Duurzaam bankieren: diversiteit van banken

De VVD is voor diversiteit als het gaat om bankieren, ook als het gaat om duurzaam bankieren. Banken kunnen kiezen voor een scherp profiel op duurzaamheid, zoals ASN en Triodos. Maar ook andere banken kiezen voor duurzaamheid, zo behoort ABN AMRO volgens Sustainalytics tot de 5% duurzaamste banken. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Op basis van dat profiel kan men dan de concurrentie aan gaan. De consument kan dan zelf de keuze maken. Daarvoor is wel duidelijkheid (transparantie) nodig vanuit banken over wat ze doen en wat hun profiel is. Zodat de consument de keuze kan maken."

De overheid heeft daar geen grote rol in. De initiatiefnota van de SP lijkt vooral veel overheid, meer regels, en vooral heel veel administratieve lasten. Het wordt uiteindelijk toch doorberekend aan de consument en MKB. Hoe kijkt SP daarnaar? Zaken als gelijk speelveld en concurrentiepositie blijven volstrekt onder belicht. We leven niet op eiland! Wat is visie SP daarop?

Transparantie is zoals gezegd belangrijk om keuze te kunnen maken. Maar … transparantie heeft ook grenzen als het gaat om hanteerbaarheid, privacy en administratieve lasten. Terecht wordt dit ook benoemd door de minister. Hoe kijkt de SP daar naar?

De Kabinetsreactie geeft duidelijk aan dat daar al heel veel gebeurt, dat er over zaken ook al lang overleg plaats vindt. De Minister wijst op een hele trits aan lopende acties.

De SP wil een informatierecht voor spaarders. Dat klinkt natuurlijk sympathiek. Maar hoe ziet SP de invulling daarvan? Moet de bank straks een spaarder met een spaarrekening van 500 euro gaan aangeven waar die 500 euro in is geïnvesteerd? En een maand later weer als er 50 euro extra is gespaard?

De VVD ziet meer in duidelijk zicht op beleid, algemene en specifieke criteria waar ze investeren. Zodat consumenten op basis daarvan een gerichte keuze kunnen maken.

Over de fiscale wet- en regelgeving vinden separaat al veel debatten plaats. Dus daar wil ik niet al teveel over zeggen. Er is OESO-richtlijn voor multinationale ondernemingen over belastingen. De meeste bankgroepen hebben beleid dat ze niet deelnemen aan transacties als deze gericht zijn op internationale belastingontwijking. En het rapport van de Algemene Rekenkamer geeft aan dat de fiscale regels NL niet uitzonderlijk zijn. Met dit soort zaken moet je internationaal (OESO en EU) aan de slag.

De DNB is toezicht houder voor de financiële stabiliteit. Én niet voor duurzame ontwikkeling. Volgens de VVD moet dat zo blijven, dus geen extra taken. De toezichtkosten worden volledig betaald door sector en zijn al fors. Dus de VVD wil daar niet allerlei extra dingen bij.

Als het gaat om de aanbesteding van de huisbankier van het Rijk, is de prijs en kwaliteit van de dienstverlening allereerst bij aanbesteding. De VVD willen niet doorslaan met duurzaamheidscriteria bij aanbesteding.