VVD: geef crowdfunding voldoende ruimte

Het bedrijfsleven, vooral het MKB, heeft meer financieringsmogelijkheden nodig dan alleen bancaire financiering. De VVD wil daarom de ruimte geven aan alternatieve financieringsvormen. Daardoor ontstaan er meer keuzemogelijkheden én meer concurrentie. Om dat mogelijk te maken wil de VVD meer ruimte geven aan crowdfunding dan de recent voorgestelde regels. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries heeft een motie ingediend om onder meer de investeerderstoets pas vanaf 5.000 euro te doen in plaats van 500 euro. In de oude situatie was er helemaal geen investeerderstoets.

Motie crowdfunding >>

Plenair debat >>