Niet meten met twee maten bij lobby

VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "De verontwaardiging over de betrokkenheid van banken bij de wet over coco’s is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, omdat er vanuit allerlei organisaties direct voorstellen worden overgenomen door Kamerleden. Iedereen mag zijn mening of standpunt onder de aandacht van de politiek brengen. Iedereen mag voor zijn belangen opkomen. Het bedrijfsleven, consumentenorganisaties, belangenorganisaties, burgers, etc.. Want feitelijk hebben we 17 miljoen lobbyisten in Nederland. En die mogen allemaal gehoord worden. Uiteindelijk is het aan de politiek om dit alles te wegen! Te bepalen of en wat ze ermee doet. En wat ze uiteindelijk besluit. Lobby is niet alleen maar goed of acceptabel als de inhoud daarvan je toevallig goed uit komt!"

NRC >>

Plenair debat >>

DEBAT “MEESCHRIJVEN ING AAN WET COCO’S” d.d. 18-02-2016

Voorzitter, dit debat gaat wat de VVD betreft niet over de fiscale aspecten van de zogenaamde coco’s (contingent convertibles). Die discussie is al geweest bij de Fiscale verzamelwet 2014. Het was destijds een hamerstuk! De VVD is overigens voorstander van de fiscale aftrekbaarheid van coco’s. Met name vanwege een gelijk speelveld voor onze banken in Europa.

Wat de VVD betreft gaat het in dit debat over de invloed van de lobby.

De VVD vindt het houden van consultaties bij het bedrijfsleven, betrokken organisaties, etc. belangrijk. Een wet moet ook werkbaar en uitvoerbaar zijn. De VVD vindt het wel belangrijk dat dit soort consultaties ook duidelijk worden weergegeven in de stukken. Of het nu een wet of een nota van wijziging is. Is de minister bereid om in de toekomst ook in de toelichting bij nota’s van wijzigingen eventuele consultaties op te nemen?

De VVD zou de verontwaardiging over de betrokkenheid van banken bij de wet over coco’s op zijn zachtst gezegd opmerkelijk willen noemen.

Iedereen mag zijn mening of standpunt onder de aandacht van de politiek brengen. Iedereen mag voor zijn belangen opkomen. Het bedrijfsleven, consumentenorganisaties, belangenorganisaties, burgers, etc.. Want feitelijk hebben we 17 miljoen lobbyisten in Nederland. En die mogen allemaal gehoord worden. Uiteindelijk is het aan de politiek om dit alles te wegen! Te bepalen of … en wat ze ermee doet. En … wat ze uiteindelijk besluit. Lobby is niet alleen maar goed of acceptabel als de inhoud daarvan je toevallig goed uit komt!

Als het gaat om de invloed van lobbyisten, dan vinden linkse partijen een lobby blijkbaar prima als de inhoud hun standpunt is. Ik hoor linkse partijen nooit klagen over de lobby van Greenpeace of Milieudefensie. Als het gaat om de klimaatwet van Groenlinks en PvdA, deed Greenpeace eerder exact zo’n voorstel. En ook bij moties worden soms zelfs letterlijk teksten overgenomen.

Ook minister Dijsselbloem vertoont hier twee gezichten. In een opinie in de NRC in januari 2015 hekelt de minister nog fel de bankenlobby. Hij spreekt over “massieve weerstand” en over “gezochte en feitelijk onjuist argumenten”. En als het gaat om de wet waar we het nu over hebben, constateert diezelfde NRC “de bank vraagt, de minister draait”. Hoe moet de huidige casus gezien worden tot die opinie?

De minister bevestigt hiermee het beeld van minister met twee gezichten. En dan vraag je je wel eens af: Wie is de echte Jeroen Dijsselbloem? De Jeroen Dijsselbloem van de opinie? Of de Jeroen Dijsselbloem van deze wet?

Voorzitter, lobby is wat de VVD prima en kan ook nuttig zijn. Uiteindelijk is het altijd aan de politiek alles te wegen én te besluiten!