VVD vragen over verwarrende hypotheekregels

Uit onderzoek van de NOS blijkt dat hypotheekaanbieders tot begin dit jaar te hoge hypotheken hebben verstrekt door verwarrende regels met betrekking tot energiebesparende maatregelen. VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Roald van der Linde willen weten of huizenbezitter de dupe kunnen worden en of hun hypotheek nog wel aan de voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid voldoet. Verder vraagt de VVD zich af of de regeling wel houdbaar is.

Klik hier voor de antwoorden

Schriftelijke vragen van de leden Van der Linde en Aukje de Vries (VVD) aan de ministers voor Wonen en Rijksdienst en Financiën (26 januari 2016)

1. Kent u het bericht “Te hoge hypotheken verstrekt door verwarring over regels”?[i]

2. Klopt het dat instellingen bewust NHG-hypotheken tot 106% loan-to-value hebben verstrekt op basis van minieme energiebesparende maatregelen? Handelden zij daarmee in strijd met wet- en regelgeving? Is het juist dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen deze praktijk heeft gesanctioneerd?

3. Kunnen huizenbezitters de dupe worden van deze situatie? Voldoet hun hypotheek nog aan de voorwaarden voor fiscale aftrekbaarheid? Wordt deze aftrek­baar­heid geheel of ten dele beperkt? Kunnen huizenbezitters hun hypotheek­verstrekkers aansprakelijk stellen voor eventuele schade?

4. Welke gevolgen zou deze praktijk naar uw mening moeten hebben voor de bestaande regeling? Is de uitzondering voor energiebesparende maatregelen bij de hypotheeknormering houdbaar? Of ligt juist een algemene verruiming van enkele procenten meer voor de hand?

5. Wat is, meer in het algemeen, uw oordeel over de fraudegevoeligheid van stimulerings­maatregelen voor de verduurzaming van de gebouwde omgeving, zeker nu hiervoor € 100 mln extra ter beschikking komt? Is het mogelijk om bij een verbouwing of renovatie een objectief beeld te krijgen van de afzonderlijke kosten van verduurzaming? Wie controleert dat? Zou de fraudegevoeligheid toe- of juist
afnemen als subsidies worden gekoppeld aan concrete stappen in het energielabel?

6. Welke afspraken maakt u naar aanleiding van deze praktijk met AFM, WEW en de hypotheekverstrekkers?

[i] http://nos.nl/artikel/2082667-te-hoge-hypotheken-verstrekt-door-verwarring-over-regels.html