Toekomst verzekeraars: geen koppen EU-regelgeving

Het rapport van de Commissie Verzekeraars bevat tal van aanbevelingen. Het gaat vooral om veel aanbevelingen voor sector, en daar moet de sector allereerst vooral zelf mee aan de slag! Maar het is belangrijk dat eventuele belemmeringen in de wet- en regelgeving worden weggenomen. Zodat de verzekeringssector weer nieuwe kansen kan pakken. De VVD steunt het versterken van een herstel- en afwikkelkader, maar dan wel op EU-niveau. De EU inventariseert op dit moment ook de mogelijkheid en de wenselijkheid. Tot slot: wil de VVD geen nationale koppen op EU-regelgeving, zoals commissie Verzekeraars ook aangeeft.

Het rapport van de Commissie Verzekeraars bevat tal van aanbevelingen. Het gaat vooral om veel aanbevelingen voor sector, en daar moet de sector allereerst vooral zelf mee aan de slag!

Het is belangrijk dat eventuele belemmeringen wet- en regelgeving worden weggenomen. Zodat de verzekeringssector weer nieuwe kansen kan pakken en een gelijk speelveld heeft. De VVD wil dat de minister in overleg met de verzekeringssector concrete knelpunten op een rijtje gaat zetten die aangepakt moeten worden. De VVD ziet zeker ook kansen op de ZZP-markt en pensioenmarkt. Dan moeten er wel voldoende passende producten aangeboden (kunnen) worden. Als het gaat om pensioenen dan wil de VVD zo snel mogelijkheid dat bij pensioenen na pensioendatum ook kan worden door belegd.

De nieuwe Europese regelgeving (Solvency II) stuurt op liquiditeit en werkt procyclisch. Voor de verzekeraars worden lange termijn investeringen daardoor moeilijker. De Matching adjustment en Volatility adjustment blijken moeilijk toepasbaar in de Nederlandse situatie. Herkent de minister dit signaal? Ook de risicoweging voor investeringen in de infrastructuur knelt. Dit moet snel opgepakt. Worden. De VVD wil dat minister zich daar ook voor inzet.

Als het gaat om het advies om de woekerpolissen te herverzekeren, vindt de VVD dat vooral een zaak van de verzekeraars zelf. Het is geen oplossing voor hetprobleem consumenten. Het kan zelfs negatief zijn, omdat de herverzekeraar de uitbetaling zo laag mogelijk wil houden.

De VVD steunt het versterken van een herstel- en afwikkelkader, maar dan wel op EU-niveau. De EU inventariseert op dit moment ook de mogelijkheid en de wenselijkheid.

Tot slot: wil de VVD geen nationale koppen op EU-regelgeving, zoals commissie Verzekeraars ook aangeeft. En er moet meer aandacht zijn voor een gelijk speelveld. Nu is regelgeving te sectoraal. Gelijke producten gelijk behandelen of het nu bank of verzekeraar is.

De VVD ziet op dit moment nog niet het nut van Verzekeringsunie, de sector is heel anders dan de bankensector met de bankenunie.