Schriftelijke vragen over onvrede commissarissen staatsdeelnemingen

In het NRC van 12 september 2015 stond het bericht dat verschillende commissarissen van staatsdeelnemingen de bemoeienis van Dijsselbloem zat zijn. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft daarover vragen gesteld aan de minister. Ze wil onder meer weten hoe de minister de rol van de aandeelhouder ten opzichte van de commissarissen vindt en of er inderdaad een bemiddelingspoging is geweest.

 Schriftelijke vragen van Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht “Commissarissen zijn grote bemoeienis Dijsselbloem zat” (NRC Handelsblad 12 september 2015)

  1. Kent u het bericht “Commissarissen zijn grote bemoeienis Dijsselbloem zat” van 12 september 2015 in het NRC? Wat vindt u van dit bericht? Heeft de minister of het ministerie al eerder signalen ontvangen dat commissarissen bij overheidsdeelnemingen ontevreden zijn over de rol die de aandeelhouder speelt? Wat klopt er van dit bericht?
  2. Hoe ziet de minister de rol van de Raad van Commissarissen bij een staatsdeelneming ten opzichte van de aandeelhouder? In welk opzicht verschilt de rol van een commissaris in het bedrijfsleven ten opzichte van een commissaris bij een staatsdeelneming?
  3. Wat is het aantal aanvaringen in de afgelopen jaren tussen commissarissen  en de aandeelhouder geweest en wat was de reden van het conflict? Is er sprake van een toename van conflicten over de afgelopen jaren?
  4. Wat moet prevaleren volgens de minister het strategisch belang van het bedrijf of het politiek belang? In hoeverre botst dit in de praktijk bij het nemen van beslissingen? En stuurt de minister op het halen van politieke doelen als dit ten koste gaat van het strategisch belang van het deelneming zelf?
  5. Klopt het dat oud-minister Wijers als bemiddelaar heeft opgetreden? Zo ja, wat was daarvoor de aanleiding c.q. wat was daarvan de reden? Wat is daaruit gekomen? Waarom is de bemiddeling mislukt?
  6. Klopt het dat topmensen uit het bedrijfsleven geen zin meer hebben om commissaris te worden bij een staatsdeelneming? In hoeverre vindt de minister dit een wenselijke ontwikkeling? Kan de minister een overzicht geven van recent als commissaris benoemde mensen uit het bedrijfsleven bij staatsdeelnemingen? Kan de minister een overzicht geven van recent als commissaris benoemde mensen met vooral ervaring in de publieke sector bij staatsdeelnemingen?
  7. Wat vindt de minister van de kritiek dat er onvoldoende ervaring vanuit de betrokken sectoren zou komen in de raden van commissarissen, zoals bijvoorbeeld bij de Schiphol Group vanuit luchtvaartkringen waar eerder dit jaar drie nieuwe commissarissen zonder enige luchtvaartervaring in de RvC zijn benoemd? Hoe is de luchtvaartervaring nog geborgd in de RvC?