis Tjongerschans in Heerenveen brengen steenmarters schade toe aan kabels van auto’s, ook de omliggende wijk wordt geteisterd. Niet alleen in woonwijken zijn er problemen en schade door steenmarters, maar ook bij boeren (zoals doden van kippen) en de natuur (zoals het leeghalen van nesten van weidevogels). De VVD wil dat de overlast en schade beperkt worden en dat er voldoende mogelijkheden zijn om dit probleem effectief aan te pakken. Daarom stelden VVD Tweede Kamerleden Arne Weverling en  Aukje de Vries vragen aan de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over budgettaire instrument eurozone

Schriftelijke vragen over budgettaire instrument eurozone

Reuters meldt dat eurocommissaris Moscovici heeft gezegd dat het budgettaire instrument voor de eurozone toch een stabiliteitsfunctie moet krijgen. Eerder is eind 2018 nadrukkelijk afgesproken dat dit niet het geval is. De VVD is daar ook geen voorstander van. Een stabilisatiefunctie is niet nodig, want de beste stabilisatiefunctie voor de eurozone is dat landen hun huishoudboekje gewoon op orde hebben. Landen dienen zich te houden aan de afgesproken EU-begrotingsregels en deze regels dienen strak te worden gehandhaafd. Het budgettaire instrument voor  de eurozone moet zich richten op concurrentie en convergentie, vindt de VVD. Daarom stelde VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries schriftelijke vragen aan minister Hoekstra van Financiën.

Lees meer...


groetnis-web