VVD steunt beursgang ASR

De VVD steunt de beursgang van ASR, dit is geen overheidstaak. De minister is goed bezig nu na onder andere Reaal/Vivat, Propertize en ABN AMRO, er weer een privatisering aankomt. De VVD wil zoveel mogelijk belastinggeld terugverdienen met de verkoop. De gekozen beschermingsconstructie moet daarom marktconform zijn en niet zwaarder dan noodzakelijk. De VVD wil de kosten voor de beursgang natuurlijk zo laag mogelijk houden, maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit.  Het moet niet "penny wise, pound foolish" zijn .

Het Financieele Dagblad >>

Inbreng bij Algemeen Overleg Verkoopplannen ASR (28 januari 2016):

In 2008 heeft de Nederlandse Staat de Nederlandse delen van Fortis/ABN noodgedwongen gekocht. Dat was nodig om de financiële stabiliteit te garanderen. Naast de bank, was ook de verzekeraar ASR onderdeel van aankoop.

De VVD steunt de beursgang van ASR. Dit is geen overheidstaak en ASR was voor de VVD altijd een tijdelijke staatsdeelneming. De minister is goed bezig nu na onder andere Reaal/Vivat, Propertize en ABN AMRO, er weer een privatisering aankomt.

De VVD wil zoveel mogelijk belastinggeld terugverdienen met de verkoop. De gekozen beschermingsconstructie moet daarom marktconform zijn en niet zwaarder dan noodzakelijk, zodat het de prijs niet onnodig drukt.

De kosten voor de beursgang van ASR mogen maximaal 1% zijn. Verschillende gerenommeerde zakenbanken met ervaring met beursgangen is daardoor afgehaakt. De VVD wil natuurlijk ook zo laag mogelijk kosten voor de beursgang, want dat is beter voor de belastingbetaler. Maar dat mag niet ten koste gaan van de kwaliteit. Want dan kan het de belastingbetaler uiteindelijk geld kosten. Het mag geen “penny wise pound foolish” worden.

NLFI (NL Financial Investments), die alle aandelen van de financiële instellingen van de staat beheert, heeft de verkoop van een eerste tranche aandelen tussen 30% en 50% geadviseerd. De minister spreekt nog van enkele jaren waarin de Nederlandse staat aandeelhouder is. De VVD wil verantwoord (geen negatieve invloed op de prijs) een zo hoog mogelijk percentage en de periode van staatsaandeelhouderschap zo kort mogelijk hebben, en dus tempo maken met vervolgtranches.

Mogelijk gaat er bij de beursgang ook gewerkt worden met zogenaamde cornerstone investeerders, die vooraf willen investeren of zich aan een investering op het moment van introductie willen committeren. De VVD wil niet dat deze korting krijgen of extra zeggenschapsrechten ten opzichte van de overige investeerders.