• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Schriftelijke vragen aanpak bestrijden steenmarter

Schriftelijke vragen aanpak bestrijden steenmarter

In het Friesch Dagblad van 27 december 2019 stond het artikel "Provincie wil steenmarter breder bestrijden". Eerder stelden de VVD Tweede Kamerleden Arne Weverling en Aukje de Vries al schriftelijke vragen over het probleem van de steenmarter. Steenmarters leveren veel overlast en schade op voor particulieren in woonwijken, maar ook voor boeren (dood bijten kippen) en natuur (leeghalen nesten weidevogels). De provincie Fryslân wil een brede aanpak van de steenmarters en hoopt op aanpassing van de landelijke regels, zodat de steenmatr meer en beter kan worden bestreden. De VVD vraagt de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de steenmarter op de landelijke vrijstellingslijst te plaatsen.

Lees meer...

VVD: Belastingbetaler moet niet op draaien voor falende banken

VVD: Belastingbetaler moet niet op draaien voor falende banken

De VVD vindt dat de belastingbetaler niet hoeft op te draaien voor falende banken en vindt dat eerst de aandeelhouders en de obligatiehouders de rekening betalen. De Europese Commissie heeft recent goedkeuring gegeven aan Duitsland om de Norddeutsche Landesbank-Griozentrale te redden met 3,6 miljard euro. Er zijn Europees regels (Bank Recovery en Resolution Directive) afgesproken met betrekking tot het redden van falende banken. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vragen gesteld aan de minister van Financiën over de EU-regels op dit terrein.

Lees meer...

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (22 december 2019): In Nijsfoarum wordt gepraat over de actualiteit van de afgelopen week. Elke week nemen andere mensen deel aan het forum. Dit keer de hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant, Sander Warmerdam, en de voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Harm Wiegersma, en VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries. Onderwerpen die onder meer aan de orde kwamen: de boerenprotesten en het stikstofprobleem.

Uitzending Omrop Fryslân >> 

Lees meer...

Najaarsnota 2019: Werken aan meer economische groei

Najaarsnota 2019: Werken aan meer economische groei

De afgelopen jaren hebben miljoenen Nederlanders hard gewerkt om ons land weer uit de crisis te krijgen en beter te maken. En dat is gelukt. Het gaat goed met ons land. Ook financieel staan we er weer goed voor. Maar er tekenen zich ook wel wat donkere wolken af aan de horizon. Dat willen we niet. Dat moeten we voorkomen. Dus we zullen moeten werken aan meer economische groei om dat te tackelen. De groeibrief die vorige week is gepresenteerd helpt daarbij. Het is een plan zodat we in de toekomst kunnen groeien. En dat is broodnodig! Om onze welvaart en voorzieningen te kunnen behouden én om de koopkracht te vergroten. Als VVD kiezen we daarbij allereerst voor de middeninkomens. De VVD zal zich, net als de afgelopen tijd, inzetten voor lastenverlichting voor die middeninkomens, aldus VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries bij het debat over de Najaarsnota.

Lees meer...

Snelle en volledige schadebetaling MSC Zoë

Snelle en volledige schadebetaling MSC Zoë

De VVD vindt het belangrijk dat de kosten voor de veroorzaakte schade snel en volledig worden betaald. Op dit moment, bijna een jaar later, is een deel van alle kosten  nog niet betaald. MSC Zoe is aansprakelijk gesteld door de Nederlandse Staat voor de kosten. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft daarom een motie ingediend om, indien er in het eerste kwartaal 2020 geen zicht is op het volledig betalen van de rederij MSC van de kosten van de veroorzaakte schade, de beschikbare wettelijk en juridische mogelijkheden in te zetten.

Lees meer...

Bereikbaarheid Waddeneilanden en -havens van groot belang

Bereikbaarheid Waddeneilanden en -havens van groot belang

De VVD vindt de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en de Waddenhavens van maatschappelijk en economisch belang. De bereikbaarheid is van groot belang voor de bewoners, toeristen en ondernemers en daarmee de leefbaarheid van het Waddengebied. Dit moet daarom voldoende geborgd zijn in de visies van de rijksoverheid, zoals de Waddenagenda 2050 en de Nationale Omgevings Visie (NOVI). Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries een motie ingediend om de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en Waddenhavens in beleidsstukken aan te merken als van maatschappelijk en economisch belang. 

Lees meer...


groetnis-web