• Fan Fryske grûn

  • Vrijheid doorgeven,
    niet weggeven

  • Duidelijk. Fries.

  • Normaal. Doen.

  • Aukje de Vries

LEO Middelsé Zomerpolitiek

LEO Middelsé Zomerpolitiek

Ook dit jaar zendt de lokale omroep van Leeuwarden LEO Middelsé weer afleveringen uit van "LEO Zomerpolitiek". Presentator Jan de Vries kwam onlangs bij VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries langs in de Tweede Kamer over haar werk als Tweede Kamerlid en de "mens achter de politicus".

Klik hier voor het resultaat!

Lees meer...

Afspraak is afspraak voor Griekenland

Afspraak is afspraak voor Griekenland

In april 2019 besloot de Eurogroep om schuldmaatregelen vrij te geven voor Griekenland, omdat er beleidshervormingen zijn gerealiseerd. Nog geen maand erna besluit de Griekse regering tot een pakket aan maatregelen dat er fors van afwijkt en er wordt ook nog voorgesorteerd op lastenverlaging in Griekenland. Hierdoor kan Griekenland nooit voldoen aan het afgesproken begrotingsoverschot van +3,5%, dat nodig is om de schulden te verminderen. De VVD vindt dat zorgelijk, want voor Griekenland moet ook gelden “afspraak is afspraak”. De VVD wil dat minister Hoekstra blijft inzetten op het nakomen van de afspraken door Griekenland.

Lees meer...

Debat over de Voorjaarsnota 2019

Debat over de Voorjaarsnota 2019

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Het gaat nog steeds goed en de laatste jaren ook een stuk beter met ons land. Alleen al die hardwerkende Nederlanders voelen dat nog te weinig in hun portemonnee. De loonstijging blijft nog achter. Daarom heeft de VVD een oproep gedaan aan de grote bedrijven in ons land. Het gaat goed met heel veel bedrijven in ons land. Als VVD zetten wij ons in voor een goed vestigingsklimaat voor bedrijven om te zorgen voor banen. Maar dan mogen we ook van onze bedrijven wat terug vragen, om bij te dragen aan onze samenleving. Om de mensen die elke dag keihard werken bij die bedrijven meer lucht te geven. En dus moeten bedrijven de lonen meer laten stijgen.”

Lees meer...

VVD: Friese taal behouden en gebruik stimuleren

VVD: Friese taal behouden en gebruik stimuleren

In het regeerakkoord staat onder meer onze taal belangrijk is voor de trots van een land. Dat geldt natuurlijk net zo goed voor het Fries, als tweede officiële rijkstaal, en de provincie Fryslân. De VVD vindt het belangrijk de Friese taal als de tweede officiële rijkstaal te behouden. Door mensen voor het Fries te enthousiasmeren, te stimuleren en te faciliteren. De Raad van Europa is kritisch op het Fries in het onderwijs. Er dient een versnelling plaats te vinden om ervoor te zorgen dat er op scholen Fries geleerd wordt. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft minister Ollongren daarnaast ook gevraagd naar de mogelijkheden voor meer zichtbaarheid van het Fries in het publieke domein.

Lees meer...

Bereikbaarheid Waddeneilanden is van maatschappelijk belang

Bereikbaarheid Waddeneilanden is van maatschappelijk belang

De VVD vindt de bereikbaarheid van de Waddeneilanden en de Waddenhavens van maatschappelijk en economisch belang. Dit moet daarom voldoende geborgd zijn in de visies van de rijksoverheid, zoals de Waddenagenda 2050 en de Nationale Omgevings Visie (NOVI). Dat gaat het bijvoorbeeld om de vaargeulen. De VVD wil niet dat er straks bijvoorbeeld op getijden gevaren moet worden. Het moet goed mogelijk blijven de vaargeulen op diepte te houden. Andere onderwerpen die aan de orde kwamen, waren de vaargeul Ameland, de decentralisatie van de vervoersconcessie, de beheerautoriteit Wadden, de schadeafhandeling MSC Zoë en Holwerd aan Zee.

Lees meer...

Na werkbezoek vragen over gevolgen Brexit voor haven Rotterdam

Na werkbezoek vragen over gevolgen Brexit voor haven Rotterdam

In juni 2019 bracht VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries een werkbezoek aan de haven van Rotterdam met collega parlementsleden uit Nederland en Groot Brittannië . Belangrijkste onderwerp was natuurlijk de Brexit en de onzekerheid voor de ondernemers. Een goede voorbereiding op een no-deal Brexit is belangrijk. Het hebben van een Border Inspection Point op de noordoever van de haven van Rotterdam is belangrijk. Samen met VVD-collega Remco Dijkstra pleit Aukje de Vries daarvoor in schriftelijke vragen aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Lees meer...


groetnis-web