DNB,

Schriftelijk Overleg: DNB over de Carbon Bubble

De Nederlandsche Bank publiceerde recent een studie over de mogelijke Carbon Bubble en de effecten hiervan op de financiële sector. Alhoewel DNB een rol heeft in het toezien op een stabiele banken- en financiële sector, gaan de DNB-adviezen een stuk verder met betrekking tot klimaatbeleid en de energietransitie. "Gelukkig lijken er geen directe risico's te zijn," aldus Aukje de Vries in het kader van het schriftelijk overleg naar aanleiding van het rapport.