Schriftelijke vragen over terrorismefinanciering

De financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt De Nederlandsche Bank in een artikel van het Financieele Dagblad. Naar aanleiding daarvan hebben de VVD Tweede Aukje de Vries en Ockje Tellegen schriftelijke vragen gesteld aan de minister van Financiën en Veiligheid en Justitie. De VVD heeft in dat kader ook een aantal vragen over de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft).

 

 Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries  en Tellegen (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en Veiligheid & Justitie over “financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt DNB”

Link naar de antwoorden van de minister

1.

Kent u het bericht uit het Financieele Dagblad “Financiële sector let te weinig op terrorisme, zegt DNB” d.d. 17 november 2015? Wat vinden de ministers van dit bericht? Klopt dit bericht volgens de minister?

2.

Hoeveel terrorismefinanciering is voorkomen door de maatregelen en regelgeving in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)?

3.

Op basis van onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) is gebleken dat met name bij banken, trustkantoren en betaalinstellingen deze controles niet altijd toereikend zijn, zo blijkt uit “Toezicht vooruitblik 2016”, wat zijn daarbij de grootste problemen c.q. knelpunten als het gaat om terrorismefinancieringen? Hoe scoren de verschillende sectoren op dit punt? Wat gaat DNB in 2016 meer doen aan terrorismefinanciering?

4.

Klopt het dat DNB vooral kijkt naar processen en procedures? In hoeverre zegt dit iets over het daadwerkelijk kunnen voorkomen van terrorismefinanciering?

5.

Hoe effectief is de wet- en regelgeving in het kader van de Wwft? In hoeverre zijn er verschillen in effectiviteit tussen de Europese landen als het gaat om het voorkomen van terrorismefinanciering? Wat zijn daarbij de “best practices”?

6.

In hoeverre is het mogelijk om met de Wwft  terrorismefinanciering adequaat bij de wortel aan te pakken? In hoeverre is de Nederlandse aanpak de meest optimale manier? Hoe doen andere landen dit?

7.

Welke aanvullende  maatregelen en regelgeving zouden eventueel nodig zijn om terrorismefinanciering  (nog) beter te kunnen bestrijden?

8.

Welke plannen zijn er op Europees en/of internationaal niveau om terrorismefinanciering nog beter te kunnen voorkomen?