Meer keuzemogelijkheden door flexibel pensioen

De initiatiefwet van VVD Tweede Kamerlid Helma Lodders voor een flexibel pensioen is een oplossing voor een urgent probleem van heel veel Nederlanders. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "De VVD-fractie heeft heel veel mails en telefoontjes gehad over dit probleem. Deze initiatiefwet biedt de ongeveer 1 miljoenen mensen met een premie- of kapitaalovereenkomst een extra keuzemogelijkheid. Én de kans op een hoger pensioen. De VVD staat natuurlijk altijd voor meer keuzevrijheid. Je hoeft niet voor een flexibel pensioen te kiezen, maar je kan er wel voor kiezen. Ook de keuze voor een vast pensioen, zoals volgens het huidige systeem, blijft gewoon."

Plenair debat >>

Pensioen Pro FD >>

Bijdrage debat Wet uitbetaling pensioen in pensioeneenheden d.d. 16 februari 2016:

Voorzitter, allereerst dank aan de initiatiefneemster collega Lodders voor deze wet. Het is een berg werk om een initiatiefwet voor elkaar te krijgen. Dus complimenten aan haar adres. Zeker ook omdat een oplossing echt niet langer op zich kan laten wachten.

Voorzitter, deze initiatiefwet is een oplossing voor een urgent probleem van heel veel Nederlanders. Mijn fractie heeft heel veel mails en telefoontjes gehad over dit probleem. Deze initiatiefwet biedt de ongeveer 1 miljoenen mensen met een premie- of kapitaalovereenkomst een extra keuzemogelijkheid. Én de kans op een hoger pensioen.

De VVD staat natuurlijk altijd voor meer keuzevrijheid. Je hoeft niet voor een flexibel pensioen te kiezen, maar je kan er wel voor kiezen. Ook de keuze voor een vast pensioen, zoals volgens het huidige systeem, blijft gewoon.

Op dit moment zijn mensen verplicht hun opgebouwd pensioenkapitaal in één keer om te zetten naar een pensioenuitkering. En met de huidige rente van vandaag de dag is dat een lage pensioenuitkering. Mensen hebben geen keuze! Met dit wetsvoorstel kunnen mensen kiezen voor een flexibel pensioen. De VVD wil dan ook dat er tempo gemaakt wordt met dit wetsvoorstel. Heel veel mensen hebben namelijk nu een probleem. De VVD heeft eerder dit probleem al aangekaart en hierover een motie ingediend. Dit wetsvoorstel zorgt dat mensen een extra keuze krijgen. Het wetsvoorstel is voor veel mensen een eenvoudige en praktische oplossing.

Maar, voorzitter, in de afgelopen maanden, het afgelopen jaar hebben mensen ook al het pensioenkapitaal omgezet naar een pensioenuitkering. Dit hebben zij gedaan conform de huidige regels. Dat betekent dat deze mensen een lage pensioenuitkering hebben. De pensioenuitkering staat nu vast en kan niet meer een flexibel pensioen worden. In hoeverre is het mogelijk en wenselijk dat deze mensen hun pensioenuitvoerder kunnen vragen om alsnog over te gaan op een flexibel pensioen? Deze vraag zou ik niet alleen aan de initiatiefnemer willen vragen maar ook aan de staatssecretaris.

Het voorliggende wetsvoorstel heeft volgens de VVD een drietal voordelen. Ten eerste is er geen vast aankoopmoment waar mensen levenslang last hebben als de rente juist op dat moment laag is. Ten tweede hoeven beleggingen niet meer tijdens de opbouwfase te worden afgebouwd. Hierdoor wordt het kapitaal wat de mensen hebben gespaard gemiddeld 15 tot 20 jaar langer door belegd. Tot slot kan er ook in de uitkeringsfase worden doorbelegd. De kans op een hoger pensioen wordt vergroot. Dit wordt ook bevestigd door verschillende onderzoeken, zoals Ortec Finance en LCP.

Voorzitter, eerder zei ik al, dat de VVD het belangrijk vindt dat deelnemers keuzemogelijkheden hebben. Dat brengt mij bij de vraag waarom in voorliggend wetsvoorstel de keuze voor een zogenaamde “hoog-laag”-constructie niet is opgenomen. De eerste jaren een hogere pensioenuitkering en later een lagere zoals ook nu in de pensioenwet is. Heeft de initiatiefnemer hier bewust voor gekozen en hoe staat zij tegenover een hoog-laag constructie? De VVD overweegt op dit punt een amendement in te dienen.

Deelnemers kunnen op bepaalde momenten kiezen voor een pensioen in eenheden. Bij aanvang van de deelneming, beëindiging van deelneming en op de datum waarop het pensioenrecht ingaat. Voorzitter, de VVD wil graag van de initiatiefneemster weten waarom er niet voor is gekozen om ook een keuzemoment te doen bij het begin van de afbouw van de beleggingsrisico’s? Want dit is een cruciaal moment als het gaat om het wel of niet doorbeleggen.

Verder wil de VVD graag weten hoe vaak de flexibele uitkering bijgesteld kan worden, gebeurt dit jaarlijks, of kan dit ook per maand?

De mogelijkheid om te veranderen van een flexibel pensioen op basis van eenheden naar een vaste uitkering in euro’s is beperkt tot één keer. Waarom? Want dat zorgt natuurlijk voor minder keuzevrijheid. Waarom is er niet gekozen voor bijvoorbeeld twee keer?

De pensioenuitvoerders moeten deelnemers terecht informeren over de gevolgen en de risico’s van een keuze voor een flexibel pensioen. Op basis van opmerkingen van enkele politieke partijen zijn in de nota van wijziging waarborgen voor de deelnemers opgenomen. Pensioenuitvoerders moeten deelnemers nu ook adviseren over de risico’s die samenhangen met een flexibele pensioenuitkering. Welke gevolgen heeft dit voor het moeten voldoen aan de vakbekwaamheidseisen in het kader van de Wet financieel toezicht?

Voorzitter een flexibel pensioen kan niet uitgevoerd worden door een PPI, een Premie Pensioen Instelling. Kan de initiatiefnemer aangeven of zij het wenselijk vindt dat ook een PPI dit product moet kunnen aanbieden? En zo ja wat verzet zich hiertegen? Dan wel hoe dit opgelost kan worden?

De VVD vindt het voorliggende wetsvoorstel al met al een adequate oplossing voor een nijpend probleem, waar pensioenuitvoerders snel mee aan de slag kunnen en moeten.

Tot slot, voorzitter, een andere vorm om dat ene aankoopmoment omzeilen in de huidige constructie is de pensioenknip. Tijdens het laatste AO heeft de VVD aandacht gevraagd voor de pensioenknip. We krijgen nog steeds signalen dat de pensioenknip nog steeds niet door alle verzekeraars worden aangeboden. Vraag aan de staatssecretaris of zij inmiddels indringend met de verzekeraars gesproken heeft? En zo ja wat is de uitkomst van dit gesprek. Zo nee waarom heeft gesprek nog niet plaatsgevonden?