EZ moet innovatie visserij juist stimuleren

Met zijn vorige week gedoopte boot kan garnalenvisser Van Eekelen uit Den Oever duurzamer vissen dan ooit, maar het Rijk verbiedt hem zijn netten uit te gooien. De VVD vraagt staatssecretaris Van Dam (EZ) om opheldering. VVD Tweede Kamerleden Barbara Visser (visserij) en Aukje de Vries (wadden) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de staatssecretaris van Economische Zaken naar aanleiding van het bericht "Garnalenvisser in clinch met overheid".

Algemeen Dagblad >>

Vragen van het lid Visser en Aukje de Vries (beiden VVD) aan de staatssecretaris van Economische Zaken naar aanleiding van het bericht ‘Garnalenvisser in clinch met overheid.’

  1. Bent u bekend met het bericht ‘Garnalenvisser in clinch met overheid.’ In het Dagblad van het Noorden d.d. 14 januari 2016?
  2. Wat is uw reactie op het bericht dat een garnalenvisser aan de ketting ligt omdat zijn vangstmethode te milieuvriendelijk voor de huidige wet- en regelgeving is?
  3. Wat is uw reactie op de opmerkingen van één van uw woordvoerders dat; ‘De regels volgen altijd op innovatie door ondernemers, niet andersom.’? Hoe passen deze opmerkingen binnen een ministerie dat juist ruimte wil bieden aan innovatieve ondernemers?
  4. Hoe gaat u deze ondernemer helpen door er voor te zorgen dat zijn milieuvriendelijke vangstmethode wel gebruikt mag worden zodat hij aan de slag kan? Welke mogelijkheden biedt de huidige wet- en regelgeving hiervoor? Zo niet, wat is er voor nodig om dit wel mogelijk te maken op korte termijn?
  5. Bent u met de VVD van mening dat er juist ruimte moet bestaan binnen wet- en regelgeving om innovatie te stimuleren? Zo ja, hoe wilt u dit waarborgen? Zo nee, waarom bent u het daar niet mee eens?

 


[1] Dagblad van het Noorden, 14 januari 2016