VVD actieplan FinTech: innovatie roept om actie

FinTech bedrijven en financiële startups zijn belangrijk voor de toekomst van de financiële sector en moeten de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen.  De VVD heeft aan minister Dijsselbloem een actieplan aan geboden om dit voor elkaar te krijgen. VVD-Tweede Kamerlid Aukje de Vries: "Deze nieuwe bedrijven kunnen zorgen voor meer concurrentie in de sector en kunnen de financiële wereld opschudden. Technologische ontwikkelingen in deze branche gaan razendsnel, zijn niet meer te stuiten en zullen van grote invloed zijn op de toekomst. Het kan sneller, simpeler, beter en goedkoper. Innovatie is een kans,  financiële startups  kunnen uitdagers van de gevestigde partijen zijn en deze scherp houden”. Nederland moet koploper FinTech worden in Europa.

ACTIEPLAN FINTECH >>

RTL Z >>

Financieele Dagblad >>

Telegraaf >>

Het benoemen van Willem Vermeend als ambassadeur voor de FinTech-sector is een goede eerste stap. Het is nu tijd om van praten en onderzoek over te gaan naar concrete acties.  Aukje de Vries: “Enkele concrete voorstellen uit het actieplan; wij willen dat DNB en AFM beter gaan kijken naar voldoende concurrentie, nieuwe toetreders en diversiteit in de financiële sector. In het Verenigd Koninkrijk wordt dat ook gedaan, waarom zou dat hier niet kunnen?  Regelgeving moet proportioneel zijn, zodat de regeldruk voor innovatieve nieuwe toetreders behapbaar is. Daarom vragen wij de minister om tijdelijke vergunningen voor financiële startups. Een ander actiepunt is dat alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding, de mogelijkheid krijgen om ook gebruik te maken van dezelfde regelingen als bancaire financiering krijgt.”  In totaal kent het plan tien actiepunten.