Meer flexibiliteit nodig in structuurvisie Waddenzee

In de PKB Waddenzee ofwel Structuurvisie Waddenzee is het ruimtelijk beleid van het Rijk neergelegd voor het Waddengebied. In het algemeen is de structuurvisie positief geëvalueerd, met name ook de beschermende werking. Gelet op deze positieve evaluatie moet je nu niet alles overhoop halen, maar wel kijken welke knelpunten er zijn geconstateerd en die oplossen. Eén van de punten uit de evaluatie is de flexibiliteit. De natuurwetgeving (Natura 2000 en NB-wet) wordt als extra beperkend, te weinig flexibel en conserverend ervaren. De VVD wil de flexibiliteit vergroten, zodat er meer ontwikkelingen mogelijk zijn.

Hoe gaat dat straks anders ingevuld worden? Er moet ook meer aandacht komen voor de ontwikkelingsgerichte component. Dat is ook waar de Waddenzeehavens om vragen. De VVD wil dat Waddenzeehavens de ruimte houden om zich te ontwikkelen. De Waddenzeehavens geven aan dat de grote “building with nature”projecten (zoals Marconi bij Delfzijl, Koehoal bij Harlingen en haven- en natuurontwikkeling Den Helder) worden bemoeilijkt. Ook toerisme in relatie tot het UNESCO-werelderfgoed moet een impuls kunnen krijgen. Holwerd aan zee is een project waaraan op dit moment hard aan wordt gewerkt. Hoe past Holwerd aan zee straks in de nieuwe structuurvisie dan wel omgevingsvisie? Het kan niet zo zijn dat de visie straks de realisatie van eht project belemmert.

In het Algemeen Overleg Wadden van 24 maart 2016 heeft de VVD naast de structuurvisie wadden, de vaargeul Ameland en de sluis Kornwerderzand in relatie tot het Waddenfonds, ook nog aandacht besteed aan enkele andere onderwerpen.

NACHTELIJK SNELVAREN

Nachtelijk snelvaren is voor de Waddeneilanden zeker van belang voor professionele diensten. Bijvoorbeeld spoedeisend vervoer in de nacht. Maar ook schoolvervoer, want nachtelijk snelvaren geldt al als het donker is dus ook in de vroege morgen in de wintermaanden. Wil de minister daar nog een keer naar kijken? Ook al omdat er kritiek is op het onderzoek van Bos + Witteveen. Niet alle partijen zijn daarbij betrokken geweest, en er staan mogelijk ook feitelijke onjuistheden in.

PROBLEMATIEK VAARGEUL IT SOAL (WORKUM)

Nu we het vandaag toch over vaargeulen hebben, ook nog een vaargeul in een aangrenzend gebied. Er zijn klachten over de bereikbaarheid (op breedte en diepte houden) van de vaargeul It Soal naar Workum. Door de gemeente en de provincie is geïnvesteerd in het deel achter sluis. Maar dat is nutteloos als de vaargeul niet goed op diepte blijft. Wat zijn afspraken en komt RWS die na? Wie is waar verantwoordelijk voor? Wat is de aanpak komende jaren? Wat zijn structurele oplossingen?