• Bannervk201701
  • Bannervk201702
  • Bannervk201703
  • Bannervk201704
  • Bannervk202105

Schriftelijke vragen Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp

Schriftelijke vragen Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp

Uit een artikel van de Leeuwarder Courant blijkt dat het Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp als 'zeer zwak' wordt beoordeeld door de Inspectie van het Onderwijs. De VVD heeft hierover schriftelijke Kamervragen gesteld. De VVD vraagt naar het gevolg van kwalitatief slecht onderwijs voor de kansengelijkheid van deze leerlingen, welke stappen reeds zijn en worden genomen ten aanzien van de bevinden van de Onderwijsinspectie en naar de voortgang van de verschillende herstelopdrachten, waaronder de lopende kwaliteitsonderzoeken van het onderwijs als de rapporten over het financiële beheer van de scholen. De VVD vindt het van belang dat de kwaliteit van het onderwijs snel weer wordt geborgd.

Lees meer...

Schriftelijke vragen over NL-alert in Noord-Nederland

Uit een artikel in de Leeuwarder Courant blijkt dat duizenden mensen in Noord-Nederland na de brand in Noardburgum onterecht een NL-alert melding hebben gekregen. Het systeem van NL-Alerts lijkt niet vlekkeloos te verlopen. De VVD stelt schriftelijke vragen aan de minister van Justitie en Veiligheid over het NL-Alertsysteem, de oorzaken die ten grondslag liggen aan de defecten die hebben opgetreden en hoe dit kan worden voorkomen in de toekomst. De VVD vindt het van belang dat het NL-Alertsysteem ten alle tijden adequaat werkt, omdat het een belangrijke functie vervult in het beschermen van mensen.

Lees meer...

Economische weerbaarheid Caribisch Nederland vergroten

Economische weerbaarheid Caribisch Nederland vergroten

De economische weerbaarheid van de BES-eilanden moet vergroot worden en er moet ook meer diversificatie komen, zodat de eilanden economisch minder kwetsbaar zijn. Volgens de VVD zijn economische ontwikkeling en banen de manier om de armoede structureel te bestrijden. De VVD ziet heel veel sociale maatregelen, maar op dit punt loopt het traag. Er kan beter ingezet worden juist de jongeren van de eilanden aan de slag te laten gaan in het toerisme in plaats van dat we allemaal Nederlandse jongeren invliegen om dat werk te doen. De VVD vindt ook dat ingezet moeten worden op landbouw, ook om zo de kosten van het voedsel te kunnen verlagen, in plaats van duur voedsel te importeren en voedselhulp te geven.

Lees meer...

Sint Eustatius: werken aan goed financieel bestuur, verbeteren infrastructuur en economisch perspectief

Sint Eustatius: werken aan goed financieel bestuur, verbeteren infrastructuur en economisch perspectief

De VVD vindt dat geleidelijk herstel naar een normale bestuurlijke situatie op Sint Eustatius stap voor stap moet plaatsvinden. Hoewel er al heel veel werk verzet is op Sint Eustatius en er concrete verbeteringen zichtbaar zijn, is er ook nog veel te doen voordat er sprake is van een stevig fundament waarop een nieuw lokaal bestuur verder kan bouwen. De VVD vindt dat naast goed financieel bestuur, het nodige moet gebeuren als het gaat om het verbeteren van de infrastructuur en het economisch perspectief. Verder vindt de VVD het van groot belang dat de vaccinatiegraad op Sint Eustatius omhoog gaat; voor de veiligheid van de bewoners, maar ook zodat het eiland weer zo snel mogelijk open kan.

Lees meer...

Vroegtijdig zicht krijgen op Coronabesmetting via monitoring afvalwater

Vroegtijdig zicht krijgen op Coronabesmetting via monitoring afvalwater

De VVD vindt het belangrijk dat alles wat noodzakelijk is wordt gedaan om het Covid-19-virus onder controle te krijgen. Het monitoren van het afvalwater is een van de goede mogelijkheden om in een vroeg stadium zicht te krijgen op besmettingen. De VVD is van mening dat Nederland dat op een efficiënte en effectieve manier moet oppakken. De VVD vindt het prima om beste praktijken via een Europees uitwisselingsplatform te delen en wil graag weten wat Nederland van andere EU-lidstaten kan leren op dit gebied.

Lees meer...

Schriftelijk overleg: veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied

Schriftelijk overleg: veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied

Veiligheid, rechtshandhaving en rechtsstatelijkheid zijn terreinen die primair tot de autonome verantwoordelijkheden van de landen behoren. Maar de praktijk leert dat de landen daar nog veel ondersteuning van Nederland bij krijgen. Bij eigen autonomie van de landen hoort ook meer eigen verantwoordelijkheid. De VVD vindt dat structurele hervormingen nodig zijn om uitvoering te kunnen blijven geven aan de autonome bevoegdheden. De VVD vindt het belangrijk dat de grensoverschrijdende, georganiseerde (drugs-)criminaliteit stevig aangepakt en teruggedrongen wordt. Corruptie, ondermijning en infiltratie in het bestuur is daarnaast ook een risico op de eilanden. De VVD heeft hierover vragen gesteld in een schriftelijk overleg over de veiligheid en rechtsorde in het Caribisch gebied. 

Lees meer...


groetnis-web