Vrijstellingsgrenzen kleine verzekeraars omhoog

De grote regeldruk en hoge toezichtkosten zorgen er voor dat kleine verzekeraars verdwijnen, dan wel dat ze worden opgeslokt door grotere verzekeraars. De VVD vindt dat kleine verzekeraars in het verzekeringslandschap een goede bijdrage kunnen leveren, vanuit het oogpunt van concurrentie, innovatie en maatwerk. De regelgeving moet daarop ook afgestemd worden. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft daarom donderdag in het Algemeen Overleg toekomst verzekeringssector aan de minister gevraagd om de vrijstellingsgrenzen voor Solvency Basic te verhogen. Minister Dijsselbloem heeft toegezegd de grenzen te verhogen.

De VVD maakt zich al langere tijd zorgen over de kleine verzekeraars en stelde daarover eerder onder meer al schriftelijke vragen (“kleine verzekeraars vechten om voortbestaan” en “laat kleine verzekeraars niet verdwijnen”). De grote regeldruk en hoge toezichtkosten zorgen er voor dat kleine verzekeraars verdwijnen, dan wel dat ze worden opgeslokt door grotere verzekeraars. De VVD vindt dat kleine verzekeraars in het verzekeringslandschap een goede bijdrage kunnen leveren, vanuit het oogpunt van concurrentie, innovatie en maatwerk. Het is niet wenselijk dat alleen de grotere verzekeraars overblijven. De regelgeving moet daarop ook afgestemd zijn. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft daarom donderdag in het Algemeen Overleg toekomst verzekeringssector aan de minister gevraagd om de vrijstellingsgrenzen voor Solvency Basic te verhogen.

Minister Dijsselbloem heeft daarop toegezegd dat er een verdubbeling van de grenswaarden komt met betrekking tot de maximale premie-omvang en de technische voorzieningen. Dit betekent dat verzekeraars met een maximale premie-omvang van 2 miljoen euro (in plaats van de eerder voorgestelde 1 miljoen euro) en een maximale omvang van de technische voorzieningen van 10 miljoen euro (in plaats van 1 miljoen) worden vrijgesteld van toezicht van DNB. Daarnaast wordt het maximaal te verzekeren bedrag verhoogd van 10.000 euro per overlijden of per schadegeval naar 12.500 euro. Dit laatste komt vooral tegemoet aan de zorgen van de kleine natura uitvaartverzekeraars.

Daarnaast heeft de VVD nog een aantal andere punten aangekaart met betrekking tot kleine verzekeraars. Alles lijkt gericht op consolidatie en het verdwijnen van kleine verzekeraars. Dat wordt natuurlijk ontkend, maar de praktijk zal wel zo zijn. VVD vindt dat niet wenselijk, consolidatie kan geen doel op zich zijn. De VVD wil dat er ruimte is voor kleine verzekeraars om te kunnen blijven ondernemen.

De VVD wil weten waarom er geen gehele of gedeeltelijke vrijstelling voor bedrijven is die zich volledig of genoegzaam (zoals de praktijk nu is) herverzekeren.

Ook voor de natura-uitvaartverzekeraars zijn er niet passende normen De grens van € 10.000 voor vrijstelling is relevant. Deze zou omhoog moeten (NB: zie toezegging hiervoor). Maar er moet ook snel duidelijkheid komen over de solvabiliteitseisen.

Ook lijken de eisen van Solvency Basic soms te zwaar. Zo moeten verzekeraars bij dat regime aan alle eisen van de interne auditfunctie Solvency II voldoen. Kan dit niet minder zwaar?

Het Financieele Dagblad: Milder toezicht kleine verzekeraars >>