FinTech kan financiële wereld opschudden

Het Financieele Dagblad: "Ze (FinTech) kunnen de financiële wereld opschudden", verwacht Aukje de Vries van de VVD, die het initiatief voor de hoorzitting heeft genomen. "Daardoor kan het straks sneller, simpeler, beter en goedkoper. Dus willen we ook weten tegen welke belemmeringen nieuwe toetreders aanlopen en wat we daar eventueel aan moeten doen", aldus het Kamerlid. Ze hecht eraan dat er meer concurrentie komt voor de banken, die nu 80% van de bedrijfsfinanciering in handen hebben. De FinTech-bedrijven kunnen de gevestigde partijen uitdagen en scherp houden, verwacht ze.

Het Financieele Dagblad d.d. 26 november 2015: Kamer wil meer toetreders financiële sector

De Tweede Kamer wil weten of nieuwe toetreders op de markten voor betaaldiensten en financiering wel voldoende kansen krijgen om de concurrentie in de financiële sector aan te wakkeren. De vaste commissie voor financiën gaat daarom binnenkort om de tafel met financiële toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en met betrokken ondernemers in deze zogenoemde FinTech-sector.

'Sneller en simpeler'

'Ze kunnen de financiële wereld opschudden', verwacht Aukje de Vries van de VVD, die het initiatief voor de hoorzitting heeft genomen. 'Daardoor kan het straks sneller, simpeler, beter en goedkoper. Dus willen we ook weten tegen welke belemmeringen nieuwe toetreders aanlopen en wat we daar eventueel aan moeten doen', aldus het Kamerlid.

Ze hecht eraan dat er meer concurrentie komt voor de banken, die nu 80% van de bedrijfsfinanciering in handen hebben. De FinTech-bedrijven kunnen de gevestigde partijen uitdagen en scherp houden, verwacht ze.

Razendsnelle ontwikkelingen

FinTech is een verzamelnaam voor bedrijven die zich bezighouden met nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding of nieuwe betaalvormen zoals bitcoins. Volgens De Vries gaan de ontwikkelingen razendsnel. Daardoor ontstaan ook nogal eens interpretatieverschillen over de vraag of en in welke mate de regelgeving voor traditionele financiële dienstverleners en producten, toepasbaar is op de innovaties.

Critici menen dat AFM en DNB te veel aanvullende eisen stellen bovenop Europese regels. Ook De Vries kent voorbeelden van bedrijven die hun diensten daarom via Frankrijk aanbieden. 'Daardoor missen we misschien ook kansen en mensen met goede ideeën.'

Knelpunten weggenomen

Vorige maand zei minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem in antwoord op vragen van De Vries overigens nog 'geen aanwijzingen te hebben dat AFM en DNB verder gaan dan strikt noodzakelijk'. Daardoor zag hij ook geen verstoring van het gelijke speelveld in de EU.

Ook wordt een aantal knelpunten voor crowdfundingplatformen per 1 januari al weggenomen door de AFM. Zo wordt er een uitzondering gemaakt voor het provisieverbod voor crowdfunds die als beleggingsonderneming functioneren. Ook wordt gekeken naar een vrijstelling op het verbod op het 'aantrekken van opvorderbare gelden van het publiek'.

'Bankvergunning light'

D66 pleitte tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen voor de introductie van een 'bankvergunning light', waarmee het voor nieuwe toetreders gemakkelijker moet worden om bancaire diensten aan te bieden. De eisen moeten volgens initiatiefnemer Wouter Koolmees strikt blijven, maar vooral het aanvragen ervan moet worden vergemakkelijkt.

Een Kamermeerderheid schaarde zich achter hem, en Dijsselbloem vond het plan 'sympathiek'. De minister is nu samen met de toezichthouders bezig met een nadere reactie.