Schriftelijke vragen over verpandingsverbod

MKB Nederland doet op haar website een oproep om het verpandingsverbod te schrappen. Het schrappen van dit verbod zou het MKB in Nederland meer financiële ruimte kunnen bieden. In de ons omringende landen zoals Duitsland, België en Frankrijk is wetgeving op het punt van verpanding aangepast juíst om de financierbaarheid van het bedrijfsleven te verbeteren. De VVD is altijd op zoek naar meer financieringsmogelijkheden voor het MKB. En daarom hebben de VVD Tweede Kamerleden Aukje de Vries en Erik Ziengs schriftelijke vragen gesteld aan de ministers van Financiën en Economische Zaken

Lees hier de antwoorden

Schriftelijke vragen van de leden Aukje de Vries en Erik Ziengs (beiden VVD) aan de Ministers van Financiën en Economische Zaken over het bericht “Schrap het verpandingsverbod”.*

1. Kent u het bericht “Schrap het verpandingsverbod” d.d. 21 maart 2016 op de website van MKB Nederland? Wat vindt u van dit bericht?

2. Bent u met de VVD van mening dat het schrappen en/of aanpassen van het verpandingsverbod een goede mogelijkheid is om het MKB in Nederland meer financiële ruimte te bieden? Zo nee, waarom niet?

3. Hoe is dit in de ons omringende landen bijvoorbeeld geregeld, bijvoorbeeld in Duitsland? Waarom kan dit niet op een vergelijkbare manier in Nederland geregeld worden?

4. Bent u bereid om het verpandingsverbod in Nederland te schrappen dan wel aan te passen om zo het MKB meer financiële ruimte te geven? Zo ja, wanneer en hoe? Zo nee, waarom niet? 

5. Welk voorstel ligt er inmiddels vanuit de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de organisatie van factoringsmaatschappijen (FAAN) bij een of meerdere ministeries? Wat vindt u van dit voorstel en wat gaat u met het voorstel doen?

6. Indien u niet positief bent over het voorliggende voorstel, hoe zou een en ander dan wel geregeld kunnen worden? En bent u bereid om in overleg te treden met betrokken partijen (incl. MKB Nederland en ONL) hierover? Zo nee, waarom niet?

* https://www.mkb.nl/blog/%E2%80%98schrap-het-verpandingsverbod%E2%80%99