VVD: betaalt belastingbetaler nu 2x voor windparken op zee?

In het Algemeen Dagblad van 9 maart 2016 stond het artikel “TenneT vraagt kabinet geld voor windparken”. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “De VVD wil weten in hoeverre de belastingbetaler nu 2x betaalt voor de windparken, te weten eerst via de Opslag Duurzame Energie op de energierekening van waaruit de subsidie voor de windparken wordt betaald, en nu ook nog voor de aansluiting van de windparken.” Daarnaast wil de VVD weten welk verzoek er nu precies bij de Minister ligt en waarom het in Duitsland voor TenneT wel mogelijk is om samen met bijvoorbeeld Mitsubishi Corporation of het Deense pensioenfonds Pension Danmark 4 Duitse offshore-netaansluitingen te financieren en in Nederland niet.

Schriftelijke vragen van het lid Aukje de Vries (VVD) aan de Minister Financiën over het bericht “TenneT vraagt kabinet geld voor windparken”

1.

Heeft u kennis genomen van het artikel in het Algemeen Dagblad van 9 maart 2016 “TenneT vraagt Kabinet geld voor windparken”?

2.

Welk verzoek ligt er op dit moment bij de Minister? Hoe hoog is het bedrag dat TenneT vraagt voor investeringen in het Nederlandse net op zee en het aansluiten van meerdere windparken op zee? Klopt het dat het gaat om een half miljard tot een miljard euro? Hoeveel is er in totaal nodig voor TenneT de komende 10 tot 15 jaar als gevolg van de windparken van de Nederlandse Staat? Waar komt de dekking vandaan voor deze investering door de staat?

3.

Wanneer wordt besloten over de extra kapitaalinjectie voor TenneT (na de eerdere kapitaalinjectie van 2x 300 miljoen euro)? Hoe wordt de Tweede Kamer daarbij betrokken?

4.

Wat zijn de afwegingscriteria voor de minister om deze investeringen met belastinggeld te financieren en dus voor een dergelijke kapitaalinjectie?

5.

In hoeverre betaalt de belastingbetaler nu 2x voor de windparken, te weten eerst via de Opslag Duurzame Energie op de energierekening van waaruit de subsidie voor de windparken wordt betaald, en nu ook nog voor de aansluiting van de windparken?

6.

Waarom is het voor TenneT in het buitenland wel mogelijk om voldoende financiering op de commerciële markt op te halen voor de aansluiting van de windparken en waarom is dat in Nederland niet mogelijk?

7.

Waarom is het in Duitsland voor TenneT wel mogelijk om samen met bijvoorbeeld Mitsubishi Corporation of het Deense pensioenfonds Pension Danmark 4 Duitse offshore-netaansluitingen te financieren en waarom is dat in Nederland niet mogelijk?

8.

Waarom wil het Kabinet het wel mogelijk maken om transmissiesysteembeheerders (TenneT en GasUnie) onderling kruisparticipaties aan te laten gaan met buitenlandse transmissiesysteembeheerders, maar niet bijvoorbeeld lange-termijn-investeerders zoals pensioenfondsen en/of verzekeraars wil laten investeren, zodat er minder belastinggeld geïnvesteerd hoeft te worden?

9.

Hoe moet dit verzoek van TenneT om belastinggeld te investeren in TenneT geplaatst worden in relatie tot de uitspraak van de minister dat er geen ruimte is voor lastenverlichting in 2017?