• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

Schriftelijk overleg over EU-begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen

Schriftelijk overleg over EU-begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen

Het is de bedoeling dat er op Europees niveau een nieuwe instrument komt, te weten het Begrotingsinstrument voor Convergentie en Concurrentie (BICC). Hierover is al lange tijd discussie, omdat Nederland en de VVD niet willen dat het een instrument voor schokabsorptie en stabilisatie wordt. Daar zijn landen zelf verantwoordelijk voor door het op orde brengen en houden van de nationale begroting en de noodzakelijke hervormingen. Inmiddels is er overeenstemming bereikt over enkele onderdelen van het BICC, dat die hervormingen moet gaan stimuleren. Verder is het cruciaal dat het BICC onder het Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Unie komt te vallen. De VVD volgt de totstandkoming op de voet. Daarom is er een apart schriftelijk overleg op verzoek van de VVD.

Lees meer...

Schriftelijk overleg over de IMF-vergadering

Schriftelijk overleg over de IMF-vergadering

Op 18 en 19 oktober vindt de IMF-vergadering plaats in Washington. Voorafgaand aan deze vergadering heeft er een schriftelijk overleg plaatsgevonden met de minister van Financien. De VVD vindt het belangrijk dat landen structurele hervormingen doorvoeren om economische kwetsbaarheden te beperken. Daarom wil VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries in het schriftelijk overleg weten wat de stand van zaken is met betrekking tot het steunprogramma aan Argentinië en ook welke maatregelen zijn doorgevoerd om de economische stabiliteit te borgen.

 

Lees meer...

Schriftelijke vragen over groeiend Italiaans begrotingstekort

Schriftelijke vragen over groeiend Italiaans begrotingstekort

Het Italiaans begrotingstekort groeit in 2020 tot 2,2%. De staatsschuld van Italië zal daarmee in 2020 verder stijgen naar 132,5%. Eerder heeft de Europese Commissie afspraken gemaakt met Italië om de overheidsbegroting op orde te brengen. De begrotingsdiscipline van de Italiaanse regering verslechtert, daarom vindt de VVD-fractie dat de Europese Commissie actie moet ondernemen.  De VVD wil weten welke mogelijkheden de Europese Commissie heeft om op basis van de huidige begrotingscijfers maatregelen te nemen.  Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries hierover schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financien.

Lees meer...

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (13 oktober 2019): In Nijsfoarum wordt gepraat over de actualiteit van de afgelopen week. Elke week nemen andere mensen deel aan het forum. Dit keer waren dat Gerben Gerbrandy (Eerste Kamerlid OSF), Trienke Elshof (boerin en LTO Noord) en Aukje de Vries (VVD Tweede Kamerlid). Onderwerpen die aan de orde kwamen: stikstofprobleem en inval Turkije in Syrië.

Uitzending Omrop Fryslân >> 

Lees meer...

Algemeen Overleg Ecofin - Eurogroep

Algemeen Overleg Ecofin - Eurogroep

Op 1 oktober 2019 vond het debat plaats voorafgaand aan de Ecofin - Eurogroepvergadering van 9 en 10 oktober. Er is gesproken over verschillende onderwerpen. Zo is gesproken over het bestuur van de Europese Centrale Bank, de nieuwe toekomstige baas Christine Lagarde en het vertrek van de Duitse Lautenschläger. Ook is er in het algemeen overleg gesproken over de vorige vergadering en het Stabiliteits- en Groeipact en over het budgettair instrument voor concurrentie en convergentie (BICC). Met betrekking tot de bankenunie heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries aandacht gevraagd voor de verbetering van de stresstest van banken naar aanleiding van een kritisch rapport van de Europese Rekenkamer.  

Lees meer...

Algemene Financiële Beschouwingen in teken middeninkomens

Algemene Financiële Beschouwingen in teken middeninkomens

Voor de VVD staat de Begroting 2020 in het teken van de middeninkomens, de hardwerkende Nederlanders. Of het nu op een kantoor in Leeuwarden is, op de bouwplaats in Venlo of in een fabriek op de Maasvlakte, zet jij je in voor een ander, probeer je Nederland elke dag een beetje beter te maken en het leven van de mensen om je heen mooier, dan verdien je onze volledige steun. Ook onze ondernemers en mkb'ers die het geld verdienen, zullen we moeten steunen. Daar wordt het eerste dubbeltje verdiend. Zij zorgen voor banen van heel veel van die middeninkomens. De VVD legt zich ook niet neer bij minder groei, en zal knokken voor iedere procentpunt groei, om middeninkomens meer lastenverlichting te kunnen geven. En zodat de 21ste eeuw weer een gouden eeuw kan worden.

Klik hier om het debat terug te kijken.

Telegraaf >>

Lees meer...


groetnis-web