• Bannervk201701
  • Bannervk201702
  • Bannervk201703
  • Bannervk201704
  • Bannervk202105

Testbewijzen bieden kansen samenleving eerder en meer te openen

Testbewijzen bieden kansen samenleving eerder en meer te openen

Alles wordt in het werk gesteld om de coronapandemie te bedwingen en de gevolgen voor de gezondheid, economie en welzijn zoveel mogelijk te beperken. Er moet continu en praktisch worden gekeken hoe activiteiten in de economie en samenleving verantwoord eerder open kunnen en ook sneller meer open kunnen. Testbewijzen kunnen daaraan bijdragen. En kunnen van belang zijn om de gevolgen voor iedereen, ook voor onze ondernemers, zo beperkt mogelijk te houden. De VVD vindt het belangrijk dat testbewijzen alleen worden ingezet met als doel de samenleving eerder en meer te openen met minder maatregelen. Daarnaast moet de tijdelijkheid van deze wet goed geborgd zijn. Ook wil de VVD een vaccinatie- en herstelbewijs gelijkstellen aan een testbewijs, wanneer blijkt dat de risico’s vergelijkbaar zijn. Verder vindt de VVD het van belang dat activiteiten en sectoren waarvoor testbewijzen worden ingezet breed toegankelijk blijven. Daarvoor is de hoogte van de mogelijke eigen bijdrage voor het testbewijs en de afstand tot een testlocatie van belang. 

Lees meer...

Schriftelijke vragen over overnemen vaccin-overschotten andere landen

Schriftelijke vragen over overnemen vaccin-overschotten andere landen

De VVD vindt het belangrijk om zo zoveel mogelijk mensen snel te kunnen vaccineren. Daarvoor is de hoeveelheid beschikbare vaccins van belang. Als er in andere EU-lidstaten overschotten zijn, dan moet Nederland deze indien mogelijk overnemen. Daarom heeft de VVD samen met de D66 schriftelijke vragen gesteld aan de minister van VWS naar aanleiding van het besluit van Denemarken het Janssen-vaccin niet meer te gebruiken in hun vaccinatieprogramma. VVD en D66 willen weten welke acties de minister heeft ondernomen of bereid is te ondernemen. De VVD wil dat vaccins die in een EU-lidstaat niet worden ingezet, kunnen worden gebruikt in een andere EU-lidstaat.

Lees meer...

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (2 mei 2021). It nijsfoarum praat oer wat ús de ôfrûne wike dwaande hold. Alle wiken nimme oare minsken in sit yn it foarum. Dizze kear binne dat Oebele Brouwer (boargemaster Achtkarspelen), Aukje de Vries (Twadde Keamerlid VVD) en Peter van der Voort (intensivist UMCG en Earste Keamerlid D66). Yn dit foarum giet it oer Corona, hoe stean we der foar en hoe moatte we fierder? Folle parken en folle sikehûzen; Is de jeugd losslein? Fernielings yn de bosk by Aldemardum; plysje mei flessen bekûgele by ûntromming Prinsetún en Fertrouwen yn polityk liket folslein fuort. Nije bestjoerskultuer? Sit der noch wol in nije koalysje yn?

Uitzending 2 mei 2021 >>

Lees meer...

Wetgevingsoverleg quarantaineplicht reizigers en testbewijs eigen vervoer

Wetgevingsoverleg quarantaineplicht reizigers en testbewijs eigen vervoer

De VVD wil alles in het werk stellen om de coronapandemie te bedwingen en de gevolgen voor de gezondheid, economie en welzijn zoveel mogelijk te beperken. Het virus heeft een mondiale verspreiding en op diverse plekken in de wereld ontstaan mutanten van het virus. Het is belangrijk dat er mogelijkheden zijn om dit zoveel mogelijk en zo lang mogelijk buiten ons land te houden. Daarom moeten we continu blijven kijken hoe we deze pandemie zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen bestrijden en indammen. Daar hoort ook het tegengaan van het importeren van het virus en virusvarianten uit het buitenland bij. Maatregelen moeten wel proportioneel en effectief zijn. Aangezien mensen zich slecht houden aan het dringende advies om in quarantaine te gaan na een inreis, vindt de VVD een quarantaineplicht uit zeer hoog risico-gebieden ook verdedigbaar.

Lees meer...

Laat Gezondheidsraad opnieuw kijken naar inzet AstraZeneca

Laat Gezondheidsraad opnieuw kijken naar inzet AstraZeneca

Afgelopen vrijdag heeft het Europees Medicijn Agentschap (EMA) aangegeven dat de voordelen van het AstraZeneca vaccin opwegen tegen de nadelen. In Nederland wordt het vaccin alleen nog ingezet bij mensen tussen 60 en 64 jaar, vawege een zeer, zeldzame, maar ernstige bijwerking die kan optreden. Een aantal partijen in de Tweede Kamer (VVD, D66, PvdA, GL en CU) vragen Het kabinet zou een nieuw advies aan de Gezondheidsraad moeten vragen over de inzet van het vaccin van AstraZeneca. In verschillende landen wordt gekozen voor een andere inzet.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over bereikbaarheid en wachttijden GGD vaccinatielijn

Schriftelijke vragen over bereikbaarheid en wachttijden GGD vaccinatielijn

De VVD krijgt regelmatig klachten over de bereikbaarheid en wachttijden bij de GGD vaccinatielijn en -website. Lange wachttijden, verbroken verbindingen, onbereikbaarheid van de website. Het relatief eenvoudig een afspraak maken is van belang voor draagvlak van het vaccinatiebeleid, de vaccinatiebereidheid en het vaccinatietempo. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries wil weten welke normen er afgesproken of die gehaald worden. En wat er gedaan wordt om de problemen op te lossen.

Lees meer...


groetnis-web