Wederom onrust over positie KLM, nu over Transavia

In De Telegraaf van 5 november 2015 stond weer een verontrustend artikel over Air France KLM , waarbij de relatie en zelfstandigheid van KLM weer onder druk wordt gezet met het plan het Nederlandse Transavia in te lijven. Het is een nieuwe poging om de zeggenschap van KLM binnen de Nederlands-Franse luchtvaartcombinatie te breken.De VVD Tweeder Kamerleden Aukje de Vries (staatsdeelnemingen) en Barbara Visser (luchtvaart) stellen schriftelijk vragen aan de betrokken ministers hierover om meer duidelijkheid te krijgen onder meer over de eventuele gevolgen.

Schriftelijke vragen van de leden Visser en de Vries aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de minister van Financiën inzake Franse verhuizing Transavia.

  1. Bent u bekend met het bericht “nieuwe druk op KLM” in de Telegraaf d.d. 5 november 2015?[i]
  2. Klopt het bericht dat Transavia Nederland het belang van 40% in Transavia Frankrijk wil verkopen? Zo ja, wat is de reden en wat betekent dit voor de positie van KLM en voor Schiphol? Welke rol heeft de Nederlandse staat hierin?
  3. Klopt het dat Transavia Nederland  in gesprek is om de zeggenschap van Transavia Nederland over te hevelen naar Air France? Wat zou dit betekenen voor de zelfstandige positie van KLM? En wat voor Schiphol?
  4. Op welke wijze is het kabinet betrokken bij de verkenning van de gesprekken over verkoop en eventuele overheveling van Transavia Nederland naar Air France? Als u niet betrokken bent, bent u bereid hierover in gesprek te gaan met uw Franse collega’s?
  5. Deelt u de mening van de VVD-fractie dat het van belang is, in het kader van de hubfunctie van Schiphol, dat de zelfstandige positie van KLM binnen de holding AF/KLM geborgd is? Zo ja, op welke wijze wordt via een overheveling van de zeggenschap over Transavia naar Air France aan bijgedragen?
  6. Kunt u deze vragen voor het volgende AO luchtvaart beantwoorden?

 


[i] http://bit.ly/1MiRpBD