• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

EU-Gezondheidsraad 22 juni

EU-Gezondheidsraad 22 juni

In het schriftelijk overleg over de EU-Gezondheidsraad heeft de VVD gesteld dat de wijze waarop we onze gezondheidszorg organiseren een nationale aangelegenheid is. Tijdens de Gezondheidsraad wordt namelijk gesproken over de toekomst van gezondheidsbeleid op EU-niveau. De VVD benadrukt dat alleen waar dit van (nationale) meerwaarde is, lidstaten van de EU kunnen besluiten om binnen de EU samen te werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om grensoverschrijdende ziekten, infectieziekten, hulpmiddelen en geneesmiddelenonderzoek en –toelating. Verder is ook ingegaan op de gevolgen van de Brexit, digitale transformatie gezondheid en zorg, Wijziging Verordening Algemene Levensmiddelenwetgeving en de  Falsified Medicine Directive (FMD).

Lees meer...

Debat over de positie van regionale ziekenhuizen

Debat over de positie van regionale ziekenhuizen

Het bericht dat intensive careafdelingen en spoedeisende hulpposten bij een groot aantal regionale ziekenhuizen zouden moeten sluiten, zorgt begrijpelijk voor onrust. Er moet een balans zijn tussen goede kwaliteit van zorg voor iedereen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Een ic moet gewoon voldoen aan de vastgestelde richtlijnen. Tegelijkertijd mag het er niet toe leiden dat alle ic's uit de regio verdwijnen. Zeker in het geval van acute complexe zorg wil je goed en snel behandeld kunnen worden. En je naasten in je nabijheid hebben als je in het ziekenhuis ligt, is ook kwaliteit. De bijdrage van Aukje de Vries tijdens het debat hierover op 13 juni is hier terug te lezen en zien.

Lees meer...

Debat ongewijzigd laten verplicht eigen risico 2019-2021

Debat ongewijzigd laten verplicht eigen risico 2019-2021

De Tweede Kamer voerde op 12 juni het debat over het wetsvoorstel dat het verplichte eigen risico voor de periode 2019 tot en met 2021bevriest op €385. Eerder was dit al geregeld voor 2018. "Dit is de uitwerking van een van de maatregelen uit het regeerakkoord, om de stapeling van eigen betalingen aan te pakken. De VVD steunt daarom natuurlijk deze wetswijziging," aldus Aukje de Vries. Lees hier het vervolg van haar bijdrage.

Lees meer...

Schriftelijk overleg privatisering Intravacc

Schriftelijk overleg privatisering Intravacc

De minister voor Medische Zorg heeft besloten Intravacc te privatiseren, het instituut dat onderzoek doet naar nieuwe vaccins. De VVD steunt dit besluit, en vindt het belangrijk dat de publieke belangen goed geborgd zijn. Aukje de Vries had namens de VVD nog enkele vragen naar aanleiding van het besluit tijdens het schriftelijk overleg over dit besluit.

Lees meer...

Schriftelijk overleg vergoeden van gecombineerde leefstijlinterventies

Schriftelijk overleg vergoeden van gecombineerde leefstijlinterventies

De VVD is voorstander van het vergoeden van gecombineerde leefstijlinterventies (GLI’s), mits het gaat om effectief bewezen methoden en een combinatie van behandelingen. Een GLI-traject is een combinatie van interventies gericht op het verminderen van de energie-inname, het verhogen van de lichamelijke activiteit en eventuele toevoeging op maat van psychologische interventies ter ondersteuning van gedragsverandering. Op 7 juni hield de Tweede Kamer een schriftelijk overleg over dit onderwerp.

Lees meer...

Omrop Fyrslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fyrslân Radio: Nijsfoarum

Omrop Fryslân Radio - Nijsfoarum Buro De Vries (3 juni 2018): It nijsfoarum praat oer wat ús de ôfrûne wike dwaande hold. Alle wiken nimme oare minsken in sit yn it foarum. Dizze kear binne dat Aukje de Vries (2e keamerlid foar de VVD), Albert van der Ploeg (wethâlder Dongeradiel) en Marthijs Sikkes van den Berg (fraksjefoarsitter Grienlinks De Fryske Marren. 

Omrop Fryslân Radio >>

Lees meer...


groetnis-web