• Fan Fryske grûn

  • Samen aan de slag

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

VVD-motie: ondernemers moeten ruimte houden in Waddengebied

VVD-motie: ondernemers moeten ruimte houden in Waddengebied

De Wadden is een uniek natuurgebied dat we moeten beschermen, maar de VVD vindt het belangrijk dat ondernemers ook de ruimte houden in en rond het Waddengebied. De pootaardappelsector heeft aan de bel getrokken over de gevolgen van de concept-Waddenagenda. De pootaardappelsector in Noord-Nederland heeft een toonaangevende positie in de wereld. Daarvoor moet ruimte blijven in de noordelijke kleischil. Daarom heeft de VVD een motie ingediend, waarin de VVD de regering verzoekt met betrokkenheid van (agrarische) ondernemers en bewoners een impactanalyse te maken voor de plannen rondom het Waddengebied, voordat deze definitief worden vastgesteld, en de positie ven activiteiten van economische sectoren voldoende te borgen.

Lees meer...

Waddengebied niet op slot zetten

Waddengebied niet op slot zetten

De VVD wil de Wadden als uniek gebied beschermen, maar wil niet dat het op slot gaat of dat er geen ontwikkeling meer mogelijk is. Want het is een gebied waar mensen genieten van de natuur, maar waar ook mensen wonen en hun boterham verdienen, bijvoorbeeld in het toerisme en de visserij. Ecologie en economie moeten in balans zijn. Bewoners en ondernemers zijn altijd onderdeel geweest van het Waddengebied, en dat moet ook zo moet blijven. De VVD heeft onder meer benadrukt dat de bereikbaarheid van de Waddeneilanden- en havens van cruciaal maatschappelijk en economisch belang is en dat de problemen rondom verschillende vaargeulen moeten worden opgelost. Verder is er gesproken over de overdracht van de concessie Waddenveren en de Waddenagenda.

Lees meer...

Omrop Fryslân Radio Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (29 november 2020): It nijsfoarum praat oer wat ús de ôfrûne wike dwaande hold. Alle wiken nimme oare minsken in sit yn it foarum. Dizze kear binne dat Aukje de Vries (VVD-Twadde Keamerlid), Jaap Stalenburg (PvdA- Steatelid) en Onno Falkena (Omrop Fryslân)  en ûndertekenaar fan de brandbrief). Yn dit foarum giet it oer de reboelje by FvD, de tslagenaffaire, Europeeske miljoenen foar it noarden, regionale kandidaten foar de Tweede Keamer, Cambuur, Maradonna en drokte op Black Friday.

Omrop Fryslân Radio >>

Lees meer...

Vragen over gevolgen plannen Waddengebied

Vragen over gevolgen plannen Waddengebied

De VVD krijgt nogal wat signalen over onduidelijkheid en onzekerheid bij bewoners en ondernemers in en rondom het Waddengebied over allerlei plannen die de ronde doen. De VVD vindt dat ecologie en economie in balans moeten zijn. Dus naast bescherming van de natuur, moet er ook ruimte zijn voor mensen om er te wonen, te leven en te werken, zoals al honderden jaren het geval is. Ook voor de (agrarische) ondernemers in zijn algemeenheid en de pootaardappelsector in het bijzonder moet er ruimte blijven in de noordelijke kleischil. De VVD wil dat bewoners en ondernemers meer en beter worden betrokken bij de plannen. Daarover hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries, Arne Weverling en Helma Lodders schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de minister van Landbouw.

Lees meer...

Europees actieplan kapitaalmarktunie onder de loep

Europees actieplan kapitaalmarktunie onder de loep

De Europese Commissie heeft een nieuw actieplan voor de kapitaalmarktunie opgesteld. De VVD ondersteunt de basisgedachte van de Europese kapitaalmarktunie. De kapitaalmarktunie moet zorgen voor meer financieringsmogelijkheden voor het bedrijfsleven en vooral het MKB. De VVD is echter kritisch op een aantal actiepunten dat nu wordt voorgesteld. Want de vraag is of deze bijdragen aan betere financieringsmogelijkheden voor het MKB. Het gaat dan om acties op het gebied van financiële educatie, financieel advies en pensioenen in relatie tot de kapitaalmarktunie. Dit zijn natuurlijk belangrijke zaken, maar deze horen primair thuis op nationaal niveau. Eerder heeft de VVD aangegeven dat de kapitaalmarktunie niet een duizend-dingen-doekje moet worden, maar daar lijkt het nu wel op.

Lees meer...

Europees toezichtkader op banken aanpassen

Europees toezichtkader op banken aanpassen

De VVD wil dat falende banken niet meer worden gered met belastinggeld. Om dat te realiseren is er de Europese Bankenunie. De afgelopen jaren bleek dat veel landen mazen in de regelgeving vonden om toch met staatssteun, en dus belastinggeld, banken te redden. Het proefschrift geeft ook aan dat er een disbalans bestaat binnen het Europees toezichtkader op de banken: het staatssteunregime en afwikkelingskader zijn niet goed op elkaar afgestemd. Dit biedt landen de ruimte om creatief om te gaan met het redden van falende banken. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries stelt daarom schriftelijke vragen aan de minister van Financien. De mazen in deze Europese regelgeving moeten worden gedicht. De VVD wil weten hoe volgens de minister van Financien het Europees toezichtkader op banken moet worden herzien zodat dit probleem wordt aangepakt.

Lees meer...


groetnis-web