VVD: geen Europees Deposito Garantie Stelsel (DGS)

In november werd het voorstel voor een Europees Deposito Garantiestelse (DGS) gepresenteerd, terwijl een nationaal DGS pas onlangs Europees is geregeld. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Laten we eerst afmaken waar we mee begonnen zijn, voordat we weer aan nieuwe dingen beginnen. Dat betekent dat eerdere stappen van de Bankenunie, zoals verbeteren toezicht, nationaal DGS en uniforme regels voor banken geregeld moeten zijn. Zolang dat niet gebeurt, denk ik niet eens na over een Europees DGS. Daarom wijst de VVD de gepresenteerde voorstellen voor een Europees Deposito Garantie Stelsel af." Een motie daarover van VVD en SP werd door de Tweede Kamer aangenomen.

NU.nl (Kamer tegen Europees DGS) >>

NU.nl (partijen zien niets in Europees DGS) >>

SPREEKTEKST AO ECOFIN d.d. 2 december 2015

Europees DGS (EDIS) 

Vorige week kwam het voorstel voor een Europees Deposito Garantie Stelsel (DGS) ofwel EDIS. Dit voorstel is wat de VVD betreft is ontijdig en niet aan de orde. En je kan je afvragen of dit überhaupt nodig is en een meerwaarde heeft. Natuurlijk het is belangrijk dat spaarders hun spaargeld (in principe tot 100.000 euro) niet kwijt raken, als de bank in de problemen komt. Maar dat is nu al geregeld! Sinds de depositogarantierichtlijn (2014/49/EU) van afgelopen jaar, zijn alle lidstaten verplicht om gedekte (ex ante) depositogarantiestelsels op te richten.

Landen zijn nog maar net begonnen om dat allemaal te implementeren en in te voeren. Alleen Duitsland voldoet volledig aan de verplichtingen in deze richtlijn; veel landen hebben überhaupt nog geen DGS-fonds. De EC dient deze richtlijn uiterlijk in 2019 te evalueren en – indien noodzakelijk - een nieuw voorstel in te dienen om deze DGS-fondsen Europees samen te laten werken. Dus waarom dan nu dit voorstel van de EC?

Wat de VVD betreft moeten de eerdere onderdelen van de bankenunie eerst werken en zich duidelijk in de praktijk bewezen hebben. Daar zijn we nog ver van verwijderd: belangrijke delen van de Bankenunie (BRRD-afwikkelingsrichtlijn en het Resolutiefonds SRF) beginnen pas per 1 januari a.s., er zijn nog geen uniforme regels voor banken en veel landen voldoen nog niet aan de DGS-richtlijn. Verder moet er nog het nodige gebeuren aan risico-reductie, daarbij denkt de VVD bijvoorbeeld aan de overheidsobligaties op de bankbalansen, die allemaal een risicoweging van 0% hebben.

Op dit moment is het dus “nee”. De VVD is niet toe aan het opzetten van dit ‘sluitstuk’. Los van de vraag of we een EDIS überhaupt wel zouden willen, komt het veel te vroeg.

De VVD heeft nog wel een aantal vragen: In hoeverre is de regelgeving voor de banken al volledig geharmoniseerd? Wat is de stand van zaken van de implementatie van de DGS-richtlijn? Wanneer heeft de bankenunie zich volgens de minister voldoende bewezen?

Begrotingen 2016 Eurozone lidstaten

De Eurogroep heeft ingestemd met de conceptbegrotingen voor 2016 van de Eurozone lidstaten. Behalve Griekenland en Cyprus omdat ze programmaland zijn, en Portugal. Alle begrotingen zijn goedgekeurd, al hebben vier lidstaten (Italië, Litouwen, Spanje en Oostenrijk) een tik op de vingers gekregen omdat ze het risico lopen dat hun begroting ontspoort.

Frankrijk

Frankrijk behoort – gek genoeg - in de ogen van de EC en Eurogroep niet tot deze groep, maar zit in de middengroep (“broadly compliant”). Terwijl ze al jaren niet onder de 3% komen. Frankrijk moet gewoon de noodzakelijke sociaaleconomische hervormingen doorvoeren, die mogen niet in de ijskast. Welke afspraken liggen er met Frankrijk op dat punt?

De VVD wil dat niet SGP niet te flexibel wordt en niet talloze uitzonderingen bevat. Naast de uitzondering voor kosten van migratie en wellicht ook veiligheid wordt het Stabiliteits- en Groeipact steeds meer uitgehold. Hoe kijkt de minister daarnaar?

Het geeft ook te denken dat slechts vijf landen (Nederland (!), Luxemburg, Duitsland, Estland, Slowakije) volledig aan het SGP voldoen. Welke conclusies trekt de minister hieruit? Wordt het zwaarder opgetuigde regime van begrotingscontrole wel voldoende benut?

Griekenland

Griekenland heeft inmiddels voldaan de regels voor een nieuwe uitkering uit het derde steunprogramma. Voor de volgende ronde komen wel een paar nieuwe mijlpalen in zicht. Actueel wordt nu: de verdere invulling van de afspraken, zoals de liberalisering van diverse markten en de oprichting van het “privatiseringsfonds”. Maar de VVD maakt zich vooral zorgen over de geluiden over de noodzakelijke pensioenhervormingen. Gaat Griekenland de afgesproken resultaten tijdig halen? Hoe houdt de minister vinger aan de pols?

5 presidents report

Voor de zomer verscheen het 5 Presidents Report. Het stuk is geschreven door (aanvankelijk) Juncker (president van de EC), Draghi (president ECB), Tusk (president van de Europese Raad) en Dijsselbloem (president Eurogroep). Later voegde, als special guest star, de zelfbenoemde president van het EP, Schulz, zich bij het gezelschap. De VVD vindt dat we eerst de huidige regels, ideeën en plannen eens het werk laten doen voordat we het regelbouwwerk nog verder optuigen en/of nog meer zaken gezamenlijk gaan doen. Gelukkig is het kabinet ook zeer terughoudend in de reactie op het rapport. De Europese Commissie heeft op 21 oktober een aantal voorstellen gedaan gebaseerd op het rapport. Wat betreft het stroomlijnen van de processen rond het Europees Semester zijn de voorstellen verstandig, maar de rest zijn de voorstellen dat niet.

Zo meent men dat er een onafhankelijke begrotingsautoriteit moet komen die begrotingen van lidstaten kan beoordelen, maar ondertussen heeft de EC een eigen adviesorgaan onder verantwoordelijkheid van de Commissie benoemd, bemand door Commissiemedewerkers…. De VVD heeft op dit moment geen verdieping nodig, maar een effectieve handhaving van bestaande regels.