Arbeidsongeschiktheidsverzekering: meer maatwerk en tijd voor zzp'ers

1 op de 3 zzp'ers is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. De VVD is geen voorstander van een verplichte arbeidsongeschiktsheidsverzekering voor zzp'ers. Zzp'ers moeten zelf de keuze kunnen maken om zich wel of niet te verzekeren als ondernemer. De VVD vindt het echter wel belangrijk dat er dan voor zzp'ers maatwerk geleverd kan worden. Dus niet alleen de mogelijkheid om te verzekeren voor arbeidsongeschiktheid tot de pensioenleeftijd, maar bijvoorbeeld 3 of 5 jaar om te kunnen omscholen. Daarover heeft de VVD een aantal vragen aan de betrokken ministers.

ZP radio tijdens VVD Ondernemersevent >>

Veel startende zzp'ers vinden daarnaast de termijn om binnen 13 weken de keuze te maken na het einde van de loondienst om zich bij het UWV aan te melden voor een vrijwillige verzekering of bewust een andere keuze te maken, te kort. Ze zijn druk met alle beslommeringen van het starten als zzp'er, opdrachten binnen te halen en allerlei praktische zaken te regelen. De VVD vindt dat die termijn van 13 weken als aanmeldtermijn verlengd zou moeten worden tot 26 weken, zodat zzp'ers iets meer tijd krijgen om te regelen. De VVD wil weten of dit aangepast kan worden.

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries, Schut-Welkzijn en Ziengs (allen VVD) aan de Ministers van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Economische Zaken over het bericht "Negen manieren om je als zzp'er goedkoper
te verzekeren"

1. Kent u het bericht "Negen manieren om je als zzp'er goedkoper te verzekeren" op NRCq.nl van 18 mei 2015?

2. Hoe is het aanbod van verzekeraars voor de in het artikel vermelde "aangepaste" polissen voor arbeidsongeschiktheid voor zzp'ers? Welke soort polissen worden wel en niet aangeboden? In hoeverre is er voldoende keuzemogelijkheid en aanbod?

3. Welke beperkingen en belemmeringen zijn er eventueel in de wet- en regelgeving voor deze "aangepaste polissen"?

4. Welke beperkingen zijn er op dit moment vanuit zaken zoals, bijvoorbeeld zorgplicht en productbeoordeling om dit soort producten ook daadwerkelijk actief aan te bieden en/of te adviseren? Welke druk is er op dit moment om maar het meest algemene standaardproduct te adviseren, om later geen problemen te krijgen dat het product als niet passend wordt beoordeeld? Hoe kunnen adviseurs of productaanbieders eenvoudig aantonen dat het een passend advies en/of product
is geweest voor een zzp'er?

5. Hoe is het aanbod van verzekeraars meer specifiek voor korte(re) polissen voor ziekte en arbeidsongeschiktheid, aangezien één van de opties het verkorten van de duur van de uitkering is, waardoor de kosten voor de zzp'er lager zijn en het dus eenvoudiger is een dergelijke verzekering af te sluiten? In hoeverre worden er bijvoorbeeld ook polissen voor 2 of minder dan 5 jaar aangeboden die een oplossing kunnen bieden voor de oudere zzp'er en voor de zzp'er die zich in die tijd wil omscholen?

6. Zijn zzp'ers bekend met het diverse aanbod? Hoe vindt voorlichting en informatievoorziening over dit soort alternatieven voor zzp'ers plaats door de verzekeraars, adviseurs, overheid, dan wel op een andere wijze?

7. Bent u bereid om de regelgeving aan te passen voor startende zzp'ers, die zich nu binnen 13 weken na het einde van loondienst bij het UWV moeten aanmelden voor een vrijwillige verzekering, en deze aanmeldtermijn verlengen tot 26 weken, zodat de zzp'er iets langer de tijd krijgt om zijn zaken op orde te krijgen in de drukke tijd van het opstarten van zijn onderneming? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?