Kapitaalmarktunie: meer en makkelijker financiering MKB

Vrij verkeer van kapitaal is nog niet optimaal in de EU. De kapitaalmarktunie kan belemmeringen wegnemen. Het hoofddoel moet zijn dat het MKB meer en makkelijker financiering kan krijgen. De aandacht moet vooral gericht zijn op quick wins en dus regels en belemmeringen wegnemen. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Prioriteit heeft meer financieringsmogelijkheden voor het MKB. Naast crowdfunding en kredietunies, kunnen dat ook MKB-obligaties en –aandelen zijn. Daarom is aanpassing van de prospectusrichtlijn noodzakelijk, om meer ruimte te bieden voor het MKB."

De interne markt in de EU is van meerwaarde voor de economie. Vrij verkeer van kapitaal is nog optimaal. De kapitaalmarktunie kan belemmeringen wegnemen. Het hoofddoel moet zijn dat het MKB meer en makkelijker financiering kan krijgen. De aandacht moet vooral gericht zijn op quick wins en dus regels en belemmeringen wegnemen.

Standaardisatie lijkt de oplossing voor alles. Maar er moet ook ruimte zijn voor maatwerk, flexibiliteit, keuzemogelijkheden en innovatie. Standaardisatie moet dus niet door slaan, er moet een goede balans zijn. Want de EU begint vaak met een goed idee, maar eindigt vervolgens in een draak van uitvoering. Het moet gaan om oplossingen voor echte problemen, en het moet niet zijn “oplossing zoekt probleem”. De analyse vindt de VVD nog erg mager. Daarom wil de VVD meer zicht op wat de consultatieronde heeft opgeleverd aan concrete belemmeringen en punten.

De VVD is voorstander van het beter, makkelijker en transpanter maken van securitisatie.

Prioriteit heeft meer financieringsmogelijkheden MKB. Naast crowdfunding en kredietunies, kunnen dat ook MKB-obligaties en –aandelen zijn. Daarom is aanpassing van de prospectusrichtlijn noodzakelijk, om meer ruimte te bieden voor het MKB. De VVD wil de grens voor vrijstelling van de prospectusplicht van € 2,5 miljoen ophogen naar € 5 miljoen. Dat kan Nederland nu zelf al doen.

De minister wil niet de verplichte accountantsverklaring door bijvoorbeeld een samenstellingsverklaring die veel gebruikelijker is voor het MKB. Maar er zijn wel versoepelingen nodig. De VVD wil dat de minister in overleg met MKB-organisaties en MKB-beurzen kijkt welke concrete verlichtingen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Ook kredietinformatie kan helpen bij het makkelijker verkrijgen van krediet voor het MKB. Minister Kamp werkt daar nu al aan. De VVD wil dat dit goed afgestemd wordt op eventuele plannen van de EU. Het wiel moet niet opnieuw uitgevonden worden. En voorop moet dat hoge administratieve lasten worden voorkomen.

Dit heeft prioriteit wat de VVD betreft, de rest heeft minder dan wel geen prioriteit, bijvoorbeeld als het gaat om harmonisatie van het belastingrecht of vennootschapsrecht. Belasting is een nationale aangelegenheid. En niet “in beginsel” zoals de minister aan geeft.

De VVD is op voorhand ook niet voor mogelijke standaardaardisering van de indiduele pensioenproducten in de 3e pijler (vrijwillige individuele pensioenbesparingen). Het belemmert innovatieve producten, terwijl de vraag daarnaar juist zal toenemen. De noodzaak van een Europees standaardproduct is ook volstrekt onduidelijk.