VVD: is woonboot straks nog wel te financieren?

De Landelijke Woonboten Organisatie (LWO) bericht dat ING zich terug trekt van de financiering van woonboten. Hierdoor wordt het aantal aanbieders in deze nichemarkt zeer beperkt. De VVD vindt dit niet wenselijk en zet zich al langere tijd in voor meer nieuwe toetreders en meer concurrentie in de bancaire sector. VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Roald van der Linde willen weten wat de gevolgen voor woonbooteigenaren zijn, en ook wat de oorzaken zijn van het geringe aantal aanbieders in deze deelmarkt. Verder willen de Kamerleden weten hoe er meer nieuwe toetreders kunnen komen in dit specifieke marktsegment. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries vraagt zich af of een woonboot straks nog wel te financieren is.

Lees hier de antwoorden op onze vragen.

Schriftelijke vragen van het leden Aukje de Vries en Roald van der Linde (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en Wonen en Rijkdienst over het bericht “ING stopt met watervilla hypotheken”

1.

Kent u het bericht “ING stopt met watervilla hypotheken” op de website van LWO (Landelijke Woonboten Organisatie)? Wat vindt u van dit bericht?

2.

Klopt het dat hiermee de grootste speler in deze nichemarkt wegvalt?

3.

Hoe ziet de markt van aanbieders voor woonboothypotheken er na het afhaken van ING bij woonboothypotheken uit in Nederland? Hoeveel aanbieders zijn er nog?

4.

Welke gevolgen heeft dit voor de huidige woonbootbewoners? En welke gevolgen heeft dit voor mensen die in de toekomst een woonboot zouden willen kopen?

5.

Wat is de oorzaak van het feit dat er maar zo weinig aanbieders zijn in dit specifieke marktsegment?

6.

Hoe kan er gezorgd worden dat er meer nieuwe toetreders op dit specifieke marktsegment komen? Bent u bereid om in overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken te kijken welke mogelijkheden er zijn om meer nieuwe toetreders op dit deel van de markt te krijgen?