Bankenunie: vraagtekens bij steunmaatregelen buitenlandse banken

De afgelopen tijd zijn er verschillende berichten over reddingsacties en steunmaatregelen door overheden voor banken in het buitenland. De VVD Tweede Kamerleden Mark Harbers en Aukje de Vries willen onder meer weten hoe deze zaken zich verhouden tot de BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) en tot de Europese staatssteunsregels. De VVD is van mening dat een dergelijke gang van zaken, zelfs al zou het niet in strijd met de letter van de bankenunie zijn, wel in strijd is met de geest van de bankenunie. Daardoor wordt de geloofwaardigheid van de bankenunie ondermijnt.

Klik hier voor de antwoorden

Vragen van de leden Harbers en Aukje de Vries (VVD) aan de Minister van Financiën over de reddingsactie van de Portugese overheid bij de Banco Novo en overige reddingsmaatregelen

1. Bent u bekend met de reddingsactie van de Portugese bank Banco Novo, zoals bijvoorbeeld beschreven in het artikel ‘ECB under fire as Portugal hits Novo Banco bondholders’? [1]

2. Kunt u aangeven hoe de redding van Banco Novo precies verlopen is? Wat was de noodzaak voor de steun? Is de redding besproken in Europees verband, bijvoorbeeld in de Eurogroep, de ecofinraad of een ander gremium?

3. Hoe verhoudt deze redding zich tot de BRRD? Hoe verhoudt de redding zich tot de Europese staatssteunregels?Indien ze daar niet aan voldoen, wat was daarvoor dan de reden en wat is dan uw oordeel daarover?

4. Hoe beoordeelt u de claim van de investeerders in de bank dat de gekozen redding een schending is van het principe van ‘passi paru’ of de gelijke behandeling van crediteuren?

5. Klopt het bericht van Reuters[2] dat de Portugese overheid geen toestemming gevraagd heeft aan de toezichtinstantie bij de ECB maar de redding plaatsgevonden heeft onder Portugees recht? Hoe beoordeelt u deze keuze?

6. Heeft de reddingsactie bewust plaatsgevonden voor het inwerking treden van de strengere BRRD regels op 1 januari 2016 en is daarmee getracht om de BRRD-regels te ontwijken?

7. Indachtig de eerdere Kamervragen van de leden Harbers, Nijboer en van Hijum[3] over de gang van zaken rond Banco Espirito Santo, kan de Minister aangeven of er sprake is van een structureler probleem rondom deze bank?

8. Zijn er meer banken binnen de EU die dit jaar of kort voor het einde van 2015 geherkapitaliseerd of gesteund zijn, dan wel pogingen daartoe ondernomen zijn, zonder alvast gebruik te maken van de BRRD-regels?

9. Kunt u ingaan op de in de Financial Times van 27 januari beschreven deal[4] tussen Italië en de Europese Commissie rond het oprichten van een ‘bad bank’? Hoe verhoudt deze deal zich tot de Europese staatssteunregels? Zijn er risico’s met betrekking tot deze deal in relatie tot de bankenunie?

10. Bent u met de VVD van mening dat een dergelijke gang van zaken, zelfs al zou het niet in strijd met de letter van de bankenunie zijn, wel in strijd met de geest van de bankenunie is en daarmee de geloofwaardigheid van de bankenunie ondermijnt?


[1]ECB under fire as Portugal hits Novo Banco bondholders – Financial Times 13 januari

[2] ECB says didn't ask for or approve Novo Banco bail-in – Reuters 13 januari

[3] Kamervragen 2014D28045 (Harbers), 2014Z13845 (van Hijum) en 2014Z13863 (Nijboer)

[4]Italy reaches ‘bad bank’ agreement with Brussels – Financial Times 27 januari