Bezwaar tegen betrouwbaarheids- en geschiktheidstoets moet onafhankelijker

De betrouwbaarheid- en geschiktheidstoetsingen in financiële sector zijn een machtig instrument. De toezichthouders DNB en AFM hebben enerzijds de pet op van toezichthouder en anderzijds die van toetser. Tegen besluiten staat de mogelijkheid van bezwaar open. Maar deze bezwaarfase is een intern traject en wordt eigenlijk ervaren als een kansloze procesgang.

Terwijl de vervolgstap naar de bestuursrechter ook niet makkelijk wordt genomen in verband met reputatieschade. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "De VVD wil dat tegen het besluit bezwaar kan worden gemaakt op een meer onafhankelijke wijze. De externe evaluatie die staat gepland voor 2016 zou daartoe naar voren moeten worden gehaald. En dan zou expliciet gekeken moeten worden naar het betrekken van externen in de bezwaarcommissie." Minister Dijsselbloem heeft dit toegezegd.

De aanwijzingsbevoegdheid tot schorsing van beleidsbepalers en commissarissen die waarschijnlijk niet voldoen aan eisen voor geschiktheid of betrouwbaarheid, zoals opgenomen in de consultatieversie van de Wijzigingswet financiële markten 2016 is geschrapt. Dit was een enorm zwaar middel bij “slechts” een vermoeden van het niet voldoen aan de eisen. Dit wordt echter nu heroverwogen en is dus nog niet definitief geschrapt. De VVD vindt dat er definitief van moet worden afgezien.