Private equity van economisch belang

Private equity en durfkapitaal is een economische noodzaak. Het is van belang voor de economie, voor banen, en dus werk. VVD Tweede Kamerlid Aukje de Vries: “Private equity financiert bedrijven waar 350.000 mensen een baan hebben (10% van de private banen). Er is de laatste jaren ook al heel veel nieuwe regelgeving gekomen. Laat die regels nu gewoon eerst hun werk doen. En je moet bij zo’n internationale markt, sowieso nooit eenzijdig als land regels maken. Tot slot wil de VVD wel een oproep doen aan de sector om meer te communiceren met buitenwereld. Leg uit wat je doet en waarom je het doet! Ga niet onder een grote steen liggen."

Telegraaf >>

Financieele Dagblad >>

Inbreng nota-overleg initiatiefnota “einde aan excessen private equity” d.d. 21 maart 2016

Complimenten aan de initiatiefnemers voor het vele werk dat is gedaan. Een initiatiefnota is altijd veel werk. De VVD staat echter anders in deze discussie dan de initiatiefnemers.

ECONOMISCH BELANG DURFKAPITAAL

De VVD wil eens een keer aan de andere kant beginnen: het belang en noodzaak van durfkapitaal! Bankfinanciering wordt steeds moeilijker. De afhankelijkheid van banken moet ook verminderen. De VVD wil daarom meer ruimte voor alternatieve financiering.

Dan kan je denken aan knuffelbare varianten als kredietunies en crowdfunding, maar ook aan MKB-aandelen en –obligaties, private investeerders, maar zeker ook durfkapitaal ofwel private equity!

Het gaat 1.450 bedrijven, 350.000 mensen een baan (10% van de private banen) en in 2014 bijvoorbeeld zo’n 3 miljard euro investeringen in Nederlandse bedrijven.

Nederlandse pensioenfondsen gebruiken private equity fondsen om onze pensioengelden nog een beetje te laten renderen.

Of het nu gaat om bedrijven die sterk willen groeien, zoals Action of Basic Fit) of familiebedrijven die verder willen en geen opvolger hebben of startups. Daarvoor is durfkapitaal nodig, private equity.

PvdA-voorman Samson hield bij de algemene politieke beschouwingen in 2015 nog een gloedvol betoog over startups: “Uitvinders en ondernemers die dit land en de wereld gaan veranderen. Als wij als politiek de ruimte geven en als we durven investeren.” Fantastisch!

Carbonoro, FlowID, Offshore Turbine (Yes! Delft) werden genoemd. Maar hoe denkt de PvdA dat deze mooie initiatieven kunnen groeien in de toekomst? Hoe ziet hun financiering eruit?

Zomaar wat voorbeelden van Yes! Delft van startups, waarbij private equity het mogelijk maakte om de wereld een beetje schoner en mooier te maken.

  • Eternal Sun (Vermec)

  • Epyon (SET Ventures & Chrysalix)

  • SkyTree (Invest in Future)

  • iOptics (oa HBM Partners, NIBC Co-Investment Holding)

  • BlueBee (Buysse & Partners)

Durfkapitaal dus gewoon nodig voor economie, banen, werk.

REGELGEVING

In 2007 er ook al discussie over private equity. Onderzoek van de Erasmus Unviersiteit wees toen uit dat private equity van belang in de mondiale en Nederlandse economie; en het speelt een positieve rol bij het verbeteren van de winstgevendheid. Dat was toch wel vervelend voor alle tegenstanders. Voormalig PvdA-leider en minister Bos kon zich dan ook niet vinden in beeld van allemaal uitzuigende uitverkopers, kaalvretende sprinkhanen en asociale kapitalisten.

Er is de afgelopen jaren al veel nieuwe regelgeving gekomen: implementatie AIFM-richtlijn, Wet vereenvoudiging en flexibilisering van BV-recht, aangescherpte rapportage-verplichtingen voor pensioenfondsen.

In de AIFM-richtlijn is wettelijk onder meer geregeld dat dat bepaalde investeerders de eerste twee jaar na de overname van het bedrijf geen vermogen mogen onttrekken als dat resulteert  in een klein eigen vermogen. Dat was één van de belangrijkste problemen waardoor de discussie nu weer is aangezwengeld.

Wat was de inbreng van de PvdA destijds bij de AIFM-richtlijn? Wat heeft PvdA eerder gezegd over private equity in relatie tot deze AIFM-richtlijn?

De VVD zegt laat al die regelgeving nu eerst eens zijn werk doen!

Regelgeving in internationale branche als private equity moet je sowieso nooit als land eenzijdig doen, maar internationaal. Anders gooi je eigen glazen in. Het kapitaal wordt dan zo maar elders ingezet.

Waarom koos PvdA voor eenzijdige regels in internationale markt? Wat zouden de gevolgen van eenzijdige Nederlandse regels volgens PvdA zijn?

EXCESSEN?

Gaat er dan nooit eens wat mis? Natuurlijk wel. Ondernemen is risico’s nemen en er zijn ook altijd wel rotte appels. Maar bij beursgenoteerde ondernemingen en bankgefinancierde ondernemingen, gaan ook wel eens dingen mis.

Het doel van private equity is: een bedrijf kopen, gezond maken, en voor meer geld weer verkopen. Doel is niet om het failliet te laten gaan.

Voorbeelden die vaak genoemd worden in de media: V&D, NRC, Estro (kinderopvang). Dit zijn vooral sectoren waar bedrijven te maken hebben met sterk veranderende markten, markten die onder druk staan (detailhandel, gedrukte media en kinderopvang) en forse risico’s. Wie kan voorspellen wat er met bedrijven was gebeurd als er geen PE was geweest? Vraag is of het mis gegaan is dankzij, of ondanks private equity.

Waar nodig, is er eerder al regelgeving gemaakt. Maar in internationale markt moet je dit nooit eenzijdig doen. Laat die regels hun werk nu doen.

KABINETSREACTIE EN VOORSTELLEN

De VVD is blij met de kabinetsreactie. Het Kabinet onderstreept belang private equity voor de Nederlandse economie. Het Kabinet heeft ook niet de indruk dat de sector door “excessen” wordt gekenmerkt.

Er worden drie kleine reparaties uitgevoerd aan de belastingwetgeving. Voor de rest blijft het bij wat onderzoek en evaluaties. Verder zijn de voorstellen overbodig omdat het al in de regelgeving zit.

PvdA zegt dat Dijsselbloem excessen private equity gaat aanpakken. Mooi frame, maar de werkelijkheid is dat er met 3 voorstellen wat potentiële gaten in de belastingwetgeving worden gedicht of eigenlijk verduidelijkt. Als het gaat om het aantal, dan geeft de staatssecretaris aan dat het aantal op 1 of 2 handen te tellen zijn.

Voorstellen 5 en 6 (bedrijven die door private equity zijn overgenomen mogen niet met hun eigen bezittingen garant staan voor de overnameschuld en bedrijven die door private equity zijn overgenomen mogen niet geld lenen aan de aandeelhouder als daarmee de overnameschuld wordt afgelost) doet kabinet niets mee; blij mee! Gevolgen voor bedrijfsleven waren niet te overzien. W at zouden de gevolgen zijn voor het bedrijfsleven, het MKB? Hoe had de initiatiefnemer willen zorgen dat alleen private equity werd geraakt en niet het hele bedrijfsleven? Heeft PvdA überhaupt een impact assessment gedaan van de gevolgen?

COMMUNICATIE

De NVP (Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen) heeft aangekondigd haar gedragscode te zullen actualiseren. De VVD is daar positief over. De NVP moet daar wel tempo mee maken.

Tot slot wil de VVD een oproep doen aan de sector om meer te communiceren met buitenwereld. Leg uit wat je doet en waarom je het doet! Ga niet onder een grote steen liggen.