• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

VVD geen voorstander Europees pensioenproduct

VVD geen voorstander Europees pensioenproduct

De VVD vindt dat pensioenen en pensioenregelgeving een nationale aangelegenheid is. Eerder was de VVD daarom al kritisch op het plan voor Pan Europees PensioenProduct (PEPP). Eerder is een motie van VVD en CDA aangenomen die het Kabinet verzocht zich in de Europese onderhandelingen uit te spreken tegen een raamwerk voor Europees persoonlijke pensioenproducten in de derde pijler. Dit is iets dat lidstaten prima zelf kunnen regelen. De VVD heeft, nu de onderhandelingen zijn afgerond,  het Kabinet daarom gevraagd om zich uit te spreken tegen de PEPP-verordening.

Lees meer...

Sterkere euro vraagt om strikte handhaving begrotingsregels

Sterkere euro vraagt om strikte handhaving begrotingsregels

De Europese Commissie heeft een mededeling gepubliceerd voor een sterkere rol van de euro. Een sterke euro is belangrijk voor Nederland. Een sterke euro kan vooral gerealiseerd worden door een gedegen nationaal begrotings- en economisch beleid in de individuele EU-lidstaten en het handhaven van de Europese begrotingsregels. Dit is belangrijk voor de geloofwaardigheid van de euro, daarom is het teleurstellend dat juist hiervoor geen nieuwe voorstellen worden gedaan. Terwijl de Europese Commissie bij de beoordeling van de begrotingen van lidstaten regelmatig de teugels laat vieren - zoals recent nog weer bij Italië en Frankrijk. In een Schriftelijk Overleg heeft de VVD daarom gepleit voor een striktere handhaving en onafhankelijkere beoordeling van de begrotingen van de EU-lidstaten. 

Lees meer...

Rammelende Italiaanse begroting door niet realistische groeicijfers

Rammelende Italiaanse begroting door niet realistische groeicijfers

De Europese Commissie heeft eerder besloten om geen buitensporig tekortprocedure te starten tegen Italië, ondanks dat ze niet aan de EU-begrotingsregels voldoen. 7 februari 2019 werd duidelijk dat de groeicijfers waarop de Italiaanse begroting is gebaseerd, te rooskleurig zijn: “Italy’s recession strains EU to make the budget numbers add up” (Financial Times) en “Ue, la Commissione gela l'Italia: "Nel 2019 il Pil crescerà dello 0,2%". Tria: "Non è recessione" (La Repubblica). Italië lijkt daarmee weer eens weg te komen met een rammelende begroting. Daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën.

Lees meer...

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (10 februari 2019): It nijsfoarum praat oer wat ús de ôfrûne wike dwaande hold. Alle wiken nimme oare minsken in sit yn it foarum. Dizze kear binne dat Aukje de Vries, 2e keamerlid foar de VVD, Sietse Schukking, listlûker Natuurlijk Fryslân en Rieks Osinga, bestjoerskundige.De ûnderwerpen dy't op tafel komme: sânwinning Iselmar, klimaatmars, skoaltsjeskûlje foar it klimaat, gas ÿnder de Waadsee. 

Omrop Fryslân Radio >>

Lees meer...

Schriftelijke vragen over problemen bruggen en sluizen Afsluitdijk

Schriftelijke vragen over problemen bruggen en sluizen Afsluitdijk

Omrop Fryslân meldt op donderdag 31 januari 2019 over de problemen bij de bediening en besturing van de bruggen en sluizen in de Afsluitdijk door fouten in de software. Het kan natuurlijk niet dat er onveilige situaties zijn. Het is goed dat door alert handelen van de brug- en sluismeesters er geen gevaarlijke situaties zijn ontstaan. En dat er extra maatregelen zijn genomen, zoals extra brug- en sluiswachters en extra camera’s. De Afsluitdijk is echter een belangrijke toegangsweg voor Fryslân en in het verleden zijn er helaas al veel te vaak problemen geweest. De VVD wil dat de problemen snel worden opgelost en de stremmingen om tot een oplossing te komen ook tot een minimum worden beperkt. Daarom heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld.

Omrop Fryslân Radio >>

Lees meer...

Italië en Frankrijk moeten zich aan EU-begrotingsregels houden

Italië en Frankrijk moeten zich aan EU-begrotingsregels houden

De Europese Commissie lijkt in te stemmen met de aangepaste begrotingen van Italië en Frankrijk. Beide landen houden zich niet aan de afspraken voor de EU-begrotingsregels en draaien noodzakelijke hervormingen terug. Het begrotingstekort loopt in beide landen op. Dat is een slechte zaak voor de stabiliteit van de eurozone. Dat vraagt om inzet van de minister gericht op een stevige aanpak van de Europese Commissie van deze landen. Het Financieele Dagblad: “VVD'er Aukje de Vries vond de minister nog te 'lijdzaam' in zijn kritiek op de Europese Commissie. 'Overal mobiliseert hij een coalitie voor, maar hij laat het erbij zitten als je een sprookjesbegroting indient die wordt goedgekeurd waarna je je goddelijke gang kunt gaan'.”

Lees meer...


groetnis-web