• Bannervk201701
  • Bannervk201702
  • Bannervk201703
  • Bannervk201704
  • Bannervk202105

Aanvullende vragen over geld voor bruine vloot ondernemers

Aanvullende vragen over geld voor bruine vloot ondernemers

Medio februari 2021 heeft de VVD al schriftelijke vragen gesteld over de regeling en het geld voor de bruine vloot ondernemers.  De VVD  vindt het de hoogste tijd dat er duidelijkheid komt. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris aangegeven pas eind tweede kwartaal 2021 een regeling te kunnen presenteren. De VVD is daar zeer, zeer teleurgesteld over. Het geld (15 miljoen euro) ligt al sinds september 2020 op de plank en het water staat de ondernemers aan de lippen. Daarom heeft de VVD nog weer aanvullende vragen gesteld, want volgens de VVD is de ergste nood er niet af bij deze ondernemers. De VVD vraagt onder andere of er mogelijkheden zijn voor het openen van een noodloket of een voorschot op de regeling, voor die ondernemers die het niet meer redden de komende tijd.

Lees meer...

Versterking Groningen: vragen over MKB en agrariërs

Versterking Groningen: vragen over MKB en agrariërs

De versterking in Groningen loopt nog steeds veel te langzaam. De VVD wil onder meer dat er duidelijkheid komt over de invulling van regelingen en programma’s gericht op het MKB, de agrariërs en de problematiek rondom mestkelders. De VVD wil dat de vergunningprocedures worden versneld en beter afgestemd. Het kan niet zo zijn dat er bijvoorbeeld al ruim 1,5 jaar gewacht moet worden op een provinciale vergunning voor het herstellen van een mestkelder. Dit en nog veel meer onderwerpen over Groningen kwamen aan de orde in een Schriftelijk Overleg Mijnbouw/Groningen.

Lees meer...

Eindelijk overeenstemming over schadebetaling MSC Zoë

Eindelijk overeenstemming over schadebetaling MSC Zoë

Begin januari 2019 gingen 342 containers van het schip MSC Zoë overboord ten noorden van de Waddeneilanden. En dat had grote gevolgen voor de Waddeneilanden. De VVD vond het altijd belangrijk dat de kosten voor de veroorzaakte schade snel en volledig werden betaald door de rederij van MSC Zoë. Een jaar geleden hebben VVD en CU daarvoor ook nog een motie ingediend. Het is goed dat er nu eindelijk overeenstemming is de Mediterranean Shipping Company (MSC) over de betaling van de schade. Het heeft echter wel veel en veel te lang geduurd. De VVD had daarover nog wel een aantal vragen in het schriftelijk overleg over de schadeafhandeling MSC Zoë.

Lees meer...

Hoogste tijd voor duidelijkheid bruine vloot

Hoogste tijd voor duidelijkheid bruine vloot

Tijdens het mondeling vragenuur in de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Keijzer aangegeven dat ze hoopte voor het verkiezingsreces van de Tweede Kamer duidelijkheid te kunnen geven over de inzet van het bedrag van €15 miljoen dat klaar ligt voor de bruine vloot ondernemers. Deze duidelijkheid is er helaas nog steeds niet. Daarom stelt de VVD voor de derde keer aan Mona Keijzer schriftelijke vragen. Het is nu de hoogste tijd dat er duidelijkheid komt over deze regeling, wanneer en hoeveel de bruine vloot ondernemers krijgen van het beschikbare geld. De tijd dringt echt, want het water staat de ondernemers aan de lippen.

Leeuwarder Courant >>

Omrop Fryslân >>

Lees meer...

Na Brexit meer visserijhavens aanwijzen voor schepen uit derde landen

Na Brexit meer visserijhavens aanwijzen voor schepen uit derde landen

Na de Brexit mogen de schepen uit het VK alleen gebruik maken van havens die door de NVWA zijn aangewezen als zogenaamde ‘dedicated landing port third countries’. De visserijsector vraagt al twee jaar aan de NVWA om meer havens aan te wijzen zodat schepen onder Britse vlag die haven ook kunnen aandoen en gebruik kunnen maken van bedrijven voor onderhoud en of renovatie. Een aantal organisaties maakt zich grote zorgen over de gevolgen van het uitblijven van toestemming voor de toegang van verschillende havens, zoals Den Helder, Den Oever, Oudeschild, Stellendam en Lauwersoog, waardoor Britse schepen uit moeten wijken naar andere havens voor bijvoorbeeld onderhoud en of renovatie en dat schaad de lokale economie. Daarom heeft VVD initiatief genomen om, samen met enkele andere politieke partijen, deze kwestie aan te kaarten bij de minister. 

Lees meer...

Stevige begrotingsregels blijven nodig in eurozone

Stevige begrotingsregels blijven nodig in eurozone

De VVD vindt goede en stevige begrotingsregels van essentieel belang in een monetaire en muntunie. Een degelijk begrotingsbeleid is niet alleen van belang voor elk land afzonderlijk, maar ook voorwaardelijk zodat landen niet gered hoeven te worden door andere landen. De VVD vindt het belangrijk dat de regels simpel, eenduidig én handhaafbaar zijn. Aanpassing mag niet leiden tot versoepeling. Als het gaat om het Europees herstelfonds wil de VVD dat er duidelijke mijlpalen en doelen worden gesteld aan de plannen van landen. Dit is randvoorwaardelijk om goed de vinger aan de pols te kunnen houden of de landen zich aan hun afspraken houden.

Lees meer...


groetnis-web