Regeling voor schrijnende gevallen Wft-examens

De implementatie van het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk in de financiële sector en de centrale Wft-examinering  is vanaf 1 januari 2014 zeker niet vlekkeloos is verlopen. En er zijn nog steeds knelpunten bij de centrale Wft-examinering. Daarom dient de VVD een motie in om de overgangstermijn niet 3 maanden, maar 1 jaar verlengen tot 1 januari 2017. Mensen kunnen hun baan of bedrijf kunnen verliezen. Er is daardoor grote zorg en onrust is bij de financieel adviseurs. De VVD vindt het daarnaast niet redelijk dat mensen die bijvoorbeeld langdurig of ernstig ziek zijn en daardoor niet in staat zijn om de examens tijdig te doen, daardoor hun baan of bedrijf kwijt kunnen raken. Daarom heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries een motie ingediend om zo snel mogelijk (ruim voor eind 2015) in de wet- en regelgeving een hardheidsclausule c.q. ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen (bijvoorbeeld bij langdurige of ernstige ziekte) op  te nemen in het kader van de centrale Wft-examinering.

AM web >>

Op 16 juni 2015 heeft de Tweede Kamer in meerderheid voor de beide moties gestemd.

VVP online >>