ABN AMRO terug naar de markt

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Menigeen heeft het boek “De Prooi” verslonden als een thriller, maar het was harde werkelijkheid. Vandaag een volgend hoofdstuk in het boek over ABN AMRO. Op 3 oktober 2008 kocht Nederland de Nederlandse delen van Fortis ABN. Vandaag 23 juni 2015 wil de VVD de vervolgstap zetten om ABN AMRO terug naar de markt te brengen. Dit is altijd het doel geweest van de VVD! De VVD is voor een verantwoorde beursgang, voortvarend in delen naar de beurs, met een 1e pakket aandelen nog dit jaar. Een bank “runnen” is geen taak van de overheid. Alle regelgeving in de financiële sector is er juist op gericht om de financiële band met de overheid door te snijden. Daar passen staatsbanken niet bij."

De Telegraaf >>

Plenair debat Tweede Kamer >>

SPREEKTEKST DEBAT VERKOOPABN AMRO d.d. 23 juni 2015

Voorzitter, menigeen heeft het boek “De Prooi” verslonden als een thriller, maar het was harde werkelijkheid. Vandaag een volgend hoofdstuk in het boek over ABN AMRO. Op 3 oktober 2008 kocht Nederland de Nederlandse delen van Fortis ABN. Vandaag 23 juni 2015 wil de VVD de vervolgstap zetten om ABN AMRO terug naar de markt te brengen. Dit is altijd het doel geweest van de VVD!

De VVD is voor een verantwoorde beursgang, voortvarend in delen naar de beurs, met een 1e pakket aandelen nog dit jaar. Een bank “runnen” is geen taak van de overheid. Alle regelgeving in de financiële sector is er juist op gericht om de financiële band met de overheid door te snijden. Daar passen staatsbanken niet bij. Dat verstoort de markt én de concurrentieverhoudingen. En het zorgt uiteindelijk voor minder scherpe tarieven voor hypotheken en MKB-kredieten. In de financiële crisis werd ook duidelijk dat staatsbanken [of aan de staat gelieerde banken] het helemaal niet zo goed deden, kijk naar de Cajas in Spanje. Ook het Centraal Plan Bureau (CPB) zegt dat private banken kostenefficiënter zijn. En dat een private bank het bedrijfsleven beter kan bedienen dan een staatsbank! En dat is wat we willen, een klantgerichte bank voor consumenten én bedrijven.

De prijs en de beschermingsconstructie

De parlementaire enquêtecommissie De Wit trok de conclusie dat vanuit bedrijfseconomisch opzicht te veel betaald is voor deze bank. Wat de bank uiteindelijk gaat opbrengen, is nu eigenlijk nog koffiedik kijken. De VVD wil zoveel mogelijk geld van de belastingbetaler terug krijgen. En dan kom ik direct bij de gekozen beschermingsconstructie. Want deze kán invloed hebben op de uiteindelijke prijs. De constructie moet tijdelijk zijn (in “oorlogssituatie”), én goed uitlegbaar aan beleggers. Oók in het buitenland. De VVD heeft daarom de voorkeur voor een stichting preferente aandelen, zoals ook in de eerdere brief is aangekondigd. Vanwege de “verklaring van geen bezwaar” (vvgb) kiest de minister nu voor een stichting administratiekantoor (stak). In hoeverre is de voorgestelde stak vergelijkbaar met een stichting continuïteit? Welke waarborgen kan de minister daarvoor bieden?

In hoeverre is een vvgb, al dan niet voorwaardelijk, voor een stichting preferentie aandelen écht onderzocht? Waarom kunnen DNB en ECB zich niet al buigen over een vvgb-aanvraag bij de oprichting van een dergelijke stichting, in plaats van pas ná uitoefening van de calloptie op beschermings-preferente aandelen? Want ook uit het openbare meldingenregister van de AFM blijkt dat al bestaande stichtingen continuïteit hun potentiële stemmenbelang hebben gemeld.

Dan nog enkele andere vragen. Waarom wil de minister gaan werken met “anchor investors”? Is dit nodig? Hoe beïnvloedt dit de prijs? Verder is een “greenshoe” wel een dure optie die wordt weg gegeven aan de begeleidende banken. Hoe wordt dit verrekend en valt dit binnen de 1% transactiekosten? Voor de beursgang, staat de kwaliteit van de begeleidende banken voorop, maar de kosten moeten voor de belastingbetaler natuurlijk wel zo laag mogelijk gehouden worden. Is de 1% voor de kosten realistisch volgens de minister, en zorgt hij dat ze daar daadwerkelijk binnen blijven? En hoe kijkt de minister naar de recent aangekondigde verkoop van RBS-aandelen in relatie tot de beursgang van ABN?

De VVD is verder blij dat de particuliere beleggers ook kunnen inschrijven op de aandelen.

Terughoudendheid politiek

Voorzitter, het gaat om één van de grootste beursgangen in de afgelopen jaren. Het gaat om geld, heel veel geld van de belastingbetaler. Dat vraagt de komende tijd, de komende jaren ook iets. Allereerst van de bank zelf natuurlijk, maar ook van de Nederlandse Staat als mede-aandeelhouder. En iets van de politiek, van ons. Namelijk rust, voorspelbaarheid, en dus … terughoudendheid. Tijdens de beursgang van de eerste aandelen, maar ook de komende jaren, bij vervolg tranches van aandelen. Niets is zo funest voor beleggers en dus de prijs, als een activistische, politieke bemoeienis. Het wordt nu dus ook de kunst van het loslaten. Om zoveel mogelijk belastinggeld terug te kunnen krijgen.

Tot slot

Voorzitter, tot slot. Na de verkoop van Reaal en de beursgang van ABN AMRO, hoopt de VVD dat er ook snel, maar verantwoord vervolgstappen kunnen worden gezet als het gaat om SNS en ASR. Want pas dán hebben we weer een concurrerende financiële sector.