VVD-motie om schrijnende gevallen te ontzien bij diplomaplicht uitgewerkt!

Medio 2015 heeft VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries een motie ingediend om in de wet- en regelgeving een ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen (bijvoorbeeld bij langdurige of ernstige ziekte) op  te nemen in het kader van de centrale Wft-examinering. De VVD vindt het niet redelijk dat mensen die bijvoorbeeld langdurig of ernstig ziek zijn en daardoor niet in staat zijn om de examens tijdig te doen, daardoor hun baan of bedrijf kwijt kunnen raken. De uitwerking van de motie is inmiddels geregeld door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

AMweb: AFM: schrijnende gevallen ontzien bij diplomaplicht >>

Kamerbrief ontheffing beleid diplomaplicht Wft >>