Evaluatie van handreiking bijzonder beheer

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft erop aangedrongen dat banken en MKB-belangenorganisaties afspraken maken over wat beide partijen van elkaar mogen verwachten als het gaat om bijzonder beheer. De Nederlandse Vereniging van Banken hebben onlangs de “handreiking bijzonder beheer” gepresenteerd. Deze is in overleg met ONL en MKB NL opgesteld. Dat is een goed begin, ook al was het mooier geweest als het document mede was ondertekend door deze partijen. Op verzoek van de VVD heeft minister Dijsselbloem toegezegd om na een redelijke periode (2 jaar) te evalueren hoe de handreiking in de praktijk werkt.

NOS (rondetafel 16 april 2015) >>