Kantoorroulatie accountants van 8 naar 10 jaar

In de Wijzigingswet Financiële markten wordt de roulatieplicht voor accountantsorganisaties bij wettelijke controles van organisaties van openbaar belang (OOB) aangepast van 8 naar 10 jaar met ingang van 1 januari 2016. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Mooi dat de VVD-motie snel wordt uitgevoerd. De kantoorroulatie van accountants wordt hiermee in lijn gebracht met de Europese regelgeving.

Er wordt eindelijk een kop op Europese regelgeving geschrapt.” Op verzoek van de VVD is daarnaast ook nog geregeld dat er een overgangsregeling komt voor de partnerroulatie. Daarmee wordt een aantal praktische problemen van het hals over kop wisselen van partner opgelost.