Motie om financiële ondernemingen met naam en toenaam te noemen

In het dossier MKB rentederivaten is veel mis gegaan. Naar aanleiding van de gang van zaken in dit dossier wil de VVD nu snel wettelijk regelen dat de financiële toezichthouders banken en verzekeraars met naam en toenaam (naming & shaming) kan gaan noemen. Nu kan dat alleen vrijwillig. Met het benoemen van slecht en goed functionerende banken wordt niet de gehele sector over één kam geschoren. En er kan een positieve prikkel van uit gaan, dat heeft de praktijkervaring bij accountants ook aangegeven. De VVD heeft een motie ingediend om dit nu ook wettelijk breder te regelen.

VAO plenair >>