VVD bezorgd over veiligheid op Afsluitdijk

De afgelopen tijd vinden er op de Afsluitdijk regelmatig ongelukken plaats, onlangs zelfs met dodelijk afloop. De VVD is bezorgd over de veiligheid op de Afsluitdijk, en daarnaast ook over de doorstroming. Eén van de oorzaken lijken de werkzaamheden bij de bruggen van de Afsluitdijk te zijn. De VVD Tweede Kamerleden Barbara Visser en Aukje de Vries hebben daarom vragen gesteld aan de Minister van Infrastructuur en Milieu over de oorzaken, maar ook de mogelijke oplossingen.

AD >>

LC (november 2015) >>

Vragen van de leden Visser en Aukje De Vries (beide VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Milieu inzake overlast onderhoud Afsluitdijk.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel “Onderzoek extra borden” in de Leeuwarder Courant d.d. 8 oktober 2015?

Vraag 2

In hoeverre bent u van mening dat extra borden de problemen kunnen oplossen of is er meer nodig?

Vraag 3

Kunt u aangeven welke werkzaamheden nu tegelijkertijd worden verricht op en rondom de Afsluitdijk? Welke vertraging brengt dit met zich mee bij de verschillende gebruikers, van automobilisten tot aan het scheepvaartverkeer? Wanneer zijn de werkzaamheden afgerond?

Vraag 4

Is er sprake van een toename van het aantal ongelukken sinds de start van de wegwerkzaamheden op de Afsluitdijk? Zo ja, heeft u hier een verklaring voor?

Vraag 5

In hoeverre is er sprake van een toename van het aantal files op kantoordagen en in het weekend? In hoeverre is de brugbediening hier debet aan?

Vraag 6

Op welke wijze worden de brugsluitingen tussen Den Oever, Kornwerderzand en Bolsward op elkaar afgestemd? Welke criteria worden er gebruikt ten behoeve van het afsluiten van het auto- en scheepvaartverkeer? Wordt de brug- en sluisbediening afgestemd op de drukte op de weg? Hoe worden deze op elkaar afgestemd en hoe zijn de gebruikers geïnformeerd?

Vraag 7

Wanneer is het eigen verkeersdeskundig onderzoek van Rijkswaterstaat afgerond? Welke opties worden er verkend? Welke maatregelen zijn er inmiddels genomen om de weggebruikers beter te informeren over de werkzaamheden? Welke maatregelen bent u bereid om te nemen?

Vraag 8

Waarom worden er gelijktijdig wegwerkzaamheden verricht waardoor de kans op files en op ongelukken alleen maar groter worden?

Vraag 9

Kunt u deze vragen beantwoorden voor het notaoverleg MIRT dit najaar?

 


[1] Leeuwarder Courant, 8 oktober 2015