MKB-derivaten: onbegrijpelijke gang van zaken

Op 4 december 2015 stuurde Minister Dijsselbloem van Financiën een brief naar de Tweede Kamer over de herbeoordeling van de MKB rentederivaten. De herbeoordelingen door banken, maar ook de controle daarop door de Autoriteit Financiële Markten daarop, was onvoldoende. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Onbegrijpelijke gang van zaken. Dijsselbloem heeft wat uit te leggen. Bedrijven moeten gewoon krijgen waar ze recht op hebben. Dat is snel duidelijkheid en herstel van fouten. Hoe heeft de AFM dit kunnen missen? Medio 2015 vond AFM de kwaliteit van de herbeoordelingen nog voldoende. De hele gang van zaken bewijst dat het ook de hoogste tijd is om de AFM de bevoegdheid te geven om hardleerse banken met naam en toenaam te gaan noemen."