VVD-motie meer ruimte crowdfunding aangenomen

Een VVD-motie om meer ruimte te geven aan crowdfunding is aangenomen in de Tweede Kamer. Het bedrijfsleven, vooral het MKB, heeft meer financieringsmogelijkheden nodig dan alleen bancaire financiering. De VVD wil daarom de ruimte geven aan alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding. Want ook voor startups is crowdfunding een goede financieringsbron. De motie stelt voor om de grens voor de investeerderstoets te verhogen van 500 euro naar 1.000 euro.

Motie >>

StartupNL >>

Op verzoek van de VVD is eerder al besloten dat de investeringsgrenzen voor crowdfunding opgehoogd worden van 20.000 euro (equity-based) en 40.000 euro (loan-based) naar respectievelijk 40.000 en 80.000 euro.