VVD stelt vragen over kleine onderlinge verzekeraars

Het Financieele Dagblad bericht op 19 januari 2016 "Hagel Verzekering Maatschappij bezwijkt onder druk DNB". Hagelstenen zo groot als pingpongballen hebben de kleine Onderlinge Hagel Verzekering Maatschappij nooit klein gekregen. De miniverzekeraar is echter niet opgewassen tegen de gestage regen aan regelgeving die neerdaalt vanuit Amsterdam (De Nederlandsche Bank). "  VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft eerder een motie ingediend over onderlinge verzekeraars, en heeft daarom over het bericht in het FD schriftelijke vragen gesteld aan minister Dijsselbloem.

Klik hier voor de antwoorden

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht “Hagel Verzekering Maatschappij bezwijkt onder druk DNB”

1.

Kent u het bericht “Hagel Verzekering Maatschappij bezwijkt onder druk DNB” in Het Financieele Dagblad van 19 januari 2016? Wat vindt u van dat bericht?

2.

Heeft De Nederlandsche Bank het voortbestaan van de kleine Onderlinge Hagel Verzekering Maatschappij onmogelijk gemaakt? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet volgens de minister?  Welke eisen heeft DNB deze verzekeraar opgelegd, die het bedrijf de das op hebben gedaan?

3.

Wat vindt de minister van het feit dat hagelstenen zo groot als pingpongballen deze kleine verzekeraar uit Zeeuws-Vlaanderen nooit klein heeft gekregen, maar de regelgeving blijkbaar wel?

4.

Wat is de reden dat deze kleine verzekeraar het niet meer kan bolwerken volgens de minister? Welke regels c.a. knellen het meest in relatie tot “too small to comply”? En wat kan c.q. wil de minister daaraan doen?

5.

In hoeverre is de betrouwbaarheids- en geschiktsheidstoets een belemmering voor dit soort kleine, onderlinge verzekeraars?

6.

In hoeverre is er nog een financieel risico als de schades van deze kleine verzekeraar volledig zijn herverzekerd bij Achmea?

7.

Waarom valt deze kleine verzekeraar niet onder de recent opgehoogde vrijstellingsgrenzen voor Solvency Basic?

8.

Hoe moet deze ontwikkeling gezien worden tot de toezegging van minister Dijsselbloem in het VAO Toekomst van de verzekeringssector d.d. 9 december om nogmaals in overleg te gaan met De Nederlandsche Bank (DNB) over een discretionaire bevoegdheid c.q. vrijstelling met betrekking tot kleine, onderlinge verzekeraars die zichzelf (genoegzaam) herverzekeren, op basis waarvan de VVD haar motie hierover heeft aangehouden? Waarom heeft DNB vooruitgelopen op de uitkomst daarvan? Wanneer wordt de Tweede Kamer hierover geïnformeerd?