Nogmaals kijken naar onderling herverzekeren

Solvency Basic maakt het onmogelijk voor kleinschalige partijen om hun risico’s onderling te verzekeren tenzij zij voldoen aan de eisen voor verzekeraars terwijl zij geen verzekeraar zijn. Deze partijen moeten daardoor moeten voldoen aan forse eisen (zoals minimaal 200.000 euro buffer), toezichtskosten en administratieve lasten. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld boeren, uitvinders of burgers in kleinschalige groepen niet meer effectief onderling herverzekeren. De VVD wil de de discretionaire bevoegdheid van De Nederlandsche Bank (DNB)continueren voor kleine verzekeraars. Aangezien de minister heeft toegezegd dat hij nogmaals met DNB in overleg zal gaan, heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries de motie hierover vooreerst aangehouden.

Plenair debat >>

Met ingang van 1 januari 2016 wordt er nieuwe regelgeving voor kleine verzekeraars ingevoerd: Solvency Basic. Op verzoek van de VVD heeft de minister toegezegd dat deze nieuwe regelgeving na 2 jaar wordt geëvalueerd om te kijken of het wel propotioneel is.