Belastingbetaler niet meer laten opdraaien voor falende banken

De richtlijn herstel- en afwikkeling van banken en beleggingsinstellingen (Bank Recovery and Resolution Directive, BRRD) wordt in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De maatregelen zijn bedoeld om tijdig en snel in te kunnen grijpen bij zwakke of falende banken en daarmee de continuïteit van de kritieke functies van de bank te waarborgen. Het instrument “bail-in” moet garanderen dat verliezen eerst door aandeelhouders worden gedragen, en daarna door schuldeisers. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Dit is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat de belastingbetaler niet meer hoeft op te draaien voor falende banken, zoals in het verleden. De band tussen de financiële sector en de overheid wordt hiermee verder doorgesneden. Dat is een belangrijk doel voor de VVD.”