PvdA en VVD: vertragingen Ameland - Holwerd structureel verminderen

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries en PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi vinden dat in het belang van de reizigers de vertragingen op de verbinding tussen Ameland en de vaste wal structureel minder moeten worden. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Er moet een toekomstbestendige oplossing voor de vaargeul Ameland komen. Daarom moet ook nadrukkelijk naar het verkorten van de vaargeul Ameland gekeken worden. Als voor zo’n structurele oplossing de PKB Waddenzee of andere regels aangepast moeten worden, dan moet dat gewoon gebeuren.”

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries en PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi vinden dat in het belang van de reizigers de vertragingen op de verbinding tussen Ameland en de vaste wal structureel minder moeten worden.

De boot van Holwerd – Nes (Ameland) heeft regelmatig vertraging, vooral bij laag water. Dat zorgt voor overlast voor de Amelanders en haar bezoekers. Er wordt al jaren gesteggeld over deze problemen, maar er is nog steeds geen oplossing. Naar aanleiding van een motie van onder meer VVD en PvdA heeft de staatssecretaris aangegeven in een open plan proces oplossingen voor zowel de korte als de lange termijn te willen onderzoeken.

Op verzoek van PvdA en VVD heeft er op 10 juni jl. een ronde tafel plaats gevonden om meer zicht te krijgen op de problemen en oorzaken, en om te kijken wat er wel en niet mogelijk is. Dat de Amelanders zeer betrokken zijn, bleek wel uit de publieke tribune die vol zat met Amelanders. Op 23 juni 2015 zal het onderwerp in het algemeen overleg scheepvaart verder besproken worden. VVD en PvdA zullen daar de volgende zaken aankaarten om weer een stap verder te komen richting een oplossing.

PvdA Tweede Kamerlid Lutz Jacobi: “Amelanders wachten al te lang op een oplossing. Aan de onduidelijkheid over de normen voor de vaargeul Ameland moet snel een einde komen. En er moet inzichtelijk worden welke korte termijn oplossingen haalbaar zijn voor het oplossen van de vertraging. Dat moet duidelijk zijn voor 1 september a.s..”

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Er moet een toekomstbestendige oplossing voor de vaargeul Ameland komen. Daarom moet ook nadrukkelijk naar het verkorten van de vaargeul Ameland gekeken worden. Als voor zo’n structurele oplossing de PKB Waddenzee of andere regels aangepast moeten worden, dan moet dat gewoon gebeuren.”