• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

EMU en Bankenunie: inzetten op risicoreductie

EMU en Bankenunie: inzetten op risicoreductie

Ter voorbereiding op de belangrijke Eurogroep vergadering op 3 december 2018 over de verdieping van de Europese Monetaire Unie (EMU) vond er een Algemeen Overleg plaats. Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft aangegeven dat de VVD het belangrijk vindt dat ingezet wordt op risicoreductie, zowel waar het gaat om de euro als om de bankenunie. De VVD wil dat de belastingbetaler minder risico loopt om op te draaien voor falende banken en landen. Ook de digitale belasting in de EU stond op de agenda. De VVD wil een oplossing voor het probleem van digitale diensten in internationaal en dus OESO-verband. De VVD is geen voorstander van een tijdelijke digitaks in Europa.

Lees meer...

Europese Commissie moet doorpakken bij Italië

Europese Commissie moet doorpakken bij Italië

Geld uitgeven dat je niet hebt is een slecht idee. Ieder land hoort zich aan de regels houden. Het is duidelijk geworden dat de Italianen geen nieuwe begroting gaan indienen. Gelet op de signalen en de uitingen van de afgelopen weken is dit niet heel verrassend, wel teleurstellend en frustrerend. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vindt dat de Europese Commissie haar tanden moet laten blijven zien en dus moet blijven doorpakken.

Lees meer...

Geloofwaardige stresstesten banken zijn absolute noodzaak

Geloofwaardige stresstesten banken zijn absolute noodzaak

In Het Financieel Dagblad van 16 november 2018 stond het bericht "stresstest voor banken moet effectiever". Geloofwaardige en realistische stresstesten zijn van uitermate groot belang voor de financiële stabiliteit en een geloofwaardig toezicht op de Europese bankensector. Andrea Enria, voorzitter van de Europese Bankautoriteit EBA benadrukt dat er in de afgelopen jaren veel voortgang is geboekt en dat de banken een stuk gezonder en weerbaarder zijn geworden, maar dat de aanpak wel een stuk effectiever kan. Daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Roald van der Linde vragen gesteld aan de minister van Financiën.

Lees meer...

Minder regels voor kleine zorgaanbieders

Minder regels voor kleine zorgaanbieders

Het zou logisch moeten zijn dat goede zorg rekening houdt met de wensen en behoeften van hun cliënten. Bij heel veel zorginstellingen gebeurt dat nu ook al. Bij de tweede termijn van het debat over de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) heeft de VVD een aantal voorstellen gedaan. Medezeggenschap moet goed geregeld zijn. Maar de VVD wil de zorg ontregelen en vertrouwen geven aan de zorgprofessional. Dan moeten we ook kijken naar nieuwe en extra regels. Dat betekent ook kijken naar de proportionaliteit van de regelgeving.

Debat >>

Lees meer...

Meer aandacht voor toeslagen ouderen

Meer aandacht voor toeslagen ouderen

In september werd er door ouderenorganisaties een onderzoek naar buiten gebracht waaruit blijkt dat een op de zes huishoudens met 55-plussers, die op grond van hun inkomen daarvoor in aanmerking komen, geen gebruik maken van huurtoeslag. Een op de tien 55-plussers vraagt geen zorgtoeslag aan. Terwijl het juist ook voor deze groep belangrijk is, om ervoor te zorgen dat ze net iets meer geld in hun portemonnee hebben.  VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft bij de Algemene Financiële Beschouwingen samen met het CDA een motie ingediend, om ervoor te zorgen dat de overheden senioren beter moeten informeren over de toeslagen, actiever moet wijzen op toeslagmogelijkheden en de aanvraag moeten vereenvoudigen. Deze motie is in november 2018 aangenomen.

Lees meer...

Rode kaart voor Italiaanse begroting volslagen terecht

Rode kaart voor Italiaanse begroting volslagen terecht

Het is volslagen terecht dat de Europese Commissie een rode kaart trekt voor de Italiaanse begroting. We hebben afspraken over de manier waarop landen met hun geld en hun begroting moeten omgaan. Het is zorgelijk dat Italië die afspraken aan zijn laars lapt. De VVD verwacht van de Europese Commissie een stevige aanpak. Aukje de Vries heeft daarom tijdens het AO Ecofin aan de minister van Financiën gevraagd om zich met zijn collega's in de Europese Unie in te zetten voor maximale druk op de Italiaanse regering en de Europese Commissie.

Lees meer...


groetnis-web