Sluis Kornwerderzand: ook kijken naar Waddenfonds

Voor het Waddenfonds is eerder afgesproken dat er 50% wordt besteed aan ecologie en 50% aan economie. De economische investeringen blijven achter. Als er 11 of 12 miljoen euro vanuit het Waddenfonds naar een vismigratierivier kan, dan kan er ook geld naar een bredere sluis Kornwerderzand. Dit is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio. De bredere sluis is een wens van de regio. Het Rijk investeert de komende tijd al 800 miljoen euro in de Afsluitdijk. Het is nu aan de regio om met een creatief voorstel te komen voor de financiering van de extra kosten. Daarbij moet ook gekeken kunnen worden naar financiering vanuit het Waddenfonds.

Leeuwarder Courant >>

Omrop Fryslân >>

De Wadden is een bijzonder en uniek gebied. Maar als je de discussies zo volgt, lijkt het soms alleen maar te gaan over zeehondjes, vogels en vissen. Terwijl er ook gewoon mensen wonen, en ondernemers zijn die er hun brood verdienen. Economische activiteiten zijn ook vanuit de historie verbonden met de Wadden. Het unieke karakter mag niet betekenen dat de ontwikkeling gebied stil staat of op slot komt te zitten. Er moet ook ruimte zijn om te ondernemen!

Voor het Waddenfonds is eerder afgesproken dat er 50% wordt besteed aan ecologie en 50% aan economie. De economische investeringen blijven achter. Als er 11 of 12 miljoen euro vanuit het Waddenfonds naar een vismigratierivier kan, dan kan er ook geld naar een bredere sluis Kornwerderzand. Dit is belangrijk voor de werkgelegenheid in de regio. De bredere sluis is een wens van de regio. Het Rijk investeert de komende tijd al 800 miljoen euro in de Afsluitdijk. Wat heeft minister gedaan met motie van o.a. VVD over de financiering van de sluis Kornwerderzand? Hoe kan meerjarig investeren van uit Waddenfonds (belangrijk voor economische investeringen) mogelijk worden gemaakt vanuit Rijk, die het geld jaarlijks overmaakt naar het Waddenfonds? Dit is namelijk een klacht van de Waddenzeehavens.