Vragen over grote storing bruggen Afsluitdijk

Afgelopen weekend was er wederom een grote storing bij de bruggen Kornwerderzand in de Afsluitdijk. De afsluiting duurde maar liefst 4 uur, waardoor auto's lang moesten wachten en veel mensen moesten omrijden. Nadat er één brug weer dicht was, kon het scheepvaartverkeer echter tot en met dinsdag weer niet meer langs deze route. Daarom hebben VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries en PvdA Tweede kamerlid Lutz Jacobi schriftelijke vragen gesteld over deze voor Fryslân economisch belangrijke vervoersverbinding.

Schriftelijke vragen van de leden Jacobi (PvdA) en Aukje de Vries (VVD) aan de minister van Infrastructuur en Milieu over stremmingen op de Afsluitdijk.

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van de verkeersproblemen met de bruggen van de Afsluitdijk? (1)

Vraag 2

Kunt u de Kamer een overzicht verschaffen van de hoeveelheid storingen aan de bruggen van de Afsluitdijk, en de naar aanleiding daarvan ondernomen maatregelen?

Vraag 3

Welke acties onderneemt u om nieuwe storingen de komende periode zo veel mogelijk te voorkomen? Indien de storingen toch voorkomen, hoe zorgt u ervoor dat deze zo kort mogelijk van duur zijn?

Vraag 4

Wat waren de oorzaken van de grote storingen aan de brug, die ontstonden op 30 januari 2016? In hoeverre houden deze enig verband met de ouderdom van de brug? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de problemen met de (oude) brug bij Kornwerderzand en die bij de (nieuwe) Botlekbrug?

Vraag 5

Waarom duurt het meerdere uren om de brug gedeeltelijk te herstellen, en zelfs meerdere dagen om het defect volledig te herstellen? Is het mogelijk bij nieuwe storingen, sneller tot herstel over te gaan?

Vraag 6

In hoeverre is er sprake van uitstel van noodzakelijk onderhoud aan de brug vooruitlopend op de aanpak van de Afsluitdijk die mede zorgt voor de storingen?

Vraag 7

Hoe lost de aanpak van de Afsluitdijk de problemen van de storingen op? Wat is het tijdpad van de aanpak?  Hoe wordt gedurende de werkzaamheden voor de aanpak van de Afsluitdijk de hinder voor autoverkeer en scheepvaart verkeer zoveel mogelijk voorkomen?

Wat is de norm van het afgesloten mogen zijn van dit soort cruciale vervoersverbindingen? 

  1. http://www.telegraaf.nl/binnenland/25124018/__Schepen_weer_door_Afsluitdijk__.html; http://www.nu.nl/binnenland/4206511/afsluitdijk-tijd-dicht-storing-brug.html; http://www.lc.nl/plus/Minister-krijgt-brief-op-poten-over-Afsluitdijk-21127572.html.